Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Sandalcilar A.R., Kandemir E. F. , Örücü H. , Şafak T. , Kandemir S. , "Rize’de Kamulaştırmada Karşılaşılan Sosyo-Ekonomik Ve Hukuki Sorunlar", Uluslararası Ekonomi, İşletme ve Politika Dergisi, vol.1, pp.103-116, 2017 (Link)
Kandemir S. , "Şirketlerin İpotek Verme Ehliyetleri Hakkında İnceleme (TTK.md.125 Çerçevesinde Ehliyet Sorunu)", Banka Ve Finans Hukuku Degisi, vol.6, pp.255-282, 2017
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Sandalcilar A.R., Kandemir Ergün F. , Örücü H. , Şafak T. , Kandemir S. , "Rize Merkezde Kamulaştırma Neticesinde Ortaya Çıkan Sosyo-Ekonomik ve Hukuki Sorunlar", International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS), Sarajevo, BOSNA HERSEK, 19-22 Mayıs 2017, pp.44-44
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Kandemir S. , "100 Soruda Takyidat", Seçkin Yayıncılık, ANKARA, 2017 (Link) (Özet)