Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI
Bitki Materyali ve Yetiştirme Teknikleri
Ekosistem Bilgisi
Orman Ekolojisi
Toprak Bilgisi
Arazi Islahı
Toprak ve Su Koruma
Kurak Sahalardan Faydalanma
Havza Yönetimi ve Planlaması
Peyzaj Ekolojisi
Yetişme Ortamı Bilgisi
Toprak Verimliliği ve Gübreleme
Ormancılık
Solucan Gübresi
ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL BİLİM ALANI BİLGİLERİ
Ziraat ve Ormancılık Temel Alanı
Orman Mühendisliği
Toprak-Su Koruma
Toprak Ekolojisi
WEB OF SCIENCE ARAŞTIRMA ALANLARI
Environmental Sciences
Multidisciplinary Sciences
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi