Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora, RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı, 2014-2019
Yüksek Lisans, RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı, 2010-2012
Lisans, ANKARA ÜNİVERSİTESİ, Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı, 2005-2009
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, "Lâmi’î Çelebi, Fütûhu’l-Mücâhidîn li-Tervîhi Kulûbi’l-Müşâhidîn (Nefehâtü’l-Üns Tercümesi): İnceleme, Tenkitli Metin, Sözlük, Dizin", RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı/Eski Türk Edebiyatı Kasım, 2019.
Yüksek Lisans, "Kadızade Mehmed Efendi, Manzûme-i Akâid (İnceleme-Tenkitli Metin-Sözlük-Dizin) ", RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Kasım, 2012.
SERTİFİKA, KURS ve EĞİTİMLER
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sertifika Programı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sürekli Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü, 2019
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi