Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Yildiz S. , Balkaya A., "Tuza Tolerant Kabak Anaçlarının Hipokotil Özellikleri ve Hıyarla Aşı Uyuşum Durumlarının Belirlenmesi", Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi *, cilt.26, ss.538-546, 2016
Balkaya A., Yildiz S. , Horuz A., Murat Dogru S. , "Effects of Salt Stress on Vegetative Growth Parameters and Ion Accumulations in Cucurbit Rootstock Genotypes", Ekin Journal of Crop Breeding and Genetics, pp.11-24, 2016
Lök H., Yildiz S. , "Yerel Ürünlerin Teşviki ve Finansmanı, Bolu İlinin Desteklerden Yararlanma Potansiyeli", Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.15, ss.157-178, 2015
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Yildiz S. , Balkaya A., "The hypocotyls morphology of promising salt tolerant winter squash and pumpkin rootstock lines and grafting compatibility, survival rates with grafted cucumber", COST ACTION FA1204 FINAL CONFERENCE, Pula, HIRVATISTAN, 19-21 Eylül 2016, pp.32-32
Balkaya A., Yildiz S. , Kandemir D., "The Hypocotyls morphology of promising salt tolerant winter squash and pumpkin rootstock lines and grafting compatibility, survival rates with grafted watermelon", 2nd International Plant Breeding Congress and EUCARPIA - Oil and Protein Crops Section Conference, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-5 Kasım 2015, pp.225-225
Yildiz S. , Karaağaç O., Balkaya A., "Aşılı sebze fidesi üretiminde kullanılan anaçların organik tarımda değerlendirilmesi", Türkiye V. Organik Tarım Sempozyumu, SAMSUN, TÜRKIYE, 25-27 Eylül 2013, ss.55-63
Balkaya A., Horuz A., Yildiz S. , "The determination of salinity tolerance levels and the effect the plant growth as using rootstocks of Turkish winter squash genotypes (Cucurbita spp.) for grafted watermelon seedling production", International Plant Breeding Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 10-14 Kasım 2013, pp.482-482
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi