Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Eryilmaz Toksoy S. , Akdeniz A.R., "Determining Student Difficulties in Solving Problems Related to Force and Motion Units via Hint Cards", EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.40, pp.343-362, 2015
Eryilmaz Toksoy S., Akdeniz A.R., "10. Sınıfta yer alan “Kuvvet ve Hareket” ünitesiyle ilgili problemleri çözerken öğretmenlerin sergiledikleri adımlar", HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, no.3, pp.166-180, 2013
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Eryilmaz Toksoy S. , Akdeniz A.R., "Lise Öğrencilerinin Fizik Öğrenme Yaklaşımları ve Fizik Problem Çözme Stratejilerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi", Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.245-261, 2019 (Link)
Eryilmaz Toksoy S. , Akdeniz A.R., "Öğrencilerin Problemleri Çözüm Süreçlerinin “İpucu Destekli Problem Çözme Aracı” İle Belirlenmesi", Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.32, pp.185-208, 2017
Eryilmaz Toksoy S. , Akşan E., Akdeniz A.R. , "Öğrencilerin Fizik Problemlerini Çözerken Güçlük Çektikleri Noktalar ve Onlara Sunulması Gereken Yardımlar Hakkında Öğretmenlerin Görüşleri", Alan Eğitimi Araştırmaları Dergisi, cilt.2, ss.57-70, 2016
Eryilmaz Toksoy S., Çalışkan S. , "Fizikte Kullanılan Problem Çözme Stratejileri Ölçeğinin Lise Öğrencileri İçin Uygulanabilirliğinin Test Edilmesi", e-Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (elektronik), cilt.9, ss.158-177, 2015 (Link)
Eryilmaz Toksoy S. , Akdeniz A.R., "Desıgn Of Technology Assısted Materıal Whıch Can Be Used In Problem Solving Process: Example Of Force And Motıon", Turkish Journal of Teacher Education, vol.4, pp.33-57, 2015
Kaya Ö. , Eryilmaz Toksoy S., Akdeniz A.R., "Determining prospective science teachers’ association levels of electricity concepts", International Journal on New Trends in Education and Their Implications-IJONTE, no.1, pp.104-115, 2014
Akşan E. , Eryilmaz Toksoy S., "Why don?t mathematics teachers use instructional technology and materials in their courses?", Procedia Social and Behavioral Sciences , pp.2471-2475, 2011
Eryilmaz Toksoy S., Kaya Ö. , "Students’ association levels of light knowledge acquire in science and technology courses with daily life", Western Anatolia Journal of Educational Sciences, pp.391-396, 2011
Kaya Ö. , Eryilmaz Toksoy S., "Students’ association levels of daily life events about sound unit with science and technology knowledge", Western Anatolia Journal of Educational Sciences, pp.397-402, 2011
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Erdoğmuş E. , Bulut B., Reisoğlu İ. , Eryilmaz Toksoy S. , "Basınç ve kaldırma kuvveti ünitesine yönelik web tabanlı etkileşimli e-kitabın TGA yöntemine uygun şekilde tasarımı ve geliştirilmesi", 7. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (ITTES), ANTALYA, TÜRKIYE, 30 Ekim - 1 Kasım 2019, pp.1-1
Çırakoğlu N., Keskin O., Toptan H., Reisoğlu İ. , Eryilmaz Toksoy S. , "TGA Yöntemi ile Bütünleştirilen Etkileşimli Fizik E-kitabının Değerlendirilmesi: Isı ve Sıcaklık Örneği", 7. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (ITTES), ANTALYA, TÜRKIYE, 30 Ekim - 1 Kasım 2019, ss.1-1
Eryilmaz Toksoy S. , Akdeniz A.R., "LİSE ÖĞRENCİLERİNİN FİZİK ÖĞRENME YAKLAŞIMLARININ VE FİZİK PROBLEM ÇÖZME STRATEJİLERİNİN İNCELENMESİ", 13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, DENİZLİ, TÜRKIYE, 4-6 Ekim 2018, ss.100-100
Aktaş A., Yagan B., Çolak A.F., Eryilmaz Toksoy S. , "Öğretmen Adaylarının Bilimsel Süreçte Bit’i Kullanım Durumlarının İncelenmesi", İkinci Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi EPDAD, RİZE, TÜRKIYE, 27-29 Ekim 2018, pp.116-116
Eryilmaz Toksoy S. , Akdeniz A.R., "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fizik Problemi Çözmeye İlişkin Yaklaşımları", Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi sempozyumu-ICITS'2018, İZMİR, TÜRKIYE, 2-4 Mayıs 2018, pp.303-303
Eryilmaz Toksoy S. , Akdeniz A.R., "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fizik Problemi Çözmeye Bakış Açıları İle Problemleri Sınıflandırmaları Arasındaki İlişki ", Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi sempozyum-ICITS 2018, İZMİR, TÜRKIYE, 2-4 Mayıs 2018, pp.301-302
Eryilmaz Toksoy S. , Erenler S. , Reisoğlu İ. , "Examination of Information Seeking Strategies Used by Preservice Teachers in Argumentation Focused Activities", 26th International Conference on Educational Sciences (ICES-UEBK), ANTALYA, TÜRKIYE, 20-23 Nisan 2017, pp.129-131
Eryilmaz Toksoy S. , Akdeniz A.R., "Fizik Öğretmenlerinin İpucu Destekli Problem Çözme Aracı Hakkında Görüşleri", 5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (ITTES-2017), İZMİR, TÜRKIYE, 11-13 Ekim 2017, pp.192-192
Erenler S. , Eryilmaz Toksoy S. , Reisoğlu İ. , "Öğretmen Adaylarinin Sosyo Bilimsel Konulara Ilişkin Argümantasyon Kalitelerinin Incelenmesi.", VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi (ULEAD), ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 27-29 Nisan 2017, pp.1-1
Eryilmaz Toksoy S. , Akdeniz A.R., "Preservice Teachers’ Opinions About The Effect Of Media On Learning", 26th International Conference on Educational Sciences (ICES-UEBK), ANTALYA, TÜRKIYE, 20-23 Nisan 2017, pp.3723-3725
Eryilmaz Toksoy S. , Kaya Ö. , "Fizik Öğretmenlerinin Benimsedikleri ve Kullandıkları Problem Çözme Stratejileri ", 5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (ITTES-2017, İZMİR, TÜRKIYE, 11-13 Ekim 2017, pp.191-191
Eryilmaz Toksoy S. , Kaya Ö., "Fizik öğretmenlerinin kavram yanılgıları, kavram yanılgılarının tespiti ve giderilmesine yönelik düşünceleri", III. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi (UFEK-III), ANKARA, TÜRKIYE, 14-16 Eylül 2017, ss.56-56
Eryilmaz Toksoy S. , Akdeniz A.R., "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yarıyapılandıırılmış Fizik Notlarına İlişkin Görüşleri", IIX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi (UFBMEK) , TRABZON, TÜRKIYE, 28-30 Eylül 2016, ss.115-115
Eryilmaz Toksoy S., Akşan E. , Akdeniz A.R., "Öğrencilerin fizik problemlerini çözerken zorlandiklari noktalar ve onlara sunulmasi gereken yardimlar hakkinda öğretmenlerin görüşleri", 3. Uluslararası Öğretim Teknolojileri & Öğretmen Eğitimi sempozyumu (ITTES 2015), TRABZON, TÜRKIYE, 9-11 Eylül 2015, pp.5-5
Atasoy Ş., Eryilmaz Toksoy S., "Öğretmen adaylarının okul koridorlarında sergilenenen kavram karikatürlerine yönelik algıları", II. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi (UFEK-II), ANKARA, TÜRKIYE, 10-12 Eylül 2015, ss.5-5
Eryilmaz Toksoy S., Akdeniz A.R., "Öğrencilerin “Kuvvet ve Hareket” ünistesiyle ilgili problemler çözüm süreçlerinin ipucu destekli problem çözme aracı ile belirlenmesi ", II. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi (UFEK-II), ANKARA, TÜRKIYE, 10-12 Eylül 2015, ss.5-5
Kaya Ö. , Eryilmaz Toksoy S., Akdeniz A.R., "Determining prospective science teachers’ association levels of electricity concepts", 2nd World Conference on Educational and Instructional Studies (WCEIS), ANTALYA, TÜRKIYE, 7-9 Kasım 2014, pp.78-78
Eryilmaz Toksoy S., Akdeniz A.R., "Öğrencilerin İpucu Destekli Problem Çözme Aracı Hakkındaki Görüşleri", XI. Ulusal Fen Bilimleri Ve Matematik Eğitimi Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 11-14 Eylül 2014, ss.6-6
Kaya Ö. , Eryilmaz Toksoy S., "Students’ association levels of daily life events about sound unit with science and technology knowledge", World Conference on New Trends in Science Education (WCNTSE), AYDIN, TÜRKIYE, 19-23 Ekim 2011, pp.57-57
Eryilmaz Toksoy S., Kaya Ö. , "Students’ association levels of light knowledge acquire in science and technology courses with daily life", World Conference on New Trends in Science Education (WCNTSE), AYDIN, TÜRKIYE, 19-23 Ekim 2011, pp.58-58
Eryilmaz Toksoy S., Akdeniz A.R., Kaya Ö. , "Problem çözmede yazılı yönergelerin kullanılması: Sabit ivmeli hareket", I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 5-8 Ekim 2011, ss.391-393
Kaya Ö. , Alev N. , Eryilmaz S., "Değişen fizik dersi öğretim programı hakkındaki öğrenci görüşleri", I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 5-8 Ekim 2011, pp.78-80
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Eryilmaz Toksoy S. , Reisoğlu İ., "Web 2.0 Applications Can Be Used in Assesment and Evaluation", in: Current Studies in Ecucational Measurement Evaluation, Salih Çepni, Yılmaz Kara, Eds., Paradigma Akademi, pp.209-257, 2019
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi