Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Koenzim Q10un Sıçanlarda Kemik Kırığı İyileşmesi Üzerine Etkileri", BAP Arastırma Projesi, TSA-2017-663, Araştırmacı, Devam Ediyor
"CİSPLATİN UYGULANAN SIÇANLARDA AMİFOSTİN CURCUMİN VE MELATONİNİN BÖBREK DOKUSU ÜZERİNE KORUYUCU ETKİLERİNİN IŞIK VE ELEKTRON MİKROSKOBİK DÜZEYDE İNCELENMESİ", BAP Arastırma Projesi, TSA-2016-652, Yönetici, Devam Ediyor
"MHC-7 KANSER HÜCRE HATTINDA AMİFOSTİNİN APOPTOTİK AKTİVİTESİ ÜZERİNE: İN-VİTRO VE ELEKTRON MİKROGRAFİK ÇALIŞMA. ", BAP Arastırma Projesi, 805, Araştırmacı, 2016
"Siklofosfamid Uygulanan Farelerde GnRH Agonisti'nin Primordial Foliküler Rezerv ve Embriyonik Gelişim Üzerine Koruyucu Etkilerinin İncelenmesi", TÜBITAK Projesi, 107S263, , 2008
"Streptozotosin ile Oluşturulan Deneysel Diyabette Pankreatik ? Hücrelerinde Oluşan Hasara ve Oksidatif Strese Karşı Nigella Sativa’nın Koruyucu Etkisinin Işık Ve Elektron Mikroskobik Düzeyde İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, TÜBAP-855, Araştırmacı, 2009
"Gamma Radyasyonun Neden Olduğu Mide Mukozası Hasarına Karşı Curcumin ve Amifostinin Koruyucu etkilerini Işık ve Elektron Mikroskopik Düzeyde İncelenmesi", BAP Y.Lisans, 2008-803, Araştırmacı, 2008
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi