Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Başarılar & Tanınırlık
ATIFLAR
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 0
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 0
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 1
ÖDÜLLER ve BURSLAR
Yüksek Lisans Eğitim Bursu, Fatih Üniversitesi, Eylül 2005
Lisans Eğitim Bursu, Fatih Üniversitesi, Eylül 2000
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi