Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Erdoğan S. , "THE EUROPEAN UNION ENLARGEMENT CRITERIA: THE PROMINENCE OF THE PRINCIPLE OF GOOD NEIGHBOURLINESS", Journal of Academic Social Science Studies, vol.Spring III, pp.457-470, 2017 (Link)
Erdoğan S. , "ULUSÜSTÜ AVRUPA BİRLİĞİ KURUMLARI ARASINDAKİ GÜÇ DENGESİ: İŞBİRLİĞİ Mİ, REKABET Mİ?", Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, cilt.8, no.20, ss.97-110, 2017 (Link)
Erdoğan S. , "AVRUPA KOMİSYONUNUN AVRUPA BİRLİĞİ GENİŞLEMESİNDEKİ ROLLERİNE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME", Uluslararası Ekonomi, İşletme ve Politika Dergisi, cilt.1, ss.1-16, 2017
Erdoğan S., "Avrupa Birliği’nin Güney Kafkasya’daki Varlığı ve Çıkmazları", Yeni Türkiye Dergisi, ss.68-75, 2015
Erdoğan S., "Arab Uprisings and Russia's International Standing", Gümüşhane Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, cilt.6, no.13, ss.253-263, 2015 (Link)
Erdoğan S., "Avrupa Birliği'nin Güney Kafkasya'daki Varlığı ve Çıkmazları", Yeni Türkiye Dergisi Kafkaslar Özel Sayısı V, ss.68-75, 2015
Erdoğan S., "Avrupa Birliği'nin Arap Baharı ile İmtihanı", Tezkire Dergisi, ss.162-170, 2014
Erdoğan S., "Müslüman ve İslamcı Bir Aydın: Ali Bulaç", TYB Akademi, ss.31-41, 2013
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Erdoğan S., "Avrupa Birliği’nde Demokrasi Açığı", Siyasi İlimler Türk Derneği X. Lisansüstü Konferansı, ANKARA, TÜRKIYE, - , cilt.-, no.-, ss.--
Erdoğan S., "Additional Criteria for Turkey and Western Balkans On the Way of the EU", Marmara Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, - , cilt.-, no.-, ss.--
Erdoğan S., "The Coming Back of Russia: The Case of Middle East", World Middle East Congress 2014, ANKARA, TÜRKIYE, - , vol.-, no.-, pp.--
Erdoğan S., "European Union as an Actor in the Black Sea", 6th International Black -Sea Symposium of Giresun University, GİRESUN, TÜRKIYE, - , vol.-, no.-, pp.--
Erdoğan S., "Ortak Dış Güvenlik ve Savunma Politikası: Hedef-Kapasite Tartışması", Siyasi İlimler Türk Derneği X. Lisansüstü Konferansı, ANKARA, TÜRKIYE, - , cilt.-, no.-, ss.--
Erdoğan S., "Avrupa Birliği Mali Yardımları ve Rize İlinin Kalkınması", II. Rize Kalkınma Sempozyumu, RİZE, TÜRKIYE, - , cilt.-, no.-, ss.--
Erdoğan S., "Georgia-Turkey Relations in the Aftermath of Cold War", Gori State Teaching University Georgian-Turkish Multidisciplinary Scientific Conference, GURCISTAN, - , vol.-, no.-, pp.--
Erdoğan S., "Russian Challenge to the EU Model", 2nd International Conference on Education, Culture and Identity, International University of Sarejevo, BOSNA HERSEK, - , vol.-, no.-, pp.--
Erdogan S., "Turkey and Superpowers: From Cuban Missile Crisis to Syrian Crisis", İstanbul Kültür University Strategizing Turkey: Davutoğlu Era in Turkish Foreign Policy Conference, İSTANBUL, TÜRKIYE, - , pp.65- (Link)
Erdoğan S. , "Schengen Alanı Göçmen Krizi Karşısında Varlığını Koruyabilecek Mi?", VII. Uluslararası Göç Sempozyumu-Geçmişten Günümüze Göç, SAMSUN, TÜRKIYE, 17-19 Şubat 2017, pp.1-1
Erdoğan S. , " "The Challenge of Referendums and the European Union Treaties"", International Conference for Academic Disciplines, Venedik, ITALYA, 20-23 Haziran 2017, pp.1-1
Erdoğan S. , "Turkey's Full Membership Application to the EU in 1987: What Özal Hoped and What Turkey Found?", Uluslararası Turgut Özal Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 3-3 Mart 2016, pp.0-0
Erdoğan S. , ""European Union's Involvement to the Disputes Between Turkey and Greece"", ATİNER 3rd International Turkey and Turkish Studies Conference, Atina, YUNANISTAN, 27-30 Haziran 2016, pp.1-15
Erdoğan S. , "Avrupa Parlamentpsunun Avrupa Birliği Bütünleşmesi ve Genişlemesindeki Artan Rolü", Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu (ISMS), Belgrad, SIRBISTAN, 20-23 Ekim 2016, pp.44-44
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Erdoğan S. , "European Union’s Involvement to the Disputes between Turkey and Greece", in: Turkish Studies from Different Perspectives, Mert Uydacı, Eds., Atiner Publications, Atina, pp.187-202, 2017
Erdoğan S. , "Russian Challenge to the EU Model", in: New Trends and Challenges in Today's Europe, Muhidin Mulalic et. al, Eds., International University of Sarajevo, Saray Bosna, pp.625-636, 2016
Erdogan S., "AB BÜTÜNLEŞMESİ VE ULUSAL PARLAMENTOLAR", PROF. DR. TUĞRUL ARAT´ A ARMAĞAN, TİRYAKİOĞLU B. ve GÜNGÖR G., Ed., Yetkin Yayınları, Ankara, ss.1087-1102, 2012
DİĞER YAYINLAR
Erdoğan S. , "Kitap Değerlendirmesi: Tuğba Eray Biber, Karadeniz Rumları ve Yunanistan, İstanbul: Yeditepe Yayınları, 2016, XXXIV+315 s., ISBN: 978-605-9787-49-9, Karam Dergisi, Cilt. 14, Sayı. 54.", Diger, ss.235-237, 2017 (Link)
Erdoğan S. , ""Book Review of Britain's Future in Europe: The Known Plan A to Remain or the Unknown Plan B to Leave, edited by M. Emerson (London: Rowman and Littlefield, 2nd edition, 2016", Journal of Common Market Studies, Vol. 55, Iss. 4.", Diger, pp.951, 2017 (Link)
Erdoğan S. , "Avrupa Birliği ve Türkiye'nin Yolları Ayrılıyor Mu?, Ortadoğu Analiz, Cilt: 9, Sayı: 78", Diger, ss.57-59, 2017 (Link)
Erdoğan S. , "Avrupa Birliği Türkiye İlişkilerinde Yeni Bir Fırsat Penceresi, Ekoavrasya,", Diger, ss.66-67, 2016 (Link)
Erdoğan S. , "BOOK REVIEW: Karine Tournier-Sol & Chris Gifford (Eds) | The UK Challenge to Europeanization: The Persistence of British Euroscepticism, Journal of Global Analysis", Diger, pp.214-215, 2016
Erdoğan S. , "AB ile Varılan Anlaşma İngiltere'yi Üye Olarak Kalmaya İkna Edebilecek Mi?", EkoAvrasya, Sayı: 34", Diger, ss.62-63, 2016
Erdoğan S. , "Göçmen Krizi, Avrupa Birliği ve Yeniden Hatırlanan Türkiye, Ortadoğu Analiz", Diger, ss.64-67, 2016 (Link)
Erdoğan S. , "Makedonya'daki Siyasi Krizin Arkasındaki Etnik Dinamikler / Ethnical Dynamics of the Political Crisis in Macedonia", EkoAvrasya", Diger, ss.30-34, 2015
Erdoğan S. , "AB Komşuluk Politikasında Değişim Arayışı, EkoAvrasya", Diger, ss.50-51, 2015
Erdoğan S. , "Kıbrıs Sorununa Çözüm İçin Artan Beklentiler/Rising Expectations for Solution to Cyprus Issue", EkoAvrasya", Diger, ss.96-99, 2015
Erdoğan S. , "İran'la Tarihi Anlaşma ve Avrupa Birliği", Ortadoğu Analiz,", Diger, ss.36-39, 2015
Erdoğan S., "Black Sea Extroversion at European and International Level, ICBSS Policy Brief, No. 31", Diger, pp.1-25, 2015 (Link)
Erdoğan S. , "Ukrayna Krizi'ni Avrupa Birliği ve Rusya Rekabeti Üzerinden Anlamak", EkoAvrasya", Diger, ss.50-51, 2015
Erdoğan S. , "Bir Dış Politika Aktörü Olarak Avrupa Birliği ve Suriye Krizi", Ortadoğu Analiz,", Diger, ss.14-17, 2015