Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Doç.Dr. ŞENGÜL ATASOY
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : EĞİTİM FAKÜLTESİ
Bölüm : MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
Ana Bilm Dalı : FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Sabit Telefon : -
E Posta Adresi : sengul.atasoyerdogan.edu.tr | sengulatasoyhotmail.com
Web Adresi :
Eğitim Bilgileri
Doktora, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI, 2002-2008
Yüksek Lisans, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI, 2000-2002
Lisans, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ, FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ, 1996-2000
Yaptığı Tezler
Doktora, "ÖĞRETMEN ADAYLARININ NEWTON’UN HAREKET KANUNLARI KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARININ GİDERİLMESİNE YÖNELİK GELİŞTİRİLEN ÇALIŞMA YAPRAKLARININ ETKİLİLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI Şubat, 2008.
Yüksek Lisans, "FİZİK ÖĞRETİMİNDE BÜTÜNLEŞTİRİCİ ÖĞRENME KURAMINA UYGUN ÇALIŞMA YAPRAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI Ağustos, 2002.
Yabancı Diller
İngilizce, Orta
Araştırma Alanları
Fizik Eğitimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı
Alan Eğitimi
Fizik Eğitimi
Web Of Science Araştırma Alanları
Education & Educational Research
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Doç.Dr., RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, 2015 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, 2008 - 2015
Arş.Gör., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, 2000 - 2008
Yönetilen Tezler
Yüksek Lisans, O.Küçük, "Sekizinci sınıf öğrencilerinin epistemolojik inançlarının geliştirilmesinde yazma etkinliklerinin kullanılması ", RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ , Kasım, 2017.
Yüksek Lisans, M.Zoroğlu, "OKUL ÖNCESİ DÖNEMDEKİ ÇOCUKLARA YÖNELİK YAPILANDIRMACI ÖĞRENME KURAMINA DAYALI KAVRAM KARİKATÜRLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE UYGULAMASI", RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2015.
Jüri Üyelikleri
Tez Savunma, Doktora Yeterlik Sınavı Jüriliği, Doktora Yeterlik Sınavı, Şubat, 2016
Atama, Öğretim Üyeliğine Yeniden Atama Jürisi, Öğretim Üyeliğine Yeniden Atama, Ekim, 2015
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı, Haziran, 2011
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Atasoy Ş. , Ergin S., "The effect of concept cartoon-embedded worksheets on grade 9 students' conceptual understanding of Newton's Laws of Motion", RESEARCH İN SCİENCE & TECHNOLOGİCAL EDUCATİON, vol.35, pp.58-73, 2017
Ergin S., Atasoy Ş. , "COMPARATIVE ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF 4MAT TEACHING METHOD IN REMOVING PUPILS' PHYSICS MISCONCEPTIONS OF ELECTRICITY", JOURNAL OF BALTIC SCIENCE EDUCATION, vol.12, pp.730-746, 2013
Atasoy Ş. , "Effect of Writing-to-Learn Strategy on Undergraduates' Conceptual Understanding of Electrostatics", ASIA-PACIFIC EDUCATION RESEARCHER, vol.22, pp.593-602, 2013
Atasoy Ş. , Küçük M. , Akdeniz A.R., "Remedying science student teachers' misconceptions of force and motion using worksheets based on constructivist learning theory", ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PART B-SOCIAL AND EDUCATIONAL STUDIES, vol.3, pp.653-668, 2011
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Atasoy Ş. , "Öğretmen Adaylarının Yaşam Alanlarına Göre Yerel Sosyobilimsel Konularla İlgili İnformal Muhakemeleri", Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi, cilt.6, ss.60-72, 2018
Atasoy Ş., Zoroğlu M.A., "Okul öncesi dönemdeki çocuklara yönelik kavram karikatürlerinin geliştirilmesi ve uygulanması", e-Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (elektronik), cilt.8, ss.38-70, 2014
Atasoy Ş., Ergin S., Şen A.İ., "The effects of peer instruction method on attitudes of 9th grade students towards physics course", Eurasian Journal of Physics and Chemistry Education, vol.6, pp.88-98, 2014
Atasoy Ş., Tekbiyik A., Gülay A. , "Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Ses Kavramını Anlamaları Üzerine Kavram Karikatürlerinin Etkisi", Türk Fen Eğitimi Dergisi, vol.10, pp.176-196, 2013
Başkan Z., Alev N., Atasoy Ş., "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının 5E Modelinin Uygulamaları Hakkındaki Görüşleri", EDU7, cilt.2, ss.1-1, 2007
Atasoy Ş., Akdeniz A.R., Başkan Z., "Çalışma Yapraklarının Öğrenme Sürecine Katkıları Yönünden Değerlendirilmesi", EDU7, cilt.2, ss.2-2, 2007
Atasoy Ş., Akdeniz A.R., "Newton’un Hareket Kanunları konusunda kavram yanılgılarını belirlemeye yönelik bir testin geliştirilmesi ve uygulanması", Türk Fen Eğitimi Dergisi, vol.4, pp.45-59, 2007
Atasoy E., Atasoy Ş., "Yazma etkinliklerinin 6. sınıf öğrencilerinin düşünceleri ve davranışları üzerine etkisinin belirlenmesi", Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.3, ss.1-18, 2006
Atasoy Ş., Akdeniz A.R., "Yapılandırmacı öğrenme kuramına uygun geliştirilen çalışma yapraklarının uygulama sürecinin değerlendirilmesi", Milli Eğitim, cilt.170, ss.157-175, 2006
Demircioğlu H., Atasoy Ş., "Çalışma yapraklarının geliştirilmesine yönelik bir model önerisi", Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.19, ss.71-79, 2006
Atasoy Ş., Akdeniz A.R., "Öğretmen adaylarının kuvvet kavramı ile ilgili yanılgılarını gidermede keşfedici laboratuar modelinin etkisi", Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.27, pp.196-205, 2004
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Atasoy Ş. , Yüca O.Ş., "Öğrencilerin Argümantasyona Dayalı Kavram Karikatürleri Yoluyla Yerel Sosyobilimsel Konular (SBK) Hakkındaki Argümanlarının İncelenmesi: Yeşil Yol Örneği", 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi , ANTALYA, TÜRKIYE, 18-22 Nisan 2018, pp.1-1
Atasoy Ş. , Tekbiyik A. , Yüca O.Ş., "Öğrencilerin Bazı Yerel Sosyobilimsel Konular Hakkındaki Algıları", 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 20-23 Nisan 2017, pp.1-1 (Özet) (Abstract)
Atasoy Ş. , "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Yerel Sosyobilimsel Konularla İlgili İnformal Muhakemelerinin Belirlenmesi", 3. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 14-16 Eylül 2017, ss.1-1
Atasoy Ş. , Zoroğlu M.A., "Okul Öncesi Öğretmenlerinin Fen Ve Doğa Etkinliklerine İlişkin Görüşleri", 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 20-23 Nisan 2017, pp.1-1
Atasoy Ş. , Küçük O., "Ortaokul Öğrencilerinin Epistemolojik İnançlarının Kavram Karikatürleriyle Belirlenmesi", ERPA International Congresses on Education 2016, Sarajevo, BOSNA HERSEK, 2-4 Haziran 2016, pp.1-1
Tekbiyik A. , Atasoy Ş. , Yüca O.Ş., "FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMLARININ DİSİPLİNLERARASI İLİŞKİLER BAKIMINDAN İNCELENMESİ", 12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi , TRABZON, TÜRKIYE, 28-30 Eylül 2016, ss.183-183
Atasoy Ş., Eryilmaz Toksoy S., "Öğretmen adaylarının okul koridorlarında sergilenenen kavram karikatürlerine yönelik algıları", II. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi (UFEK-II), ANKARA, TÜRKIYE, 10-12 Eylül 2015, ss.5-5
Ergin S., Şen A.İ., Atasoy Ş., "The Impact of Peer Instruction on the Level of the Continuous Physics Achievement of Grade 9 Students", 6th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, PARIS, FRANSA, 29-31 Ekim 2015, pp.1-1 (Abstract)
Ergin S., Atasoy Ş., Şen A.İ., "Akran Öğretimi Yönteminin Öğrencilerin Fizik Dersine Olan Tutumları Üzerine Etkisi", I. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 12-14 Eylül 2013, ss.1-1
Atasoy E., Atasoy Ş., Birinci O., Bedir A., "Sınıf Öğretmenlerinin Fen ve Matematik Derslerinde Yazarak Öğrenmeye Yönelik Düşünceleri", 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, RİZE, TÜRKIYE, 24-26 Mayıs 2011, ss.1-1
Zoroğlu M.A., Atasoy Ş., "Sınıf Öğretmenlerinin Okulöncesi Eğitim Alan ve Almayan Çocuklar Hakkındaki Görüşleri", 10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, SİVAS, TÜRKIYE, 5-7 Mayıs 2011, ss.360-363
Atasoy Ş., Zoroğlu M.A., Uzun S., "Okulöncesi Dönemde Fen Ve Doğa Kavramlarının Yapılandırmacı Öğrenme Kuramına Dayalı Olarak Kavram Karikatürleriyle Öğretimi", IX. Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 23-25 Eylül 2010, ss.2-2
Atasoy Ş., Altay Köse T., Birinci O., "The effect of concept cartoons on teaching of science concepts", 4th International Computer and Instructional Technologies Symposium, KONYA, TÜRKIYE, 24-26 Eylül 2010, pp.148-152
Atasoy Ş., Akdeniz A.R., "The effect of concept cartoons on remedying misconceptions about action-reaction forces", 3rd International Computer and Instructional Technologies Symposium, TRABZON, TÜRKIYE, 7-9 Ekim 2009, pp.361-366
Akdeniz A.R., Atasoy Ş., "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Etki-Tepki Yasası İle İlgili Görüşleri", 8. Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, BOLU, TÜRKIYE, 27-29 Ağustos 2008, ss.1-1
Başkan Z., Alev N., Atasoy Ş., "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının 5E Modelinin Uygulamaları Hakkındaki Görüşleri", Fen ve Matematik Öğretmenleri 3. Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 14-14 Nisan 2007, ss.1-1
Atasoy Ş., Akdeniz A.R., Başkan Z., "Çalışma Yapraklarının Öğrenme Sürecine Katkıları Yönünden Değerlendirilmesi", Fen ve Matematik Öğretmenleri 3. Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 14-14 Nisan 2007, ss.2-2
Gürses E., Akdeniz A.R., Atasoy Ş., "Durgun Elektrik Konusunda 5E Modeline Göre Geliştirilen Materyallerin Öğrenci Başarısına Etkisi", VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 7-9 Eylül 2006, ss.792-797
Akdeniz A.R., Atasoy Ş., "Kavram Karikatürlerinin Havaya Fırlatılan Topa Etkiyen Kuvvetler Konusundaki Yanılgıları Gidermeye Etkisi", VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 7-9 Eylül 2006, ss.804-809
Atasoy E., Baki A., Atasoy Ş., "Matematik Öğretiminde Yazmanın Kullanılmasına Yönelik Bir Çalışma", XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, DENİZLİ, TÜRKIYE, 28-30 Eylül 2005, ss.386-392
Atasoy Ş., Akdeniz A.R., "Newton'un Hareket Kanunları İle İlgili Öğretmen Adaylarının Sahip Oldukları Kavram Yanılgıları", XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, DENİZLİ, TÜRKIYE, 28-30 Eylül 2005, ss.544-551
Atasoy Ş., Akdeniz A.R., "Farklı Düzeylerdeki Öğrencilerde Kuvvet Kavramı İle İlgili Yanılgılar", XII. Eğitim Bilimleri Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 1-3 Eylül 2004, ss.1931-1950
Akdeniz A.R., Atasoy Ş., "Bütünleştirici Öğrenme Kuramına Uygun Öğretmen Rehber Materyallerinin Geliştirilmesi", XII. Eğitim Bilimleri Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 1-3 Eylül 2004, ss.61-78
Atasoy Ş., Çepni S., "Laboratuvarların Kavram Yanılgılarının Giderilmesi Üzerine Etkisi: Keşfedici Bir Yaklaşım", XII. Eğitim Bilimleri Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 1-3 Eylül 2004, ss.2089-2108
Atasoy Ş., Akdeniz A.R., "Fizik Öğretiminde Enerji Konusunda Geliştirilen Çalışma Yapraklarının Uygulanması", V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 16-18 Eylül 2002, ss.570-576
Atasoy Ş., Devecioğlu Y., Akdeniz A.R., "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Temel Fizik Laboratuar Becerilerini Kazanma Düzeylerinin Klinik Mülakatlarla Tespiti", V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 16-18 Eylül 2002, ss.1293-1299
Akdeniz A.R., Yiğit N., Atasoy Ş., "Yeni Fen Bilgisi Öğretim Programı İle İlgili Öğretmenlerin Düşünceleri", V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 16-18 Eylül 2002, ss.400-406
Yiğit N., Akdeniz A.R., Atasoy Ş., "Fen Bilgisi Öğretimi Dersinin Değerlendirilmesi", Uluslararası Katılımlı 2000'li Yıllarda I. Öğrenme ve Öğretme Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 29-31 Mayıs 2002, pp.1-1
Yiğit N., Akdeniz A.R., Atasoy Ş., "Öğretmen Adaylarının Fen-Edebiyat Fakültesindeki Uygulamalara Yönelik Görüşleri", Uluslararası Katılımlı 2000'li Yıllarda I. Öğrenme ve Öğretme Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 29-31 Mayıs 2002, pp.2-2
Yiğit N., Akdeniz A.R., Atasoy Ş., "Fizik Öğretiminde Çalışma Yapraklarının Geliştirilmesi", Yeni Bin Yılın Başında Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 7-8 Eylül 2001, ss.151-157
Kitap ve Kitap Bölümleri
Atasoy Ş. , "Kavram Karikatürü", Kavram Öğretiminde Web 2.0, Tatlı Z., Ed., Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.95-118, 2017
Atasoy Ş., "Alternatif Ders Materyali Geliştirme", Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Küçük M., Ed., Nobel Yayıncılık, Ankara, ss.135-166, 2011
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Newton’un Hareket Kanunları Konusundaki Kavram Yanılgılarının Giderilmesine Yönelik Materyallerin Geliştirilerek Uygulanması", BAP Doktora, 2005.116.002.2, Araştırmacı, 2008
"Kavram Karikatürlerinin Farklı Öğrenim Seviyesindeki Öğrencilerin Fizik Farkındalılığını Geliştirmek için Kullanılması", BAP Arastırma Projesi, 2012.105.01.1, Yönetici, 2016
"Fizik Öğretmenlerine Yönelik, Yeni Öğretim Programında Laboratuar Kullanma Ve Laboratuar Destekli Proje Yaptırabilme Becerilerinin Geliştirilmesi Çalıştayı", TÜBITAK Projesi, 2229, , 2012
"Karikatürlerin Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğasıyla İlgili Anlayışlarına Etkisi", BAP Arastırma Projesi, 2013.105.01.1, Araştırmacı, 2017
"İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Teknolojiyi Öğretime Entegre Etme Sürecindeki Gelişimlerinin İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 2013.105.01.2, Araştırmacı, 2016
"Fen Bilgisi Eğitimi Lisans Öğrencilerine Proje Danışmanlığı Eğitimi Çalıştayı-2", TÜBITAK Projesi, 2229, , 2015
"Fen Bilgisi Eğitimi Lisans Öğrencilerine Proje Danışmanlığı Eğitimi Çalıştayı-3", TÜBITAK Projesi, 2229, , 2015
"Argümantasyona Dayalı Kavram Karikatürleriyle Bilim Sanat Merkezi Öğrencilerinin ve Velilerinin Sosyobilimsel Konu Algılarının ve Karar Verme Stratejilerinin Geliştirilmesi", TÜBITAK Projesi, 117K137, Yönetici, Devam Ediyor
"Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarına Yönelik Bilgisayar Destekli Kavram Karikatürü Hazırlama Kursu", TÜBITAK Projesi, 2229, , 2016
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
6th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, Paris, Ekim 2015
II. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi, Ankara, Eylül 2015
I. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi, Ankara, Eylül 2013
11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Rize, Mayıs 2012
4th International Computer and Instructional Technologies Symposium, , Ekim 2010
3rd International Computer and Instructional Technologies Symposium, --Seçiniz--, Ekim 2009
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Denizli, Eylül 2005
XII. Eğitim Bilimleri Kongresi, , Eylül 2004
V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara, Eylül 2002
Uluslararası Katılımlı 2000'li Yıllarda I. Öğrenme ve Öğretme Sempozyumu, , Mayıs 2002
Yeni Bin Yılın Başında Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, İstanbul, Eylül 2001
Bilimsel Hakemlikler
Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, Dergide Hakemlik, Aralık 2015
Eğitim ve Bilim, Dergide Hakemlik, Aralık 2015
Turkish Journal of Teacher Education, Dergide Hakemlik, Aralık 2015
Türk Fen Eğitimi Dergisi, Dergide Hakemlik, Kasım 2015
Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, Dergide Hakemlik, Ocak 2015
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Ocak 2015
African Educational Research Journal, Dergide Hakemlik, Ocak 2014
Asia Pacific Education Researcher, Dergide Hakemlik, Şubat 2013
Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Haziran 2012
Etkinlik Organizasyonu
II. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Eylül 2015
11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Mayıs 2012
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 50
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 0
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 0
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi