Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
İzci B., Yalçin Y. , Bahçekapili T., Jones I., "Seeking high-quality digital content for children in Turkey", LSE Research Online/ Parenting for a Digital Future, 2017 (Link)
Karal H., Kokoç M., Çolak C., Yalçin Y. , "A Case Study on Online Mathematics Teaching with Pen-based Technology: Experiences of Two Instructors", Contemporary Educational Technology, vol.6, pp.31-337, 2015
Küçük M. , Yalçin Y. , "Turkish elementary school teacher candidates’ technology metaphors", Turkish Journal of Teacher Education, vol.3, pp.53-63, 2014
Karal H., Kokoç M., Çolak C., Yalçin Y. , "Using Pen-based Technology in Online Mathematics Course: An Evaluation Study", European Journal of Open, Distance and e-Learning, vol.16, pp.152-164, 2013
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Yalçin Y. , "Expectations for the Future: Investigating the Professional Identities of Students in the Computer Education and Instructional Technology Program", International Computer and Instructional Technologies Symposium, ,
Turgut Y.E., İslamoğlu H., Yalçin Y. , "Öğretmen Adaylarının Medya Okuryazarlık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi", International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS) 2018, İzmir, TÜRKIYE,
İzci B., Ithel J., Yalçin Y. , Bahçekapili T., "Parental Decisions About Young Children’s Tablet Use: AComparison of the United States and Turkey", European Conference on Educational Research, ,
Yalçin Y. , Çolak C., Dennen V., "Trust, privacy concerns, and self-disclosure on Facebook among American and Turkish students", International Computer and Instructional Technologies Symposium, Rize, TÜRKIYE,
Çolak C., Yalçin Y. , Kabakçi Yurdakul I., "Investigating teachers’ opinions about the MEOIT project from the perspective of technostress factors", International Computer and Instructional Technologies Symposium, Rize, TÜRKIYE,
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi