Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Aslan Z. , Usta Y. , "DIŞ BASIN VE OSMANLI ARŞİV BELGELERİ IŞIĞINDA BREST LİTOVSK’TAN İNGİLİZ İŞGALİNE “BATUM” (Haziran 1918-Ocak 1919)", Karadeniz İncelemeleri, pp.73-90, 2017 (Link)
Usta Y. , "Ö. ŞENYILIDIZ, DEVRİM VE DİRENÇ: XIX. VE XX. YÜZYILDA İSPANYA’DA YAŞANAN SİYASİ VE SOSYAL GELİŞMELER (1808-1959) ", The Journal of Academic Social Science, pp.633-635, 2017
Usta Y. , "Bir Eğitim Gönüllüleri Kurumu: Rehber-i Teavün Cemiyet-i Hayriyesi ", Turkish Studies , vol.12, pp.423-432, 2017
Usta Y. , "Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Zehra Aslan, Yassıada’da Yargılanan Trabzon Milletvekilleri-I", Karadeniz Araştırmaları, pp. 287-292 , 2017
Arslan Z. , Usta Y. , "Rize'de, I. Dünya Savaşı Yıllarında Rus Donanmasının Faaliyetleri ve Göçmenlerin Durumu (1915-1917)", Uluslararası Karadeniz İncelemeleri Dergisi, cilt.xxx, ss.35-55, 2014
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Usta Y. , "Mısır Hilâl-i Ahmer Cemiyeti'nin Balkan Savaşları Döneminde Osmanlı Devleti'ne Yaptığı Yardımlar", 1. Uluslararası İksad Sosyal Bilimler Kongresi, MARDİN, TÜRKIYE, 9-11 Mart 2018, pp.577-578
Usta Y. , "The Activities of the Ottoman Red Crescent in jerusalem During the World War One", Florence 2018: Int'l Conference for Academic Disciplines, Floransa, ITALYA, 26-29 Haziran 2018, pp.1-1
Usta Y. , "Aids For Poor Children’s Education in The Ottoman Constitutional Era (1908-1918)", International Journal of Arts & Sciences’ (IJAS) International Conference for Social Sciences and Humanities, Venedik, ITALYA, 20-23 Haziran 2017, pp.1-1
Usta Y. , "Bir Eğitim Gönüllüleri Kurumu: Rehber-i Teavün Cemiyet-i Hayriyesi", USOS-2017 ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Granada, ISPANYA, 18-24 Eylül 2017, pp.313-313 (Link)
Usta Y. , "Women’s Fashion in the Ottoman Constitutional Period (1908- 1918)", ATİNER 3rd International Turkey and Turkish Studies Conference, Atina, YUNANISTAN, 27-30 Haziran 2016, pp.63-63 (Link)
Usta Y. , ""Arşiv Belgeleri Işığında Bosna-Hersek’ten Hilal-İ Ahmer Cemiyeti’ne Yapılan Yardımlar (1912-1918)"", Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu (ISMS), Belgrad , SIRBISTAN, 20-23 Ekim 2016, pp.65-65
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Usta Y. , "Women’s Fashion in the Ottoman Constitutional Period (1908-1918)", in: Turkish Studies from Different Perspectives, Uydacı M., Eds., Athens Institute for Education and Research, Atina, pp.161-171, 2017
Usta Y., "Osmanlı Hoşgörüsü", Çeviri, Timaş Yayınları, İSTANBUL, 2012
DİĞER YAYINLAR
Usta Y. , "“Mültecilik Tarihine Genel Bir Bakış”", Diger, ss.1, 2015
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi