Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Esir H.A., Karaca S. , "Üç Sufi Tabakat Kitabının Mukayesesi: Nefehâtü'l-Üns, Nesâyimü'l-Mahabbe ve Fütûhu'l-Mücâhidîn", Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss.81-115, 2017 (Link)
Karaca S. , "Fuzulî Gazellerindeki Âşık ve Sevgilinin Çağımızdaki Seslerinden: Doğunun Sevdaları", Türk-İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi, pp.396-412, 2017 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Karaca S. , "Nefehâtü’l-Üns’ün İlk Türkçe Çevirilerinde Yeseviliğin İzleri", II. Uluslararası Hoca Ahmed Yesevi Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 25-26 Nisan 2018, pp.567-576 (Link)
Karaca S. , "Kadızâde Mehmed Efendi’nin Manzûme-i Akâid’i ve Tasavvufî Düşünceleri", Comité International des Études Pré-Ottomanes et Ottomanes, TRABZON, TÜRKIYE, 4-8 Ekim 2016, vol.2, pp.155-170 (Link)
Karaca S., "Klasik Türk Edebiyatında Zikr-i Erre", V. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 23-24 Haziran 2014, pp.393-403 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi