Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi

Araştırmacı Kurumdan Ayrılmıştır

Bilimsel Faaliyetler
BİLİMSEL HAKEMLİKLER
Global Journal of Economics and Business Studies, Dergide Hakemlik, Ocak 2016
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, Dergide Hakemlik, Kasım 2015
Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi, Dergide Hakemlik, Eylül 2015
Business and Economics Research Journal, Dergide Hakemlik, Şubat 2015
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Dergide Hakemlik, Ocak 2015
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi