Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Kandemir S. , "Sebepsiz Zenginleşme Davasının Açılamayacağı Haller", Terazi Hukuk Dergisi, cilt.13, ss.84-97, 2018
Sandalcilar A.R., Kandemir E. F. , Örücü H. , Şafak T. , Kandemir S. , "Rize’de Kamulaştırmada Karşılaşılan Sosyo-Ekonomik Ve Hukuki Sorunlar", Uluslararası Ekonomi, İşletme ve Politika Dergisi, vol.1, pp.103-116, 2017 (Link)
Kandemir S. , "Şirketlerin İpotek Verme Ehliyetleri Hakkında İnceleme (TTK.md.125 Çerçevesinde Ehliyet Sorunu)", Banka Ve Finans Hukuku Degisi, vol.6, pp.255-282, 2017
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Sandalcilar A.R., Kandemir Ergün F. , Örücü H. , Şafak T. , Kandemir S. , "Rize Merkezde Kamulaştırma Neticesinde Ortaya Çıkan Sosyo-Ekonomik ve Hukuki Sorunlar", International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS), Sarajevo, BOSNA HERSEK, 19-22 Mayıs 2017, pp.44-44
Örücü H. , Şafak T. , Kandemir S. , "Türk Hukuk Sisteminde Çocuk, Çocuk İşçi Kavramı Üzerine Hukuki Ve Psikolojik Bir İnceleme (A Legal And Psychologıcal Revıew Of The Concept Of Chıld And Chıld Workers In Turkısh Law System)", Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi & Gori Devlet Eğitim Üniversitesi Uluslararası Türk-Gürcü Bilim Konferansı, Gori, GURCISTAN, 15-16 Aralık 2017, pp.28-28
Şafak T. , Kandemir S. , Örücü H. , "Place And Importance Of The Crime Of Human Traficking In The Turkish Legal System (Insan Ticareti Suçunun Türk Hukuk Sistemindeki Yeri Ve Önemi)", Georgian-Turkish International Scientific Conference, Gori, GURCISTAN, 15-16 Aralık 2017, pp.1-10
Kandemir S. , Örücü H. , Şafak T. , "TEHLİKELİ EŞYA TAŞIMALARININ REJİMİ (TTK 861. Madde Çerçevesinde İnceleme)", Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi & Gori Devlet Eğitim Üniversitesi Uluslararası Türk-Gürcü Bilim Konferansı, Gori, GURCISTAN, 15-16 Aralık 2017, pp.1-10
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Kandemir S. , "100 Soruda Takyidat", Seçkin Yayıncılık, ANKARA, 2017 (Link) (Özet)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi