Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Erdoğan S. , "THE ROLE OF TURGUT ÖZAL IN TURKEY’S APPLICATION TO THE EUROPEAN UNION FOR FULL MEMBERSHIP IN 1987", Imgelem, cilt.3, ss.239-254, 2019 (Link)
Erdoğan S. , "İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI VERİLEN KÜRESELMÜCADELE VE AVRUPA BİRLİĞİ", Manas Journal of Social Studies, cilt.7, ss.703-718, 2018
Kakişim C., Erdoğan S. , "Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri ve 15 Temmuz Darbe Girişimin Ardından Yaşanan Gelişmeler", Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.10, ss.399-420, 2018
Erdoğan S. , "THE INTERRACTION OF CHINA AND RUSSIA WITHIN THE SHANGHAI COOPERATION ORGANIZATION", AVRASYA Uluslararası Araştırmalar Dergisi , vol.6, pp.935-947, 2018 (Link)
Erdoğan S. , "GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE İSLAMIN AVRUPA KİMLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ", Journal of Social and Humanities Sciences Research, cilt.5, ss.1482-1489, 2018
Erdoğan S. , "Kitap Değerlendirmesi: Avrupa Birliği, Almanya ve Türkiye: İlişkilerde TemelDeğerler ve Dönüşen Stratejiler, Can Büyükbay, İstanbul,(İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları 2016), XI140 sayfa.", Mukaddime, vol.9, pp.143-147, 2018
Erdoğan S. , "Devletlerarası İşbirliğine Dair Alternatif Bir Yaklaşım: Amil-Vekil İlişkisi Kavramı ile Avrupa Birliğini Anlamak", Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD), vol.7, pp.677-684, 2017 (Link)
Erdoğan S. , "THE ACTIVITIES OF THE EUROPEAN UNION IN THE BLACK SEA: ITS POLICIES, STRENGTHS-WEAKNESSES AND RIVALRY WITH RUSSIA", Uluslararası Ekonomi, İşletme ve Politika Dergisi, vol.1, pp.89-102, 2017
Erdoğan S. , "ULUSÜSTÜ AVRUPA BİRLİĞİ KURUMLARI ARASINDAKİ GÜÇ DENGESİ: İŞBİRLİĞİ Mİ, REKABET Mİ?", Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, cilt.8, no.20, ss.97-110, 2017 (Link)
Erdoğan S. , "THE EUROPEAN UNION ENLARGEMENT CRITERIA: THE PROMINENCE OF THE PRINCIPLE OF GOOD NEIGHBOURLINESS", Journal of Academic Social Science Studies, vol.Spring III, pp.457-470, 2017 (Link)
Erdoğan S. , "AVRUPA KOMİSYONUNUN AVRUPA BİRLİĞİ GENİŞLEMESİNDEKİ ROLLERİNE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME", Uluslararası Ekonomi, İşletme ve Politika Dergisi, cilt.1, ss.1-16, 2017
Erdoğan S. , "THE ROLE OF REFERENDUMS IN THE EUROPEAN UNION TREATY MAKING PROCESS", Humanities and Social Sciences Review, vol.7, pp.423-432, 2017
Erdoğan S., "Avrupa Birliği-Güney Akdeniz (Ortadoğu ve Kuzey Afrika) İlişkilerinde Bahar Faktörü", Yeni Türkiye Dergisi, no.87, ss.575-583, 2016
Erdoğan S., "Avrupa Birliği'nin Güney Kafkasya'daki Varlığı ve Çıkmazları", Yeni Türkiye Dergisi Kafkaslar Özel Sayısı V, ss.68-75, 2015
Erdoğan S., "Arab Uprisings and Russia's International Standing", Gümüşhane Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, cilt.6, no.13, ss.253-263, 2015 (Link)
Erdoğan S., "Avrupa Birliği'nin Arap Baharı ile İmtihanı", Tezkire Dergisi, ss.162-170, 2014
Erdoğan S., "Müslüman ve İslamcı Bir Aydın: Ali Bulaç", TYB Akademi, ss.31-41, 2013
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Erdoğan S., "Avrupa Birliği’nde Demokrasi Açığı", Siyasi İlimler Türk Derneği X. Lisansüstü Konferansı, ANKARA, TÜRKIYE, - , cilt.-, no.-, ss.--
Erdoğan S., "Additional Criteria for Turkey and Western Balkans On the Way of the EU", Marmara Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, - , cilt.-, no.-, ss.--
Erdoğan S., "The Coming Back of Russia: The Case of Middle East", World Middle East Congress 2014, ANKARA, TÜRKIYE, - , vol.-, no.-, pp.--
Erdoğan S., "European Union as an Actor in the Black Sea", 6th International Black -Sea Symposium of Giresun University, GİRESUN, TÜRKIYE, - , vol.-, no.-, pp.--
Erdoğan S., "Ortak Dış Güvenlik ve Savunma Politikası: Hedef-Kapasite Tartışması", Siyasi İlimler Türk Derneği X. Lisansüstü Konferansı, ANKARA, TÜRKIYE, - , cilt.-, no.-, ss.--
Erdoğan S., "Georgia-Turkey Relations in the Aftermath of Cold War", Gori State Teaching University Georgian-Turkish Multidisciplinary Scientific Conference, GURCISTAN, - , vol.-, no.-, pp.--
Erdogan S., "Turkey and Superpowers: From Cuban Missile Crisis to Syrian Crisis", İstanbul Kültür University Strategizing Turkey: Davutoğlu Era in Turkish Foreign Policy Conference, İSTANBUL, TÜRKIYE, - , pp.65- (Link)
Erdoğan S., "Russian Challenge to the EU Model", 2nd International Conference on Education, Culture and Identity, International University of Sarejevo, BOSNA HERSEK, - , vol.-, no.-, pp.--
Erdoğan S. , "Edward H. Carr’ın “20 Yıllık Kriz 1919-1939” Eserinde Birinci Dünya Savaşı", III. Mülkiye Uluslararası İlişkiler Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 17-18 Ekim 2019, ss.1-1 (Link)
Erdoğan S. , "UKIP'S CHALLENGE TO THE EU MEMBERSHIP OF THE UK", Fragile Europe-5th Interim Conference of Political Sociology Research Network 32 of the European Sociological Association, Prag, CEK CUM., 2-3 Kasım 2018, pp.1-1
Erdoğan S. , "THE COOPERATION OF CHINA AND RUSSIA WITHIN THE SHANGHAI COOPERATION ORGANIZATION", 4th China and The Middle East Conference, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 20-22 Haziran 2018, pp.1-1
Erdoğan S. , "Ulus-altı Aktörlerin Dış Politika Davranışlarını Açıklamaya Yönelik Alternatif Bir Kavram: Paradiplomasi", Mülkiye Uluslararası İlişkiler Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 15-16 Ekim 2018, ss.301-304 (Link)
Erdoğan S. , "Avrupa Birliği Bütünleşmesi ve Krizler", 3rd International Conference on Education, Culture and Identity, Saraybosna, BOSNA HERSEK, 12-13 Ekim 2017, pp.104-104
Erdoğan S. , "The Challenge of Referendums and the European Union Treaties", International Conference for Academic Disciplines, Venedik, ITALYA, 20-23 Haziran 2017, pp.1-1
Erdoğan S. , "Schengen Alanı Göçmen Krizi Karşısında Varlığını Koruyabilecek Mi?", VII. Uluslararası Göç Sempozyumu-Geçmişten Günümüze Göç, SAMSUN, TÜRKIYE, 17-19 Şubat 2017, pp.1-1
Erdoğan S. , "European Union's Involvement to the Disputes Between Turkey and Greece", ATİNER 3rd International Turkey and Turkish Studies Conference, Atina, YUNANISTAN, 27-30 Haziran 2016, pp.1-15
Erdoğan S. , "Avrupa Parlamentosunun Avrupa Birliği Bütünleşmesi ve Genişlemesindeki Artan Rolü", Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu (ISMS), Belgrad, SIRBISTAN, 20-23 Ekim 2016, pp.44-44
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Erdoğan S. , "IRAQI KURDS AND THEIR RELATIONS WITH EUROPE", ACADEMIC RESEARCH IN SOCIAL, HUMAN AND ADMINISTRATIVE SCIENCES-II, Tanrıtanır, Bülent Cercis Özer, Sevilay, Ed., Gece Kitaplığı, Ankara, ss.73-87, 2018
Erdoğan S. , "European Union’s Involvement to the Disputes between Turkey and Greece", in: Turkish Studies from Different Perspectives, Mert Uydacı, Eds., Atiner Publications, Atina, pp.187-202, 2017
Sandalcilar A.R., Erdoğan S. , "EKONOMİK ENTEGRASYONLAR AVRUPA BİRLİĞİ ve TÜRKİYE", Ekin Yayınevi, BURSA, 2017 (Link)
Erdoğan S. , "Avro Krizi, Siyasi Etkileri ve AB Genişlemesine Yansımaları (Hatice Yazgan İle)", Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği ve Uluslararası Ekonomik İlişkiler Anabilim Dalı 25. Yıl Armağanı, Arat T., Baykal S., Göçmen İ., Ed., Ankara Üniversitesi Yayınevi, Ankara, ss.195-216, 2017
Erdoğan S. , "Russian Challenge to the EU Model", in: New Trends and Challenges in Today's Europe, Muhidin Mulalic et. al, Eds., International University of Sarajevo, Saray Bosna, pp.625-636, 2016
Erdogan S., "AB BÜTÜNLEŞMESİ VE ULUSAL PARLAMENTOLAR", PROF. DR. TUĞRUL ARAT´ A ARMAĞAN, TİRYAKİOĞLU B. ve GÜNGÖR G., Ed., Yetkin Yayınları, Ankara, ss.1087-1102, 2012
DİĞER YAYINLAR
Erdoğan S. , "Kitap Değerlendirmesi: Tuğba Eray Biber, Karadeniz Rumları ve Yunanistan, İstanbul: Yeditepe Yayınları, 2016, XXXIV+315 s., ISBN: 978-605-9787-49-9, Karam Dergisi, Cilt. 14, Sayı. 54.", Diger, ss.235-237, 2017 (Link)
Erdoğan S. , "Book Review of Britain's Future in Europe: The Known Plan A to Remain or the Unknown Plan B to Leave, edited by M. Emerson (London: Rowman and Littlefield, 2nd edition, 2016, Journal of Common Market Studies, Vol. 55, Iss. 4.", Diger, pp.951, 2017 (Link)
Erdoğan S. , "Avrupa Birliği ve Türkiye'nin Yolları Ayrılıyor Mu?, Ortadoğu Analiz, Cilt: 9, Sayı: 78", Diger, ss.57-59, 2017 (Link)
Erdoğan S. , "Avrupa Birliği Türkiye İlişkilerinde Yeni Bir Fırsat Penceresi, Ekoavrasya,", Diger, ss.66-67, 2016 (Link)
Erdoğan S. , "BOOK REVIEW: Karine Tournier-Sol & Chris Gifford (Eds) | The UK Challenge to Europeanization: The Persistence of British Euroscepticism, Journal of Global Analysis", Diger, pp.214-215, 2016
Erdoğan S. , "AB ile Varılan Anlaşma İngiltere'yi Üye Olarak Kalmaya İkna Edebilecek Mi?", EkoAvrasya, Sayı: 34", Diger, ss.62-63, 2016
Erdoğan S. , "Göçmen Krizi, Avrupa Birliği ve Yeniden Hatırlanan Türkiye, Ortadoğu Analiz", Diger, ss.64-67, 2016 (Link)
Erdoğan S. , "Makedonya'daki Siyasi Krizin Arkasındaki Etnik Dinamikler / Ethnical Dynamics of the Political Crisis in Macedonia", EkoAvrasya", Diger, ss.30-34, 2015
Erdoğan S. , "AB Komşuluk Politikasında Değişim Arayışı, EkoAvrasya", Diger, ss.50-51, 2015
Erdoğan S. , "Kıbrıs Sorununa Çözüm İçin Artan Beklentiler/Rising Expectations for Solution to Cyprus Issue", EkoAvrasya", Diger, ss.96-99, 2015
Erdoğan S. , "İran'la Tarihi Anlaşma ve Avrupa Birliği", Ortadoğu Analiz,", Diger, ss.36-39, 2015
Erdoğan S., "Black Sea Extroversion at European and International Level, ICBSS Policy Brief, No. 31", Diger, pp.1-25, 2015 (Link)
Erdoğan S. , "Ukrayna Krizi'ni Avrupa Birliği ve Rusya Rekabeti Üzerinden Anlamak", EkoAvrasya", Diger, ss.50-51, 2015
Erdoğan S. , "Bir Dış Politika Aktörü Olarak Avrupa Birliği ve Suriye Krizi", Ortadoğu Analiz,", Diger, ss.14-17, 2015
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi