Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Acuner S. , Albayrak A.S., "Vergilendirmeye Yönelik Hukuki Gelişmelerin Bireysel Emeklilik Sistemine Etkisi", Sosyal Güvenlik Dergisi, vol.8, pp.119-144, 2018 (Link) (Özet) (Abstract)
Acuner S. , Acuner E. , "Turizmde Paylaşım Ekonomisi ve Vergilendirilmesi", The Journal Of Tourism And Gastronomy Studies, cilt.5, ss.188-212, 2017 (Link) (Özet) (Abstract)
Acuner S. , "Genç Girişimcilere Yönelik Kazanç İstisnası ", Vergi Dünyası, ss.155-165, 2016 (Link) (Özet)
Acuner S. , Doğrusöz M.E. , "Yurt Dışı Bireysel Emeklilik Sisteminden Elde Edilen Ödeneklerde Vergilendirme Sorunu", Vergi Sorunları, ss.96-111, 2016 (Link) (Özet) (Abstract)
Acuner S. , Acuner E. , "Profesyonel Turist Rehberlik Mesleğinin Hukuki Niteliği ve Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu", Vergi Sorunları Dergisi, ss.79-92, 2016 (Link) (Özet) (Abstract)
Acuner S., "Double Taxation, Conceptual Framework And Comparison Of Model Conventions", International Journal of Business and Management Studies, vol.4, no.01, pp.421-431, 2015 (Link)
Acuner S., "Vergi Hukukunda Teminat ve İçtihatlar Işığında Değerlendirilmesi", Vergi Dünyası Dergisi, ss.156-174, 2015 (Link)
Acuner S., "Kaybolmuş Meslek Kollarına Tanınan Esnaf Muafiyetine İdari Sınırlama", Vergi Sorunları Dergisi, ss.135-145, 2015 (Link) (Özet) (Abstract)
Acuner S., "Katı Atık ve Atık Su Bedelinin Hukuki Niteliği ve Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Değerlendirilmesi", Türk İdare Dergisi, ss.131-166, 2014 (Link)
Acuner S., "Avrupa Birliği’nde Vergiye Tabi Bazı Gelirler İçin Otomatik Bilgi Değişimindeki Son Gelişmeler", Vergi Sorunları Dergisi, ss.142-154, 2014 (Link) (Özet) (Abstract)
Acuner S., "1 Ocak 2014 Tarihi İtibariyle Gerçek Usulde Vergilendirilmiş İş Bırakan Ticari Kazanç Sahipleri Basit Usulde Ticari Faaliyete Başlayabilir", Vergi Dünyası Dergisi, ss.139-149, 2014 (Link)
Acuner S., Acuner E., "Türkiye'nin Yavaş Şehirlerine Devlet Desteği: Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslekleri Yürüten Vergiden Muaf Esnaf", Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, ss.166-177, 2014 (Link)
Acuner S., "İdari Yargıya Getirilen Yapısal Yenilikler ve Yeni Yargılama Usulleri", Vergi Dünyası Dergisi, ss.135-147, 2014 (Link)
Acuner S., "Kurumlar Vergisinin Nedenselliği Sorunu", Yaklaşım Dergisi, ss.647-660, 2013
Acuner S., "5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Hükmedilen İstisnaların Temel Hedefleri", Yaklaşım Dergisi, ss.684-697, 2013
Acuner S., "Seçilmiş Ülkeler Nezdinde Transfer Fiyatlandırması Uygulaması: Avrupa Birliği Üye Ülkeler-I-", Yaklaşım Dergisi, ss.620-637, 2013
Acuner S., "Seçilmiş Ülkeler Nezdinde Transfer Fiyatlandırması Uygulaması: Avrupa Birliği Üye Ülkeler-II-", Yaklaşım Dergisi, ss.762-782, 2013
Acuner S., "Seçilmiş Ülkeler Nezdinde Transfer Fiyatlandırması Uygulaması: Avrupa Birliği Üye Ülkeler-III-", Yaklaşım Dergisi, ss.626-644, 2013
Acuner S., "Avrupa Birliği Katma Değer Vergisi Mevzuatına Genel Bir Bakış ve Mevzuata Aykırı Olarak İndirimli Oran Uygulayan İspanya Hakkında Adalet Divanı Tarafından Verilen Kararın Değerlendirilmesi", Vergi Dünyası Dergisi, ss.201-213, 2013 (Link)
Acuner S., "Vergiden Kaçınma ve Vergi Kaçakçılığıyla Mücadelede Avrupa Birliği'nin 1 Ocak 2013 Tarihli Son Eylem Planının Değerlendirilmesi", Vergi Dünyası Dergisi, ss.188-197, 2013 (Link)
Acuner S., Yavuz T., "Serbest Meslek Faaliyetlerinde Arızilik Unsuru Üzerine İdare ve Yargı Kararları", Yaklaşım Dergisi, ss.453-461, 2010
Acuner S., Yavuz T., "İş Bırakma Tarihinde Elde Edilen Kazançların Arızi Niteliği ve KDV Karşısındaki Durumu", Yaklaşım Dergisi, ss.510-574, 2010
Acuner S., "GVK'nın 82. Maddesi 2. Fıkrasına Göre Elde Edilen Arızi Kazançlar", Yaklaşım Dergisi, ss.626-633, 2009
Acuner S., "Vergi Davasının Hukuki Niteliği", Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.23, ss.191-207, 2009 (Link) (Özet) (Abstract)
Acuner S., "Genel Olarak Vergi Teşviklerinin Ekonomi Üzerine Etkinliği", Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, ss.147-168, 2009 (Link) (Özet) (Abstract)
Acuner S., "Siyasi Partiler Vergi Ödüyor mu?", Yaklaşım Dergisi, ss.717-728, 2009
Acuner S., "İrlanda Vergi Sistemi İçersinde Kurumlar Vergisi", Yaklaşım Dergisi, ss.689-708, 2008
Acuner S., "İrlanda Gelir Vergisine Genel Bir Bakış", Yaklaşım Dergisi, ss.634-636, 2008
Acuner S., "Kamu Alacaklarının Cebri İcra Yoluyla Tahsili", Yaklaşım Dergisi, ss.618-650, 2008
Acuner S., Özbilgi S., Övet A. , "Ülkemiz Özelleştirmesinde Verimlilik ve Etkinlik", Yaklaşım Dergisi, ss.483-498, 2008
Acuner S., Övet A., Özbilgi S., "Vergi Uyumu ve Koordinasyonu", Yaklaşım Dergisi, ss.642-672, 2008
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Acuner S. , "A Comparison of Compulsory Individual Pension Contributions in Terms of Parafiscality ", 33. Uluslararası Maliye Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 8-12 Mayıs 2018, pp.253-256 (Link) (Özet) (Abstract)
Acuner S. , Çolak E. , "DOKAP Bölgesinde Faaliyet Gösteren Kış Turizm İşletmeleri İçin Mali Bir Kolaylık: Özel Hesap Dönemi", DOKAP Bölgesi Uluslararası Turizm Sempuzyumu , TRABZON, TÜRKIYE, 23-24 Ekim 2017, vol.1, pp.485-492 (Link) (Özet) (Abstract)
Acuner S. , Acuner E. , "Rize Turizm Sektöründe Katma Değer Yaratan ve Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslek Kollarınca Üretilen Ürünlerden Elde Edilen Gelire Yönelik Vergi Bağışıklığı", II. Rize Turizm Sempozyumu, RİZE, TÜRKIYE, 4-6 Kasım 2016, cilt.1, no.1, ss.627-642 (Özet) (Abstract)
Acuner S., "Double Taxation, Conceptual Framework And Comparison Of Model Conventions", International Journal Of Arts And Sciences, Viyana, AVUSTURYA, 6-10 Nisan 2014, vol.7, no.3, pp.247-248
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Acuner S. , "Türk Hukukunda Bireysel Emeklilik Sistemi ve Vergilendirilmesi", On İki Levha Yayıncılık A.Ş., İSTANBUL, 2017 (Link) (Özet) (Abstract)
Acuner S. , "Bankacılık Hukuku", Celepler Basım Yayım Dağıtım, TRABZON, 2017 (Özet)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi