Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, 2011-2014
Yüksek Lisans, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, 2007-2011
Lisans, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, İlköğretim, 2003-2007
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, "SOSYAL BİLİŞSEL ÖĞRENME TEORİSİNE DAYALI GRUP MÜDEHALESİNİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER ARAŞTIRMA ÖZ YETERLİKLERİNE ETKİSİ", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Aralık, 2014.
Yüksek Lisans, "LİSE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MESLEĞE KARAR VERME ÖZ-YETERLİLİKLERİNİ YORDAMADA UMUT, KONTROL ODAĞI VE ÇOK BOYUTLU MÜKEMMELİYETÇİLİK ÖZELLİKLERİNİN ROLÜ", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ocak, 2011.
YABANCI DİLLER
İngilizce, İyi
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi