Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Başaran S. , "Cumhuriyet Dönemi Rize İdare Tarihi", Türk İdare Dergisi, ss.49-75, 2018 (Link)
Başaran S. , "Rize'de Genel Seçimler ve Milletvekillerine Dair İstatistikler (1920-1946)", Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD), vol.5, pp.269-293, 2018 (Link)
Başaran S. , "Cumhuriyet Döneminde Rize Türk Ocakları (1924-1931)", Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, vol.9, pp.63-81, 2017 (Link)
Başaran S. , "Serbest Cumhuriyet Fırkasının Rize Teşkilatı ve 1930 Belediye Seçimlerinde Rize", Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi (ASOS JURNAL), vol.5, pp.381-389, 2017 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Başaran S. , "Rize Halkevinin Sosyal ve Kültürel Alandaki Faaliyetleri", ASEAD III. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 5-7 Mayıs 2018, pp.132-132
Başaran S. , "Cumhuriyet Döneminde Sosyal Alanda Yapılan Bazı Devrimlerin Rize'deki Yansımaları (1923-1950)", ASEAD I. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, SARAYBOSNA, BOSNA HERSEK, 20-21 Mayıs 2017, vol.4, no.8, pp.92-106 (Link)
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Başaran S. , "Sosyal Alanda Yapılan Devrimlerin Rize'deki Yansımaları", CUMHURİYET DÖNEMİNDE RİZE-I (1923-1950), Aslan Z., Arıkan M., Ed., RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI, ANKARA, ss.198-204, 2018
Başaran S. , "Rize'de Siyaset", CUMHURİYET DÖNEMİNDE RİZE-I (1923-1950), Aslan Z., Arıkan M., Ed., RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI, ANKARA, ss.301-329, 2018
Başaran S. , "Valiler", CUMHURİYET DÖNEMİNDE RİZE-I (1923-1950), Aslan Z., Arıkan M., Ed., RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI, ANKARA, ss.105-119, 2018
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi