Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"ATM Kinaz Enziminin Aktivite Tespiti için MALDI-MS'e Dayalı Yöntem Geliştirilmesi", TÜBITAK Projesi, 119Z797, Yönetici, Devam Ediyor
"Propolis Ekstraktlarından HIV-1-Revers Transkriptaz İnhibitörlerinin Tanımlanması ve Karakterizasyonu", TÜBITAK Projesi, 117Z932, Araştırmacı, Devam Ediyor
"ATM kinaz enziminin aktivitesi üzerine pH etkisinin incelenmesi", BAP Diğer, FDP-2017-828, Yönetici, Devam Ediyor
"ATM enziminde potansiyel ilaç hedefi allosterik bölgelerin moleküler düzeyde belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, 116Z360, Yönetici, Devam Ediyor
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi