Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Bilimsel Faaliyetler
BİLİMSEL HAKEMLİKLER
Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi, Dergide Hakemlik, Eylül 2015
Business and Economics Research Journal, Dergide Hakemlik, Şubat 2015
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, Dergide Hakemlik, Kasım 2015
Global Journal of Economics and Business Studies, Dergide Hakemlik, Ocak 2016
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Dergide Hakemlik, Ocak 2015