Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI
Protein Kimyası
Enzim Kinetiği
Proteomiks
Enzimoloji
Moleküler Biyokimya
Yapısal Biyoloji
WEB OF SCIENCE ARAŞTIRMA ALANLARI
Biophysics
Biochemistry & Molecular Biology
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi