Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Ekşioğlu S. , "Kadı Hüseyin Ispartavî Manzume-i Akaid İmla Özellikleri Üzerine Bir Değerlendirme", TURKISH STUDIES, vol.5, pp.444-460, 2014
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Ekşioğlu S. , "FİRDEVSÎ-İ RÛMÎ’NİN SÜLEYMAN-NÂME’SİNDE BİRLEŞİK FİİLLER", social sciences studies journal, 2018
Ekşioğlu S. , "Şeyhi Divanı ndaki Arkaik Sözcükler", Asos Journal (The Journal of Academic Social Science), pp.378-387, 2015
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Ekşioğlu S. , "Fakir ve Yoksul Kelimeleri Üzerine", in: Fakirlik Kitabı, Prof. Dr. Emine GÜRSOY NASKALİ, Eds., Kitabevi Yayınları, 2019
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi