Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Katalog Bilgileri
KATALOG BİLGİLERİ
Araştırma Alanları :Üretim/işlemler Yönetimi, Kalite kontrol, Lojistik yönetimi, Tedarik zinciri yönetimi, Ar-Ge ve Teknoloji yönetimi, bulanık mantık
Üzerinde Çalışılan Araştırmalar :Operations management, Operations research, Quality control, Logistics management, Supply chain management, R&D and Technology management,fuzzy logic
Research Areas :Çok kriterli karar verme teknikleri, bulanık mantık, performans ölçümü
Current Research Activities :

Multi-criteria decision making methods, Fuzy logic, Performance measurement

TEMEL ESERLER
Çakir S. , "Selecting the best supplier at a steel-producing company under fuzzy environment", INTERNATİONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURİNG TECHNOLOGY, vol.88, pp.1345-1361, 2017
Çakir S. , "Selecting appropriate ERP software using integrated fuzzy linguistic preference relations fuzzy TOPSIS method", INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTATIONAL INTELLIGENCE SYSTEMS, vol.9, pp.433-449, 2016
Çakir S. , "EFFICIENCY MEASUREMENT IN CAYKUR FACTORIES WITH FUZZY DATA ENVELOPMENT ANALYSIS", JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, vol.31, pp.369-381, 2016
Çakir S. , "Proposing integrated Shannon’s entropy–inverse data envelopment analysis methods for resource allocation problem under a fuzzy environment", ENGINEERING OPTIMIZATION, vol.1, pp.1-17, 2016
Çakir S. , "An integrated approach to machine selection problem using fuzzy SMART-fuzzy weighted axiomatic design", JOURNAL OF INTELLIGENT MANUFACTURING, no.1, pp.1-13, 2016

Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi