Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Özalp M., Yuksel E.E., Yüksek T. , "SOIL PROPERTY CHANGES AFTER CONVERSION FROM FOREST TO PASTURE IN MOUNT SACINKA, ARTVIN, TURKEY", LAND DEGRADATION & DEVELOPMENT, vol.27, pp.1007-1017, 2016
Yüksek T., Gezer E.D., Temiz A., "Inspection of Wooden Poles in Electrical Power Distribution Networks in Artvin, Turkey", ADVANCES IN MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING, vol.4, no.2, pp.1-12, 2015
Yuksek F., Yüksek T., "Growth performance of Sainfoin and its effects on the runoff, soil loss and sediment concentration in a semi-arid region of Turkey", CATENA, vol.133, pp.309-317, 2015
Yüksek T., " Effects of land management types on surface soil properties and above-ground herbaceous biomass production in semi-humid region in Turkey. ", COMMUNICATIONS IN SOIL SCIENCE AND PLANT ANALYSIS, vol.43, pp.2167-2179, 2012
Yüksek T., "The restoration effects of black locust (Robinia pseudoacacia L) plantation on surface soil properties and carbon sequestration on lower hillslopes in the semi-humid region of Coruh Drainage Basin in Turkey", CATENA, vol.90, pp.18-25, 2012
Yüksek T., "The effects of restoration on soil properties in degraded land in the semi-arid region of Turkey", CATENA, vol.84, pp.47-53, 2011
Yüksek T., Kurdoğlu O., Yüksek F., "The Effects of Land use Changes and Management Types on Surface Soil Properties in Kafkasör Protected Area in Artvin, Turkey.", LAND DEGRADATION, vol.21, pp.582-590, 2010 (Link)
Yüksek T., "EFFECTS OF LAND-USE MANAGEMENT ON SURFACE SOIL PROPERTIES, EROSION INDICES AND GREEN TEA YIELD IN HUMID BLACKSEA REGION", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.18, pp.848-857, 2009
Yüksek T., "The Effects of Land-Use Changes on Soil Properties: The Conversion of Alder Coppice to Tea Plantations in the Humid Northern Blacksea Region. ", AFRICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH, vol.4, pp.665-674, 2009 (Link)
Yüksek T., "Clear-Cutting Effects of Alder (Alnus glutinosa L. subsp. barbata) Coppice on Surface Soil Properties and Aboveground Herbaceous Plant Biomass. Communications in Soil Science and Plant Analysis, 40, (15), 2562-2578 ", COMMUNICATIONS IN SOIL SCIENCE AND PLANT ANALYSIS, vol.48, no.15, pp.2562-2578, 2009 (Link)
Yüksek T., "Effect of Visitor Activities on Surface Soil Environmental Conditions and Aboveground Herbaceous Biomass in Ayder Natural Park", CLEAN-SOIL AIR WATER, vol.37, pp.170-175, 2009 (Link)
Yüksek T., Cengiz T., Yüksek F., " The evaluation of festival activities in terms of conservation and usage in natural areas: Kafkasör culture, art and tourism festival.", EKOLOJI, vol.17, pp.37-45, 2008 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Yüksek T. , Yüksek F., Kurdoğlu O., "Fırtına Havzası Doğal Kaynak Sorunları ve Çözüme İlişkin Değerlendirmeler, ", Anadolu Çevre ve Hayvancılık Bilimleri Dergisi, cilt.2, ss.1-6, 2017 (Link)
Yüksek T. , Verep B. , Baltaci C., "Yüksek, T., Verep, B., Baltacı, C., 2017. Investigation of Vermiwash Obtained from California Red Worm Which Fed Cow Dung in terms of Trace and Nutrient Elements. Turkish Journal of Agriculture - Food Science And Technology, 5(8): 986-991.", Food Science and Technology (TURJAF), vol.5, pp.986-991, 2017
Yüksek T. , "Rize İli Arazi Kullanım Durumu, Bazı Ormancılık Çalışmaları ve Yağışların Zamansal Dağılımının Genel Bir Değerlendirilmesi, ", Anadolu Çevre ve Hayvancılık Bilimleri Dergisi, cilt.2, ss.59-66, 2017 (Link)
Yüksek T. , "Çay Tohumu ve Yapraklarındaki Sabit ve Uçucu Yağ Oranlarının Yükselti ve Toprak Özelliklerine Göre Değişimi ", Anadolu Çevre ve Hayvancılık Bilimleri Dergisi , cilt.1, no.1, ss.28-33, 2016 (Link)
Ariman Karabulut H. , Yüksek T. , " Balık Yemlerinde Hayvansal Protein Kaynağı Olarak Solucan Ununun Kullanımı, ", Anadolu Çevre ve Hayvancılık Bilimleri Dergisi, cilt.1, ss.64-69, 2016 (Link)
Cindik Akinci Y., Demirel Ö., Yüksek T. , "Ağır Metaller ile Kirlenmiş Toprağın İyileştirilmesinde Vetiver Grass (Vetiveria zizanioides (Linn.) Nash) ve Solucanların Kullanılması, ", Süleyman Demirel Üniversitesi Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi, cilt.1, ss.1-11, 2016
Yüksek T., "The Past and Present Day of Kiwifruit (Actinidia deliciosa Planch.) Breeding in Pazar Watershed, Turkey?", Pakistan Journal of Biological Sciences, vol.10, pp.1180-1184, 2007
Yüksek T., "2004. Pazar Deresi Havzasında Arazi Kullanım Problemleri", Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.8, ss.121-127, 2004
Yüksek T., Gezer E.D., Yıldız Ü.C., "CCA (Bakır, Krom, Arsenik) Elementlerinin Toprakta Hareketleri", Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, cilt.3, ss.102-112, 2004
Yüksek T., "Türkiye?nin Su Kaynakları ve Havza Planlamasına Dönük Genel Değerlendirmeler", Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.71-83, 2004
Yüksek T., Eminağaoğlu Ö. , Yüksek F., "Bazı Mera Amenajmanı Terimleri ve Tanımlamaları? ", Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.21-32, 2003
Yüksek T., "Artvin Yöresinin İklim, Toprak Yapısı, Orman Alanları, Ağaç Serveti ve Ormancılık Çalışmalarıyla İlgili Genel Bir Değerlendirme", Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.50-62, 2002
Yüksek T., "Japonya Ormanları ve Ormancılığı", Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.33-41, 2002
Yüksek T., "Trabzon Limli Deresi Havzası Topraklarının Bazı Fiziksel Özellikleri İle Erozyon Eğilimi Değerlerinin Araştırılması", Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.72-80, 2000
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Ariman Karabulut H. , Kurtoğlu İ.Z., Yüksek T. , "Assessment of Environmental Impact and Use of California Red Worm (Eisenia fetida) in Terms of Aquaculture. ", Ecology Symposium, KAYSERİ, TÜRKIYE, 11-13 Mayıs 2017, vol.1, no.1, pp.445-445
Yüksek T. , Er A., Sari İ., Çağlar S., Süme V. , "Yüksek, T., Er, A., Çağlar, S., Sarı, İ., Süme, V., 2017. Fırtına Vadisindeki Turizm Faaliyetlerinin Sürdürülebilirliği İçin Ekolojik Bir Yaklaşım: Monoray ve Havadan Taşıma Sisteminin Kurulması. , 23-24 Ekim, 2017, Trabzon/Turkey. Bildiriler Kitabi, S: 515-528.", DOKAP Bölgesi Uluslararası Turizm Sempozyumu, TRABZON, TÜRKIYE, 23-24 Ekim 2017, vol.1, no.1, pp.515-528
Yüksek T., Yavuz Özalp A., Özalp M., Yüksek F., Erdoğan Yüksel E., "Determination of Snow Water Equivalent (SWE) According to Elevation and Its Importance for Water Resources in Semi-Humid Region of Turkey.", International Caucasian Forestry Symposium, ARTVİN, TÜRKIYE, 23-24 Ekim 2013, pp.160-167
Yüksek F., Altun L. , Karaöz Ö. , Şengönül K., Yüksek T., Küçük M., "The Effect of Altitude on Soil Properties and Leaf Traits in Wild Vaccinium arctostaphylos L. Populations in the Forest Understory in Fırtına River Basin", International Caucasian Forestry Symposium, ARTVİN, TÜRKIYE, 23-24 Ekim 2013, pp.577-583
Yüksek T., Yüksek F., Çilli M., Dinçer D., "Determination of land use problems in two protected areas (Ayder and Kafkasör) in northeast of Turkey.", 8th International Soil Science Congress on Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management,, İZMİR, TÜRKIYE, 15-17 Mayıs 2012, pp.131-137
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi