Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Kar T. , "An error correction about problem posing on a linear graph", EDUCATIONAL STUDIES IN MATHEMATICS, vol.91, pp.7-8, 2016 (Link)
Kar T., Isik C., "Comparison of Turkish and American Seventh Grade Mathematics Textbooks in Terms of Addition and Subtraction Operations with Integers", EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.40, pp.75-92, 2015
Kar T., Isik C., "The Investigation of Elementary Mathematics Teachers' Views about Problems Posed by Students: Addition Operation with Fractions", HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.30, pp.122-136, 2015
Isik C., Kar T., "İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Kesirlerde Bölmeye Yönelik Kurdukları Problemlerde Hata Analizi", KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.12, pp. 2289-2309, 2012 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Öçal M.F., Şen C. , Güler G., Kar T. , "The investigation of prospective mathematics teachers’ non-algebraic solution strategies for word problems", INTERNATIONAL JOURNAL OF MATHEMATICAL EDUCATION IN SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.1, pp.1-26, 2019 (Link)
Kar T. , "The investigation of prospective mathematics teachers’ non-algebraic solution strategies for word problems", International Journal of Mathematical Education in Science and Technology , pp.1-26, 2019 (Link)
Öcal M.F., İpek A.S., Özdemir E., Kar T. , "Investigation of Elementary School Students’ Problem Posing Abilities for Arithmetic Expressions in the Context of Order of Operations", Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), cilt.9, ss.170-191, 2018 (Link)
Kar T. , Güler G., Şen C., Özdemir E., "Comparing the development of the multiplication of fractions in Turkish and American textbooks", , pp.1-57, 2017
Kar T. , "Prospective middle school mathematics teachers’ knowledge of linear graphs in context of problem-posing", International Electronic Journal of Elementary Education, vol.8, pp.643-658, 2016 (Link) (Özet)
Kar T., Isik C., "Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Kurdukları Problemlerin Güçlük Düzeyine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi ", Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.16, ss.63-81, 2015 (Link)
Kar T., Işik A. , "ORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN KESİRLERLE ÇIKARMA İŞLEMİNE YÖNELİK PROBLEM KURMA BECERİLERİNİN İNCELENMESİ", Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.24, ss.243-276, 2015 (Link)
Kar T., "Analysis of problems posed by sixth-grade middle school students for the addition of fractions in terms of semantic structures", International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, vol.46, pp.879-894, 2015 (Link)
Isik C., Kar T., "Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Kesirlerle İlgili Açık-Uçlu Sözel Hikayeye Yönelik Kurdukları Problemlerin İncelenmesi", Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi, cilt.6, ss.230-249, 2015 (Link)
Işik C., Kar T., "The Analysis of the Problems Posed by the Pre-Service Teachers About Equations", Australian Journal of Teacher Education, vol.37, pp.92-113, 2012 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Kar T. , Özdemir E. , Öçal M.F. , Güler G., İpek A.S., "INDICATORS OF PROSPECTIVE MATHEMATICS TEACHERS’ SUCCESS IN PROBLEM SOLVING: THE CASE OF CREATIVITY IN PROBLEM-POSING", (Eds.). Proceedings of the 43rd Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, Proteria, GUNEY AFRIKA CUM., 7-12 Temmuz 2019, vol.2, pp.456-463 (Link)
Öçal M.F., Özdemir E. , Erkan B., Kar T. , "Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerinin Kurdukları Problemlerin Matematiksel Zorlukları ile Problem Kurma Sırası Arasındaki İlişkinin İncelenmesi ", 4. Uluslararası Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi (TÜRKBİLMAT-4) Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 26-29 Eylül 2019, pp.1-1
İpek A.S., Özdemir E. , Kar T. , "The Analysis of Written Exam Questions Based on Certain Variables", ICLEL 2016 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON LIFELONGEDUCATION AND LEADERSHIP FOR ALL, Liepaja, LITVANYA, 21-23 Temmuz 2016, vol.1, pp.21-21
İpek A.S., Özdemir E. , Kar T. , "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Örüntüler KonusundakiYaratıcılık Becerilerinin Problem Kurma Bağlamında İncelenmesi", 12. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİKEĞİTİMİ KONGRESİ, TRABZON, TÜRKIYE, 28-30 Eylül 2016, cilt.1, ss.43-43
Özdemir E., İpek A.S., Kültür M.N., Kar T., "The Analysis of Middle School 8th Grade Students’ Pattern Generalization Skills", 6th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, PARIS, FRANSA, 29 Ekim - 31 Aralık 2015, pp.1-1
Kar T., Isik C., İpek A.S., Özdemir E., "The Analysis of Middle School 5th Grade Students’ Problem Posing and Problem Solving Abilities", 6th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, PARIS, FRANSA, 29 Ekim - 31 Aralık 2015, pp.1-1
Kar T., Güler G., Çiltaş A., Öcal M.F., Demirci Ö., "İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının 1 1/2 x4 işlemine kurdukları problemlerin kavramsal ve semantik analizi. ", 6th International Congress on New Trends in Education, ANTALYA, TÜRKIYE, 24 Nisan - 26 Aralık 2015, pp.1-1
Güler G., Çiltaş A., Demirci Ö., Kar T., Temizyürek A. , "Fonksiyon kavramının öğretiminde yaşanan güçlüklere yönelik akademisyen görüşleri. ", Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, ADIYAMAN, TÜRKIYE, 16-18 Mayıs 2015, ss.1-1
Ciltas A., Guler G., Kar T., Demirci Ö., "Ortaokul matematik öğretmenlerinin matematiksel modelleme becerilerinin incelenmesi.", International Conference on New Horizons in Education, BARSELONA, ISPANYA, 10-12 Haziran 2015, pp.1-1
Isik C., Öcal T. , Kar T., "Analysis of pre-service elementary teachers’ pedagogical content knowledge in the context of problem posing. ", Eighth Congress of European Research in Mathematics Education (CERME 8), ANTALYA, TÜRKIYE, 6-10 Şubat 2013, pp.1-10 (Link)
Kar T., Özdemir E., İpek A.S., Albayrak M., "The relation between the problem posing and problem solving skills of prospective elementary mathematics teachers", 2nd World Conference on Educational Sciences (WCES-2010), İSTANBUL, TÜRKIYE, 4-8 Şubat 2010, vol.2, no.2, pp.1577-1583
Albayrak M., Kar T., Özdemir E., "ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKUL UYGULAMALARINDA BEKLENTİLERİ VE KARŞILAŞTIKLARI DURUMLARIN ANALİZİ", Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu II , ANKARA, TÜRKIYE, 16-18 Mayıs 2010, pp.1164-1172
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Kar T. , Öçal M.F., "İlköğretimde Teknoloji Destekli Ölçme Öğretimi Sınıf ve Matematik Öğretmenleri İçin", Pegem Akademi Yayıncılık, ANKARA, 2019 (Link)
Kar T. , "STRATEJİ 13: STEM Öğretim Üniteleri için Wikiler", STEM ÖĞRETİMİ İÇİN 20 STRATEJİ - 20 Strategies for STEM Instruction , Soner Durmuş, Ali Sabri İpek, Bahadır Yıldız , Ed., Nobel Yayın Dağıtım, ANKARA, ss.171-180, 2018 (Link)
Kar T. , Öçal M.F., Ed., "Zorlanan Çocuklar İçin İlköğretim Matematik Öğretimi", ANI YAYINCILIK, ANKARA, 2018 (Link)
Akgün L., Kar T. , Öçal M.F., Ed., "Matematikte Problem Çözme, 3-6. Sınıflar", Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan. Hizm. Tic. Ltd. Akademik Araştırmalar Yayınevi, ANKARA, 2016 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi