Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Başarılar & Tanınırlık
DAVETLİ KONGRE ve SEMPOZYUM GÖREVLERİ
Ulusal Heyelan Sempozyumu, Oturum Başkanı, , TÜRKIYE, 2016
Ulusal Heyelan Sempozyumu, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2016
TASAM: Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023 projesi Stratejik Lokomotif Sektörler Tarım, Gıda ve Hayvancılık Kongresi., Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2014
Sürdürülebilir Çay Tarımı Yönetimi, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2014
Doğu Karadeniz Bölgesi Heyelan ve Taşkın Sempozyumu, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2011
ATIFLAR
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 53
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 41
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 80
ÖDÜLLER ve BURSLAR
Yüksek T, "Teşekkür Belgesi, Çöelleşme ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü, Nisan 2016
Yüksek T, "Çığ Kontrol Projeleri eğitim çalışmasında eğitmen, Çöelleşme ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü, Haziran 2015
Yüksek T, "Yayın Teşvik Ödülü (5 Defa), TÜBİTAK, Kasım 2015
ERASMUS Eğitim Bursu, RTE Üniversitesi ERASMUS Kordinatörlüğü, Mayıs 2015
Yüksek T, "Teşekkür Belgesi, Çöelleşme ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü, Haziran 2013
Yüksek T, "Teşekkür Belgesi, Çöelleşme ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü, Mayıs 2013
Eğitim Bursu, Yüksek Öğretim Kurumu,RTE Üniversitesi, Ağustos 2013
Yüksek T, "Teşekkür Belgesi, 2. Rize Kalkınma Sempozyumu Düzenleme Komitesi, Mayıs 2013
Forest Soil Trainning Course, Japan International Cooperation Agency (JICA), Ağustos 1997
Lisansüstü Eğitim Bursu, Yüksek Öğretim Kurumu, Kafkas Üniversitesi, Şubat 1994
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi