Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Borçka Baraj Gölünde Ağır Metal Kirliliğinin ve Potansiyel Ekolojik Risklerin Tespiti", BAP Arastırma Projesi, FBA-2016-670, Araştırmacı, 2018
"Yemli Balık Sepetlerinin Mezgit (Merlangius merlangus) Avcılığında Kullanılmasına Yönelik Araştırmalar", BAP Arastırma Projesi, FBA-2016-546, Araştırmacı, 2017
"Su Ürünleri Fakültesi Kapalı Devre Akvaryum Sisteminin Kurulması Ve Karadeniz Araştırma Gemisinin Örnekleme Özelliklerinin Geliştirilmesi", BAP Diğer, FAP-2016-689, Araştırmacı, 2018
"Karadeniz'de Kullanılan Dip Trollerinin Torba Seçiciliğinin Belirlenmesi ve Torba Seçiciliğinin Arttırılması", BAP Arastırma Projesi, 2015.53001.103.03.07, Araştırmacı, 2017
"Borçka Baraj Gölü (Artvin)'nde Yaşayan Yayın Balığı (Silurus glanis L., 1758)'nın Biyo-ekolojik Özelliklerinin Belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, 2015.53001.103.03.08, Araştırmacı, 2018
"Karadeniz Yunusları ve Balıkçılıkla Etkileşimi: Karaya Vuran Yunuslar (Rize ve Artvin kıyı şeridi) ve Kalkan Dip Uzatma Solungaç Ağlarının Etkisi", BAP Arastırma Projesi, 2010.103.03.2, Araştırmacı, 2013
"Rize Bölgesinde Kullanılan Solungaç Ve Fanyalı Uzatma Ağlarının Seçiciliklerinin Araştırılması", BAP Arastırma Projesi, 2010.103.03.1, Araştırmacı, 2011
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi