Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Kabadayi F. , Sari S.V., "What is the Role of Resilience in Predicting Cyber Bullying Perpetrators and Their Victims?", JOURNAL OF PSYCHOLOGISTS AND COUNSELLORS IN SCHOOLS, no.1, pp.1-14, 2018 (Link)
Sari S.V., Camadan F. , "The Career Exploration Outcome Expectations Scale- Turkish: Adaptation and Validation", CURRENT PSYCHOLOGY, pp.1-8, 2018
Sari S.V., "Attaining Career Decision Self-Efficacy in Life: Roles of the Meaning in Life and the Life Satisfaction", CURRENT PSYCHOLOGY, pp.1-18, 2017 (Link)
Sari S.V., "Was it just joke? Cyberbullying perpetrations and their styles of humor", COMPUTERS IN HUMAN BEHAVIOR, vol.54, pp.555-559, 2016 (Link)
Sari S.V., Camadan F., "The new face of violence tendency:Cyber bullying perpetrators and their victims", COMPUTERS IN HUMAN BEHAVIOR, vol.59, pp.317-326, 2016 (Link)
Sari S.V., Şahin M., "The Role of Perfectionalism Predicting Career Decision Making Self Efficacy on Senior Students", HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.29, pp.238-250, 2014 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Aydin B. , Sari S.V., Şahin M. , "The Effect of Social Networking on the Divorce Process ", Universal Journal of Psychology , vol.6, pp.1-8, 2018 (Link)
Sari S.V., "THE ROLE OF PERFECTIONISM IN PREDICTING VOCATIONAL OUTCOME EXPECTATIONS ", The Journal of International Social Research , cilt.11, ss.1-12, 2018 (Link)
Aydin B., Sari S.V., Şahin M., "The Effect of Social Networking on the Divorce Process", Universal Journal of Psychology, vol.6, pp.1-8, 2018
Sari S.V., Kabadayi F. , Şahin M., "Mesleki Sonuç Beklentisinin Açıklanması: Öz-Aşkınlık, Öz-Bilinç ve Öz-Kontrol / Öz-Yönetim", PDR Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, cilt.7, ss.145-159, 2017 (Link)
Sari S.V., Yazici H. , Şahin M., "Kariyer Araştırma Öz-yeterliği Ölçeği (KAÖYÖ-T): Türkçeye uyarlama çalışması", Kastamonu Eğitim Dergisi , cilt.25, ss.1725-1728, 2017 (Link)
Şahin M., Sari S.V., Duman S., Kerimoğlu U. , Kocaman T., "Mesleki Kararsızlığın Yordanmasında Kontrol Odağı ve Mantık Dışı İnançların Rolü", Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, cilt.43, ss.11-20, 2015
Aydin B., Şahin M., Sari S.V., "Internet addiction in relation to adult attechment: A study of university students", Cypriot Journal of Educational Sciences, vol.9, pp.129-136, 2014
Sari S.V., Aydin B., "The Level of Problematic Internet Use and Body Mass Index on University Students", Eurasian Journal of Educational Research, vol.54, pp.135-150, 2014
Aydin B., Sari S.V., Şahin M., "Parental acceptance /involvement, self-esteem and academic achievement: The role of hope as a mediator", Cumhuriyet International Journal of Education, vol.3, pp.37-48, 2014
Sari S.V., Şahin M., "Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Mesleğe Karar Verme Öz-yeterliliğini Yordamada Umut ve Kontrol Odağının Rolü", Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.21, pp.97-110, 2013
Şahin M., Aydin B., Sari S.V., "Cumhuriyet International Journal of Education", Avm’lerde Çalışan Kadın Satış Danışmanlarının Cinsel Tacize İlişkin Görüşleri, vol.1, pp.67-81, 2012
Sari S.V., Tekbiyik A., "Arkadaş Baskısını Belirleme Ölçeği: Geliştirilmesi, Geçerlik Ve Güvenirliği", Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.31, ss.295-318, 2012
Şahin M., Aydin B., Sari S.V., "Avm’lerde çalışan kadın satış danışmanlarının cinsel tacize ilişkin görüşleri", Cumhuriyet International Journal Of Education, vol.1, pp.67-81, 2012
Şahin M., Aydin B., Sari S.V., Kaya S., Pala H., "Öznel İyi Oluşu Açıklamada Umut ve Yaşamda Anlamın Rolü", Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.20, pp.827-836, 2012
Şahin M., Aydin B., Sari S.V., "Cyber bullying, cyber victimization and psychological symptoms: A study in adolescents", Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.41, ss.53-59, 2012
Aydin B., Sari S.V., "Internet addiction among adolescents: The role of self-esteem", Procedia Social and Behavioral Sciences, pp.3500-3505, 2011
Şahin M., Sari S.V., Şafak Z., "Examining Relationship Between Being Cyber bully/ Cyber victim and Social Perceptual Levels of Adolescents", International Journal of Human Science, vol.7, pp.1059-1067, 2010
Şahin M., Sari S.V., "Observation of Peer Bullying in Turkish Primary Schools According to Different Variables", Cypriot Journal of Educational Sciences, vol.5, pp.258-270, 2010
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Sari S.V., "The Predicting Of Being A Cybervictim In Adolescents: The Role Of Gender And Submissive Behaviors", 20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, SAMSUN, TÜRKIYE, 25-27 Ekim 2018, pp.451-459
Oktan V. , Şahin M., Sari S.V., Toksoy P., "Ergenlerde Kendine Zarar Verme Davranışının Bazı Sosyodemografik Değişkenler Açısından İncelenmesi", X.International Congress of Education Research, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 27-30 Nisan 2018, pp.421-429
Sari S.V., Yazici S. , Kabadayi F. , Şahin M., "Relationship Between Problem Mobile Phone Use, Mental Health Continuum and Meaning in Life in University Students", 3rd International Conference on Social Sciences and Education Research, Roma, ITALYA, 27-29 Nisan 2017, pp.1-1
Aydin B. , Sari S.V., Şahin M., "Ortaokul ve Lise Öğrencisi Ergenlerde Depreme Bağlı Kayıp Sonrası Yas Süreci", 9.International Congress of Educational Research, ORDU, TÜRKIYE, 11-14 Mayıs 2017, pp.326-326
Sari S.V., Kabadayi F. , Yazici S. , Şahin M., "Kişilik Tipi Kariyer Araştırma Süreciyle Ne Kadar İlişkilidir? Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma", 9. ULUSLARARASI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, ORDU, TÜRKIYE, 11-14 Mayıs 2017, pp.1-1
Kabadayi F. , Aslan S., Bayram S.B., Sari S.V., "Relations Between Positive Perception, Social Relationship and Resilience: A Structural Equation Model", 3rd International Conference on Social Sciences and Education Research, Roma, ITALYA, 27-29 Nisan 2017, pp.1-1
Sari S.V., Kabadayi F. , Yazici S. , Şahin M., "Investigation of the Effect of Hope and Self-Esteem on the Perception of Career Future", 3rd International Conference on Social Sciences and Education Research, Roma, ITALYA, 27-29 Nisan 2017, pp.1-1
Sari S.V., Kabadayi F. , Şahin M. , "The Role of Self Concept Predicting Vocational Outcome Expectations: Self-Transcendence, Self-Consciousness, Self-Control and Self-Management ", 1. International Conference on Studies in Education, Barcelona, ISPANYA, 14-16 Ekim 2016, pp.32-32
Kabadayi F. , Sari S.V., "Ergenlerde “Siber” Psikolojik Sağlamlık: Siber Zorbalar ve Onların Kurbanları", 10. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, RİZE, TÜRKIYE, 16-18 Mayıs 2016, pp.395-395
Sari S.V., Şahin M., "Kariyer kararı yetkinlik beklentisini yordamada yaşamda anlam, yaşam doyumu ve benlik saygısının rolü", XIII. Ulusal PDR Kongresi, MERSİN, TÜRKIYE, 7-9 Ekim 2015, ss.235-288
Camadan F., Sari S.V., "Affetme, Kontrol Odağı ve Mükemmeliyetçilik Arasındaki İlişki: Yapısal Eşitlik Modeli Çalışması", XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, MERSİN, TÜRKIYE, 7-9 Ekim 2015, ss.1-1
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Sari S.V., Aydin B. , "Motivasyonu ve Olumlu Duygu Durumu Artırma", Kaynaştırma Sınıfı: Etkili Farklılaştırılmış Öğretim İçin Stratejiler, Mustafa Şahin & Taner Altun, Ed., Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.210-230, 2016
Şahin M., Sari S.V., "Özel Eğitim", Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Cengiz ŞAHİN, Ed., Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.333-358, 2016
Sari S.V., Ölçücü B., Şahin M., "Karakter Gelişimi ve İyi Sporsal Davranış", Spor ve Egzersiz Psikolojisinin Temelleri , M.ŞAHİN & Z. KORUÇ, Ed., Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.125-168, 2015
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi