Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Farklı tip yemle beslenen Kırmızı Kalifornia solucanı (Eisenia fetida)’nın biomass (solucan sayısı ve toplam ağırlığı) verimi ve meydana gelen gübrenin bazı kalite parametrelerine etkisinin araştırılması", BAP Diğer, 2014.113.01.01, Yönetici, 2016
"Rize İlinde Doğal Olarak Yayılış Gösteren Akçaağaç Yapraklı Üvezin (Sorbus torminalis) Morfolojik, Ekolojik Özellikleri, Meyve İçeriği ve Doku Kültürü İle Üretiminin Gerçekleştirilerek Peyzaj Mimarlığında Değerlendirilme Olanakları ", BAP Diğer, 2012.101.13.1 , Araştırmacı, Devam Ediyor
"Tarımsal ve Doğa Bilimleri Alanlarında Proje Hazırlama Eğitimi", TÜBITAK Projesi, 1129B371400411, , 2014
" Köyden Kente Göç Eden Kadınlara Mesleki Eğitim Verilmesi", AB Çerçeve Programı Projesi, TR07H1.02, , 2011
"Süs Bitkisi Yetiştiriciliği Kursu ", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, RUSEM-İŞKUR, , 2010
"Pazar Deresi Havzasında Çay Tohumlarının Uçucu Yağ Oranlarının Yükseltiye Göre Değişimi", BAP Diğer, 2010.101.13.1: , Yönetici, 2012
"Pazar Deresi Havzası Ekolojik Koşullarında Tek Yıllık Bazı Tıbbi Ve Aromatik Bitkilerin Tarımsal ve Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi", BAP Diğer, BAP Proje No: 2010.101.13.2 , Araştırmacı, 2013
"Turizm Danışmanlığı Kursu ", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, RUSEM-İŞKUR, , 2009
"Çay tarımına uygulanan gübrelerin toprak ve su kaynaklarına etkileri ", Özel Kuruluşlarca Desteklenen, WWF, Araştırmacı, 2011
"Artvin Yöresinde CCA İle Emprenyeli Tel Direklerinden Yıkanan Bakır, Krom ve Arseniğin Toprak ve Su Kaynaklarına Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi ve Kullanım Süresini Tamamlamış CCA İle Emprenyeli Ağaç Malzemelerden Bakır, Krom ve Arseniğin Uzaklaştırılması", TÜBITAK Projesi, TOVAG-108O414 , Araştırmacı, 2012
"Rize İl Genelinde Afet Bilgi ve Meteorolojik Erken Uyarı Sistemi Kurulması", TÜBITAK Projesi, 106G029, Araştırmacı, 2008
"Fırtına Vadisi Bütünleşmiş Havza Yönetimi Projesi, Mera Kaynaklarının Akılcı Kullanımı ", Özel Kuruluşlarca Desteklenen, WWF2007, Araştırmacı, 2007
"Artvin Pamukçular Yöresinde Capparis ovata Desf. ve Korunganın (Onobrychis viciifolia Scop) Toprak Koruma Yeteneklerinin Karşılaştırılması", TÜBITAK Projesi, 104O116, Yönetici, 2009
"Borçka-Karagöl Tabiat Parkı ve Yakın Çevresinin Flora ve Vejetasyonu", TÜBITAK Projesi, 3210, Araştırmacı, 2006
"CCA ile emprenye edilmiş tel direklerde çürütücü etmenlerin belirlenmesi ve atık haldeki emprenyeli odunların yeniden değerlendirilmesi", Kalkınma Bakanlığı (DPT), 2003, 200.200.04 , Araştırmacı, 2004
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi