Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, 2008 - Devam Ediyor
Prof.Dr., HARRAN ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, 2002 - 2007
Prof.Dr., MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, 1999 - 2001
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Bölüm Başkanı, RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji, 01.04.2008 - Devam Ediyor
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, H.Baykal, "“Başhemşin (Çamlıhemşin/Rize) Havzasının Yüksek Dağlık Bölgesinin Florası ve Vejetasyonu”. ", RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2015.
Yüksek Lisans, E.Ofluoğlu, "Kaçkar Milli Parkı(Rize) Sınırları içerisinde Yayılış Gösteren Rododendron L.(Ericaceae) Cinsine Ait Taksonların Polinolojik ve Moleküler Sistematik Özellikleri. ", RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2015.
Yüksek Lisans, K.Aksoy, "Rize İl sınırları İçerisinde Sorbus L.(Rosaceae) cinsine ait taksonların Morfolojik, Anatomik ve Ekolojik Özellikleri”.", RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ , Ekim, 2014.
Yüksek Lisans, E.Demir, "Ayder ve Çeymakçur (Çamlıhemşin/Rize) Yaylaları Arasında Kalan Bölgenin Florası ve Ballarının Polen Analizleri”.", RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2013.
Yüksek Lisans, M.Çobanoğlu, "Handüzü Çağrankaya (Güneysu/Rize) Arası Bölgenin Florası ve Vejetasyonu”. ", RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2012.
Yüksek Lisans, S.Karataş, "“Şanlıurfa İl Sınırları İçerisindeki Amygdalus L. (Rosaceae) türlerinin ekolojik, morfolojik ve anatomik özellikleri”", HARRAN ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji, Haziran, 2007.
Yüksek Lisans, M.Yavuz, "Şanlıurfa’nın Akçakale İlçesindeki Halofitik Alanların Florası ve Vejetasyonu”", HARRAN ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Üniversitesi Biyoloji ABD, Mayıs, 2006.
Yüksek Lisans, G.Alpay, "). “Mezra Beldesi’nin (Birecik, Şanlıurfa) Florası ve Vejtasyonu”", RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2005.
Yüksek Lisans, A.Parmaksiz, "Osmanbey Kampüsü (Harran Üniversitesi)’nün Florası, Fitososyolojik Özellikleri ve Mevsimsel Gelişimi”.(", RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2005.
Yüksek Lisans, N.Aydin, "Direkli tepeleri’nin florası ve fitososyolojik özellikleri (Şanlıurfa)”", RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2004.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Üniversitelerarası Kurul., Ekim, 2015
Tez Savunma, Doktora tez savunması, Doktora tez savunması, Aralık, 2015
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Üniverstelerarası Kurul, Ekim, 2013
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi