Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Baş Ş. , Kaptan A.Y. , " Resim İş Öğretmenliği Öğrencilerinin Sanatsal Yaratım Süreçleri.", Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.21, pp.177-194, 2019 (Link)
Baş Ş. , Kaptan A.Y. , "Resim Çalışmalarında Yaratıcılığın Değerlendirilmesine Yönelik Bir Analitik Rubrik Çalışması", Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol.12, no.26, pp.53-79, 2018 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Baş Ş. , Türkmen S. , Kibar Furtun M.H. , "OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİNDE SCAMPER TEKNİĞİNE DAYALI YARATICI GÖRSEL SANAT ETKİNLİĞİ", XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, RİZE, TÜRKIYE, 25-28 Nisan 2019, pp.256-256 (Link)
Baş Ş. , Arifoğlu G. , "Görsel Sanatlar Öğretmenliği Eğitiminde Sanatsal Yaratıcılık Faaliyetleri", XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, RİZE, TÜRKIYE, 25-28 Nisan 2019, pp.198-198 (Link)
Baş Ş. , "Sanat Eğitimi Dersinin Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Sanata İlişkin Görüşlerine Etkisi", Uluslararası 100. yıl Eğitim Sempozyumu, SAMSUN, TÜRKIYE, 26-28 Ekim 2019, pp.264-264 (Link)
Baş Ş. , "Görsel Sanatlar Eğitiminde Yaratıcı Düşünme Tekniği SCAMPER", 2. ULUSLARARASI ÖĞRETMEN EĞİTİMİ VE AKREDİTASYON KONGRESİ - ITEAC, RİZE, TÜRKIYE, 29-29 Ekim 2018, pp.84-84
Baş Ş. , " Görsel Sanatlar Öğretmeni ile Öğrenciler Arasındaki İletişim", VI. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, RİZE, TÜRKIYE, 1-5 Eylül 2016, pp.1-1
Baş Ş., "POSTMODERNIST CULTURAL REALITY AT THE END OF ARTS", 2. Uluslararası Sanat Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 5-7 Kasım 2015, pp.1-7
Pirasa N. , Baş Ş. , " Okul Öncesi Öğrencilerinin Geometri Bilgisi ve Origami Becerisi Arasındaki İlişki", IV. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 3-3 Eylül 2012, pp.1-1
Baş Ş. , Dumanoğlu M.S. , " Yeni Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programına İlişkin Öğretmen Görüşler", Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, RİZE, TÜRKIYE, 1-7 Ekim 2012, ss.1-1
Baş Ş. , Oğuz Namdar A. , ""Görsel Sanatlar Öğretmenlerinin Yapılandırmacı Yaklaşıma Dayalı Görsel Sanatlar Öğretim Programına Yönelik Görüşleri"", I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 5-8 Ekim 2011, pp.2-2
Baş Ş. , "Sınıf Öğretmenliği Adaylarının Görsel Sanatlar Öğretimi Dersine Yönelik Görüşleri", Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, SİVAS, TÜRKIYE, 1-5 Eylül 2011, ss.1-1
Bahçekapili T., Baş Ş. , " Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Materyal Geliştirme Süreci Yaratıcılık Faktörü. ", Bilgisayar Oğretimi Teknolojileri Sempozyumu 2009 , TRABZON, TÜRKIYE, 7-12 Eylül 2009, pp.1-1
SANATSAL ETKİNLİKLER
Baş Ş, "TRABZON SANATEVİ 10. ULUSLARARASI SANAT GÜNLERİ ", Festival, İştirakçi, Ekim-2018.
Baş Ş, "Ankara Trabzon Günleri", Karma Sergi, İştirakçi, Mayıs-2017.
Baş Ş, " Sınıf Öğretmenleri Tasarım Sergisi", Karma Sergi, Düzenleyici veya Organizatör, Ekim-2016.
Baş Ş, "8. Uluslarası Sanat Günleri", Karma Sergi, İştirakçi, Ekim-2016.
Baş Ş, " 1. KARADENİZ GSF/STE AFKÜLTELERİ VE GSE BÖLÜMLERİ KARMA SERGİSİ, ORDU ÜNİVERSİTESİ, ", Karma Sergi, İştirakçi, Mart-2016.
Baş Ş, " 4. İSTANBUL ÇOCUK VE GENÇLİK SANAT BİENALİ, İSTANBUL", Bienal, Trianel, İştirakçi, Nisan-2016.
Baş Ş, " Karadeniz Plastik Sanatlar Derneği Almanya Dortmund Sergisi, 10. Trabzon tanıtım günleri kapsamında Almanya Dortmund Fuar merkezi, ", Karma Sergi, İştirakçi, Şubat-2016.
Baş Ş, "Sınıf Öğretmenliği Öğrencileri Resim Sergisi", Karma Sergi, Düzenleyici veya Organizatör, Mayıs-2015.
Baş Ş, ": 2015 Kadın Eli Yine Hayata Dokunuyor – Kadın Akademisyenler Gözüyle Sanattan Yansımalar Resim Sergisi", Karma Sergi, İştirakçi, Mart-2015.
Baş Ş, "39.Trabzon Plastik Sanatçıları Sergisi", Karma Sergi, İştirakçi, Mayıs-2014.
Baş Ş, "Karadeniz’in Renkleri(Trabzon-GiresunOrdu)Karma Sergi", Karma Sergi, İştirakçi, Nisan-2014.
Baş Ş, " Sınıf Öğretmenliği Öğrencileri Yıl Sonu Sergisi", Karma Sergi, Düzenleyici veya Organizatör, Mayıs-2014.
Baş Ş, " Rize Türk Telekom Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Eylül Eskiçırak Sanat Galerisi Karma Sergisi", Grup Sergisi, İştirakçi, Nisan-2013.
Baş Ş, ", İletişimde TasarımTasarımda İletişim” Uluslararası Sempozyum ve Sergi", Karma Sergi, İştirakçi, Ekim-2013.
Baş Ş, " 4. Ulusal Sanat Günleri Trabzon Sanatevi Sergisi", Karma Sergi, İştirakçi, Ekim-2012.
Baş Ş, " 9. Yaz Karması Sergisi", Karma Sergi, İştirakçi, Haziran-2012.
Baş Ş, " Öğretmenler Günü Rize Karma Resim Sergisi", Karma Sergi, İştirakçi, Kasım-2011.
Baş Ş, " 6. Ulusal Sanat Günleri Trabzon Sanatevi Sergisi", Karma Sergi, İştirakçi, Kasım-2011.
Baş Ş, "37.Trabzon Plastik Sanatçıları Sergisi", Karma Sergi, İştirakçi, Kasım-2011.
Baş Ş, " 8.Karadeniz Plastik Sanatlar Derneği Sergisi Gaziantep", Karma Sergi, İştirakçi, Kasım-2010.
Baş Ş, "7.Karadeniz Plastik Sanatlar Derneği Sergisi Trabzon", Karma Sergi, İştirakçi, Mayıs-2010.
Baş Ş, " 5.Karadeniz Plastik Sanatlar Derneği Sergisi ANKARA, ", Karma Sergi, İştirakçi, Kasım-2009.
Baş Ş, " 5.Karadeniz Plastik Sanatlar Derneği Sergisi ANKARA, ", Karma Sergi, İştirakçi, Kasım-2009.
Baş Ş, " 33.Trabzon Plastik Sanatçıları Sergisi TRABZON", Karma Sergi, İştirakçi, Ocak-2007.
Baş Ş, " 33.Trabzon Plastik Sanatçıları Sergisi TRABZON", Karma Sergi, İştirakçi, Ocak-2007.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi