Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Dr.Öğr.Üyesi YELİZ USTA
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm : TARİH BÖLÜMÜ
Ana Bilm Dalı : YENİÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI
Sabit Telefon : +90 464 2236126 | Dahili : 1859
E Posta Adresi : yeliz.ustaerdogan.edu.tr
Web Adresi :
Ofis : Fen-Edebiyat 330
Posta Adresi : Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Rize.
Eğitim Bilgileri
Doktora, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler, Tarih/ Yakınçağ, 2009-2016
Yüksek Lisans, FATİH ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler , Tarih, 2005-2009
Lisans, FATİH ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat, Tarih, 2000-2005
Yaptığı Tezler
Doktora, "Meşrutiyet Döneminde Sosyal Yardım Cemiyetleri ve Faaliyetleri (1908-1918)", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih/ Yakınçağ Tarihi Haziran, 2016.
Yüksek Lisans, "Women and Fashion in the Constitutional Period", FATİH ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Şubat, 2009.
Yabancı Diller
İngilizce, İyi
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
Erasmus Personel Eğitim Alma Hareketliliği, Opole University , 2016
English Language Studies, Bournemouth Beet Language Centre, 2006
İngilizce Öğretmenliği Sertifikası, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2005
Web Of Science Araştırma Alanları
History & Philosophy Of Science
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Dr.Öğr.Üyesi, RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, 2018 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, 2017 - 2018
Ögr.Gör.Dr., RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, 2013 - 2017
Arş.Gör., FATİH ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, 2005 - 2007
Mesleki ve İdari Deneyimler
İngilizce Öğretmenliği, Özel Ensar İlköğretim Okulu , , 03.09.2007 - 03.07.2011
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Aslan Z. , Usta Y. , "DIŞ BASIN VE OSMANLI ARŞİV BELGELERİ IŞIĞINDA BREST LİTOVSK’TAN İNGİLİZ İŞGALİNE “BATUM” (Haziran 1918-Ocak 1919)", Karadeniz İncelemeleri, pp.73-90, 2017 (Link)
Usta Y. , "Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Zehra Aslan, Yassıada’da Yargılanan Trabzon Milletvekilleri-I", Karadeniz Araştırmaları, pp. 287-292 , 2017
Usta Y. , "Ö. ŞENYILIDIZ, DEVRİM VE DİRENÇ: XIX. VE XX. YÜZYILDA İSPANYA’DA YAŞANAN SİYASİ VE SOSYAL GELİŞMELER (1808-1959) ", The Journal of Academic Social Science, pp.633-635, 2017
Arslan Z. , Usta Y. , "Rize'de, I. Dünya Savaşı Yıllarında Rus Donanmasının Faaliyetleri ve Göçmenlerin Durumu (1915-1917)", Uluslararası Karadeniz İncelemeleri Dergisi, cilt.xxx, ss.35-55, 2014
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Usta Y. , "Aids For Poor Children’s Education in The Ottoman Constitutional Era (1908-1918)", International Journal of Arts & Sciences’ (IJAS) International Conference for Social Sciences and Humanities, Venedik, ITALYA, 20-23 Haziran 2017, pp.1-1
Usta Y. , "Bir Eğitim Gönüllüleri Kurumu: Rehber-i Teavün Cemiyet-i Hayriyesi", USOS-2017 ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Granada, ISPANYA, 18-24 Eylül 2017, pp.313-313 (Link)
Usta Y. , "Women’s Fashion in the Ottoman Constitutional Period (1908- 1918)", ATİNER 3rd International Turkey and Turkish Studies Conference, Atina, YUNANISTAN, 27-30 Haziran 2016, pp.63-63 (Link)
Usta Y. , ""Arşiv Belgeleri Işığında Bosna-Hersek’ten Hilal-İ Ahmer Cemiyeti’ne Yapılan Yardımlar (1912-1918)"", Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu (ISMS), Belgrad , SIRBISTAN, 20-23 Ekim 2016, pp.65-65
Kitap ve Kitap Bölümleri
Usta Y. , "Women’s Fashion in the Ottoman Constitutional Period (1908-1918)", in: Turkish Studies from Different Perspectives, Uydacı M., Eds., Athens Institute for Education and Research, Atina, pp.161-171, 2017
Usta Y., "Osmanlı Hoşgörüsü", Çeviri, Timaş Yayınları, İSTANBUL, 2012
Diğer Yayınlar
Usta Y. , "“Mültecilik Tarihine Genel Bir Bakış”", Diger, ss.1, 2015
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 0
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 0
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 1
Ödüller ve Burslar
Lisans Eğitim Bursu, Fatih Üniversitesi, Eylül 2000
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi