Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Çakir S. , "Selecting the best supplier at a steel-producing company under fuzzy environment", INTERNATİONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURİNG TECHNOLOGY, vol.88, pp.1345-1361, 2017
Çakir S. , "Proposing integrated Shannon's entropy-inverse data envelopment analysis methods for resource allocation problem under a fuzzy environment", ENGINEERING OPTIMIZATION, vol.49, pp.1733-1749, 2017
Çakir S. , "Selecting appropriate ERP software using integrated fuzzy linguistic preference relations fuzzy TOPSIS method", INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTATIONAL INTELLIGENCE SYSTEMS, vol.9, pp.433-449, 2016
Çakir S. , "EFFICIENCY MEASUREMENT IN CAYKUR FACTORIES WITH FUZZY DATA ENVELOPMENT ANALYSIS", JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, vol.31, pp.369-381, 2016
Çakir S. , "An integrated approach to machine selection problem using fuzzy SMART-fuzzy weighted axiomatic design", JOURNAL OF INTELLIGENT MANUFACTURING, no.1, pp.1-13, 2016 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Çakir S. , "Measuring logistics performance of OECD countries via fuzzy linear regression", JOURNAL OF MULTI-CRITERIA DECISION ANALYSIS, vol.24, pp.177-186, 2017
Çakir S., "BİR TOPTAN GIDA İŞLETMESİNDE BÜTÜNLEŞİK SHANNON ENTROPİ-GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİYLE NAKLİYE FİRMASI SEÇİMİ", Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.34, no.1, ss.199-216, 2015 (Link)
Çakir S., Perçin S. , Min H., "Evaluating the comparative efficiency of the postal services in OECD countries using context-dependent and measure-specific data envelopment analysis", Benchmarking: An International Journal, vol.22, no.5, pp.839-856, 2015 (Link)
Çakir S. , Perçin S., "Çok Kriterli Karar Verme Teknikleriyle Lojistik Firmalarında Performans Ölçümü", Ege Akademik Bakış, cilt.13, ss.449-459, 2013
Çakir S. , Perçin S., "AB ÜLKELERİ’NDE BÜTÜNLEŞİK ENTROPİ AĞIRLIK-TOPSIS YÖNTEMİYLE AR-GE PERFORMANSININ ÖLÇÜLMESİ", Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.32, ss.77-95, 2013
Perçin S., Çakir S. , "DEMİRYOLLARINDA SÜPER ETKİNLİK ÖLÇÜMÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ", Dokuz Eylül Üniversitesi Yktisadi ve Ydari Bilimler Fakültesi, cilt.27, ss.29-45, 2012
Çakir S. , Perçin S., "Kamu şeker fabrikalarında etkinlik ölçümü: VZA-Malmquist TFV uygulaması", Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.12, ss.49-64, 2012 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Çakir S., Perçin S., "BULANIK VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YÖNTEMİYLE BİLİŞİM FİRMALARINDA ETKİNLİK ÖLÇÜMÜ", ULUSLARARASI KATILIMLI 16. ÜRETİM ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, İSTANBUL, TÜRKIYE, 12-14 Ekim 2016, pp.278-285
Çakir S. , "Bulanık Veri Zarflama Analizi Yöntemiyle Bilişim Firmalarında Etkinlik Ölçümü", ULUSLARARASI KATILIMLI16. ÜRETİM ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, İstanbul, TÜRKIYE, , ss.278-283
Çakir S. , "PERFORMANS ÖLÇÜMÜNDE KRİTER AĞIRLIKLANDIRMA İÇİN HEDEF PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI ", 1.ULUSLARARASI KARADENİZ İŞLETMECİLİK SEMPOZYUMU, GİRESUN, TÜRKIYE, 16-18 Mayıs 2016, pp.176-181
Çakir S. , Perçin S., "Bulanık Shannon Entropi Yöntemiyle Veri Zarflama Analizi’nde Kullanılacak Girdi-Çıktı Değişkenlerinin Belirlenmesi", Yöneylem Araştırması Endüstri Mühendisliği 36. Ulusal Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 13-15 Temmuz 2016, ss.53-53
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Çakir S. , "Bulanık Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri ", Gazi kitabevi, ANKARA, 2016
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi