Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Mercantepe T., Topcu A., Rakici S. , Tumkaya L., Yilmaz A., Mercantepe F., "The radioprotective effect of N-acetylcysteine against x-radiation-induced renal injury in rats.", ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, vol.-, 2019
Özgür A. , Terzi S. , Tümkaya L. , Özdemir D. , Rakici S. , "Protective Effect of Whortleberry Extract on Salivary Gland Damage Induced by Neck Irradiation in Rats ", Ears, Nose,ENT-EAR NOSE & THROAT JOURNAL, vol.1, no.1, pp.1-6, 2019
Mercantepe F. , Topçu A. , Rakici S. , Tümkaya L. , Yilmaz A. , "The effects of N-acetylcysteine on radiotherapy-induced small intestinal damage in rats", EXPERIMENTAL BIOLOGY AND MEDICINE, vol.1, no.1, pp.1-1, 2019
Rakici S. , Köksal V. , Bedir R. , Goksel S., "An urban legend: Malignant transformation caused by radiotherapy in patients with presacral ganglioneuroma. The necessity and first-time administration of radiotherapy. Case report and literature review", JOURNAL OF CANCER RESEARCH AND THERAPEUTICS, vol.1, no.1, pp.1-7, 2019 (Link)
Rakici S. , Tümkaya L. , Çelebi Erdivanli Ö. , Yazıcı U., Dursun E. , Arpa M. , et al., "Radioprotective Effect of Endogenous Melatonin Secretion Associated with the Circadian Rhythm in Irradiated Rats", INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION BIOLOGY, vol.1, no.1, pp.1-25, 2019 (Link)
Mercantepe T., Topcu A., Rakici S. , Tumkaya L., Yilmaz A., Mercantepe F., "The radioprotective effect of N-acetylcysteine against x-radiation-induced renal injury in rats.", ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, vol.-, 2019
Rakici S. , Karaman E., "Colorful Screams of Silent Emotions: A Study with Oncological Patients.", INDIAN JOURNAL OF PALLIATIVE CARE, vol.25, pp.361-366, 2019 (Link)
Mercantepe T., Topcu A., Rakici S. , Tumkaya L., Yilmaz A., Mercantepe F., "The radioprotective effect of N-acetylcysteine against x-radiation-induced renal injury in rats.", ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, vol.-, 2019
Mercantepe T. , Topçu A. , Rakici S. , Tümkaya L. , Yilmaz A. , Mercantepe F. , "The radioprotective effect of N-acetylcysteine against x-radiation-induced renal injury in rats", ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, vol.1, no.1, pp.1-10, 2019
Rakici S. , Bedir R., Hatipoğlu C., "Are there predictors that can determine neoadjuvant treatment responses in rectal cancer?", TURKISH JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY, vol.30, pp.220-227, 2019 (Link)
Topçu A. , Mercantepe F. , Rakici S. , Tümkaya L. , Uydu H.A. , Mercantepe T. , "An investigation of the effects of N-acetylcysteine on radiotherapy-induced testicular injury in rats.", NAUNYN-SCHMIEDEBERGS ARCHIVES OF PHARMACOLOGY, vol.18, pp.1-11, 2018
Rakici S. , Erdemli S.D., Yazici Z.A., Cengiz E., Acar O.G., Tufan G., "Wernicke's encephalopathy in a patient with unresectable gastric carcinoma and literature review", INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL AND EXPERIMENTAL MEDICINE, vol.8, pp.1453-1459, 2015
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Rakici S. , Terzi Ö., "Akciğer Kanseri Tanılı Hastalarda Koagülasyon Test Değerlerinin Tanı Anındaki Evreyle İlişkisi ", ACTA ONCOLOGICA TURCICA , cilt.52, ss.103-111, 2019 (Link)
Rakici S. , İnecikli M.F. , Ozbek Okumus N., Uzun H. , "High Dose 3D Conformal Radiotherapy of Prostate Cancer Using Spaceoar Gel", International Journal of Scientific and Technological Research, vol.5, pp.55-65, 2019
Rakici S.Y., Bilir C. , Tufan G., Yazici Z.A. , "Chemoradiotherapy In Locally Invasive Parathyroid Cancer", Journal of Clinical & Experimental Oncology, vol.6, pp.1-1, 2017
Rakici S. , Çinar Y. , Eren M., "Total Scalp Irradiation: The Comparison of Five Different Plans Using Volumetric Modulated Arc Therapy- Simultaneous Integrated Boost (VMAT-SIB) Technique", TURKISH JOURNAL of ONCOLOGY, vol.32, pp.106-115, 2017 (Özet) (Abstract)
Rakici S., Gursel B., Ural F., Bedir A., Celenk C., Meydan A., et al., "Troponin I As An Early Marker İn Determining Radiotherapy-Induced Cardiac Damage", Basic Research Journal of Medicine and Clinical Sciences, vol.1, pp.51-59, 2009 (Link)
Rakici S., Gonullu G., Gursel B., Yildiz L., Bayrak I., Yucel I., " Mucinous Cystadenocarcinoma Of The Breast With Estrogen Receptor Expression: A Case Report And Review Of The Literature.", Case reports in oncology, vol.2, pp.210-216, 2009 (Link)
Okumus N.O., Meydan A., Gursel B., Ofluoglu T., Rakici S., Odabası E. , et al., "Eksternal Pelvik Radyoterapi’de Cihaz Seçimi Üzerine Etkili Faktörler ve Yan Etkilerin Karşılaştırılması", Journal Of Experimental And Clinical Medicine, cilt.25, ss.139-146, 2008 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Rakici S. , "Radyasyon Onkolojisi Kliniğine Başvuran Mastektomi Yapılmış Meme Kanseri Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi", KARADENİZ 1. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER BİLİMSEL ÇALIŞMALAR KONGRESİ, GİRESUN, TÜRKIYE, 15-17 Mart 2019, vol.1, no.1, pp.1-1
Rakici S. , "THE ANALYSİS OF THE PATİENTS WHO HAD BREAST CONSERVİNG SURGERY", MAS INTERNATIONAL EUROPEAN CONGRESS ON MATHEMATICS, ENGINEERING, NATURAL AND MEDICAL SCIENCES-II December 22, 2018 MARDIN - TURKEY, MARDİN, TÜRKIYE, 22-23 Aralık 2018, pp.146-147
Rakici S. , "HASTA GÖZÜYLE RADYOTERAPİNİN RESME YANSITILMASI", AHTAMARA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ GEVAŞ – VAN, VAN, TÜRKIYE, 25-26 Ağustos 2018, pp.19-19
Çetin B. , Rakici S. , Bilgetekin İ., Karaca F., Özer A., Üner A., "D2 Disseksiyon Sonrası N3 Hastalığı Olan Mide Kanserli Hastalarda Tedavi Ne olmalıdır: Kemoterapi mi yoksa Kemoradyoterapi mi?", 22. ULUSAL KANSER KONGRESİ, ANTALYA, TÜRKIYE, 19-23 Nisan 2017, ss.585-586
Rakici S. , Tümkaya L. , Çelebi Erdivanli Ö. , Yazıcı U., Dursun E. , Arpa M., et al., "Işınlanan Ratlarda Fizyolojik Endojen Melatonin Salınımının Sirkadyen Ritimle İlişkili Radyoprotektör Etkisi", 22. ULUSAL KANSER KONGRESİ, ANTALYA, TÜRKIYE, 16-23 Nisan 2017, ss.303-303
İnecikli M.F. , Rakici S. , "Prostat Karsinomlu Hastalarda Radyoterapiye Bağlı Yan Etkileri Azaltan Girişimsel Radyolojik Yöntem: Hidrojel Enjeksiyonu ", 12. GİRŞİMSEL RADYOLOJİ YILLIK TOPLANTISı, ANTALYA, TÜRKIYE, 9-12 Haziran 2017, ss.12-12
İnecikli M.F. , Rakici S. , Beyazal M. , Uzun H. , Metin Y. , "Prostat Karsinomlu Hastalarda Radyoterapiye Bağlı Yan Etkileri Azaltan Girişimsel Radyolojik Yöntem: Hidrojel Enjeksiyonu.", 12. GİRŞİMSEL RADYOLOJİ YILLIK TOPLANTISI, ANTALYA, TÜRKIYE, 9-12 Mart 2017, ss.12-12 (Link)
Rakici S. , Sevim Nalkiran H. , Çetin B. , Bedir R. , "Simultane Familyal Glioblastom: İki Kardeş Glioblastom Vakası", 22. ULUSAL KANSER KONGRESİ, ANTALYA, TÜRKIYE, 19-23 Nisan 2017, ss.384-384
Rakici S. , Güzel A.İ., Tümkaya L. , Çinar Y. , Sevim Nalkiran H. , Mercantepe T. , "Düşük Doz Radyasyonun Germ Hücrelerinde Oluşturduğu Genetik ve Histopatolojik Değişiklikler", 22. ULUSAL KANSER KONGRESİ, ANTALYA, TÜRKIYE, 19 Nisan - 23 Mart 2017, ss.509-509
Çinar Y. , Koca G., Akçay N. , Rakici S., "Similatör CT Cihazlarının Kalite Kontrol ve Kabul Testlerinin Klinik Ortamda Yapılması", Medikal Fizik Kongresi, TRABZON, TÜRKIYE, 16-19 Mayıs 2015, ss.180-180 (Link)
Çinar Y. , Koca G., Akçay N. , Rakici S., " IMRT Planlamalarında Masa ve Sabitleme Aparatlarının Tedavi Dozuna Etkisinin ARCCHECK 3D Fantom İle İncelenmesi,", Medikal Fizik Kongresi, TRABZON, TÜRKIYE, 16-19 Mayıs 2015, ss.159-159 (Link)
Mollamehmetoglu B., Okutan B. , Rakici S., Balta H., Erdem H., Gursan N., et al., "Eosinophilic Granuloma Of The Rib: Two Case Report With Long Term Follow-Up. ", Pathology Congress, NEW YORK, A.B.D., 3-5 Temmuz 2015, pp.467-467 (Link)
Mollamehmetoglu B., Okutan B., Rakici S., Candirli C., Balta H., Celik M., et al., "Clear-Cell odontogenic carcinoma of the mandible: A Case Report, An İmmunohistochemical Profile.", Pathology Congress, NEW YORK, A.B.D., 3-5 Temmuz 2015, pp.233-233 (Link)
Çinar Y. , Koca G., Akçay N. , Rakici S., "Prostat Kanseri Radyoterapi Planlamalarında Hedef Hacime Oluşturulan Sanal Optimizasyon Hacimlerinin Tedavi Planına Etkisi,", Medikal Fizik Kongresi, TRABZON, TÜRKIYE, 16-19 Mayıs 2015, ss.173-173 (Link)
Çinar Y. , Koca G., Akçay N. , Rakici S., "MLC Kalibrasyon Hataları ve Sızdırmazlığa Yansımalarının İncelenmesi", Medikal Fizik Kongresi, TRABZON, TÜRKIYE, 16-19 Mayıs 2015, ss.173-173 (Link)
Koca G., Tuncel N., Çinar Y. , Rakici S., " Geniş Huzmeli Bilgisayarlı Tomografi Cihazında Bilgisayar Tomografi Doz İndeksi (CTDI) Ölçümleri İçin Küçük Hacimli Bir İyon Odası Kullanılabilirliğinin İncelenmesi. ", Medikal Fizik Kongresi, TRABZON, TÜRKIYE, 16-19 Mayıs 2015, ss.115-115
Koca G., Tuncel N., Çinar Y. , Bilek Y., Rakici S., "Farklı Fantom Boyutlarının Geniş Huzmeli Bilgisayarlı Tomografi Cihazındaki Dozimetrik Ölçümlere Etkisinin İncelenmesi.", Medikal Fizik Kongresi, TRABZON, TÜRKIYE, 16-19 Mayıs 2015, ss.153-153 (Link)
Rakici S., Uzunoğlu M.N., Çinar Y. , Yazici U., Koca G., Akçay N. , et al., "Rakıcı Sema Yılmaz, Melike Nur Uzunoğlu ve ark. Rize İyidere Yöresinde Bulunan Pileki Taşının Radyasyon Onkolojisinde Koruyucu Blok Olarak Tasarlanması. XV. Medikal Fizik Kongresi Trabzon 2015.", Medikal Fizik Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 16-19 Mayıs 2015, ss.15-15 (Link)
Rakici S., İnecikli M.F., Okumus N.O., Uzun H. , Zorba O.Ü. , "Prostat Kanserinde Prostat Spaceoar Jel Enjekte Edilerek Yüksek Doz Radyoterapi. ", Ulusal kanser kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 22-26 Nisan 2015, ss.92-92 (Link)
Rakici S., Gursel B., Meydan D., Tufan G., "Meme Ve Non Hodgkin Lenfoma Tanılı Çift Primer Kanserli Gut Hastasında Radyotoksisite, Literatürde İlk Vaka. ", Ulusal kanser kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 22-26 Nisan 2015, ss.47-47 (Link)
Rakici S., Tufan G., Kanat A. , "Senkron Ve Metakron Beyin Metastazlarının Retrospektif İncelenmesi.", Ulusal kanser kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 20-26 Nisan 2015, ss.465-465 (Link)
Rakici S., Bilir C., Tufan G., Aydin İ. , "Lokol İnvaziv Paratiroid Kanserinde Kemoradyoterapi.", Ulusal kanser kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 22-26 Nisan 2015, ss.68-68 (Link)
Çinar Y. , Koca G., Akçay N. , Rakici S., "Üç Farklı İyon Odası İle Küçük Alanlarda PDD ve Profil Değerlendirilmesi,", Medikal Fizik Kongresi, TRABZON, TÜRKIYE, 16-19 Mayıs 2015, ss.169-169 (Link)
Tufan G., Karyagar S.S., Denizalp C., Rakici S., "Colorektal Carsinoma İn A Patient Under Etanercept", International Gastrointestinal Canser Conference 2014., İSTANBUL, TÜRKIYE, 10-12 Ekim 2014, pp.35-35 (Link)
Rakici S., Mollamehmetoglu B., Cengiz E., "Akciğerin Primer Maling Fibroz Histiyositomunda Radyoterapi Ve Prognostik Faktörler. ", Ulusal Radyason Onkolojisi Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 22-27 Nisan 2014, ss.238-238 (Link)
Rakici S., Bilek Y., Çinar Y. , Morcali H., "Görüntü Kılavuzluğunda Radyoterapide MV Elektronik Portal Görüntülemenin Kritik Organların Aldığı Doza Etkisinin Değerlendirilmesi. ", Ulusal Radyason Onkolojisi Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 22-27 Nisan 2014, ss.301-301 (Link)
Rakici S., Sayici Y., Karyagar S., " Meme Kanserinde Nadir Prezentasyon: Total Oftalmopleji.", Ulusal Radyason Onkolojisi Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 22-27 Nisan 2014, ss.27-27 (Link)
Rakici S. , Tufan G., "Memenin Primer Adenoid Karsinomu", IX. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 22-27 Nisan 2014, ss.138-138 (Link)
Rakici S., Metin Y. , Morcali H., Akdoğan E. , "Rakıcı, Sema yılmaz ve ark. Splenik Radyoterapinin Primer Tedavi Üzerine Etkisi. P244; Türk Onkoloji Dergisi 2014.", Ulusal Radyason Onkolojisi Kongres, ANTALYA, TÜRKIYE, 22-27 Nisan 2014, ss.244-244 (Link)
Rakici S., Metin Y. , Morcali H., Akdoğan E. , " Splenik Radyoterapinin Primer Tedavi Üzerine Etkisi.", Ulusal Radyason Onkolojisi Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 22-27 Nisan 2014, cilt.1, no.1, ss.244-244 (Link)
Rakici S., Erdemli S.D. , Cengiz E., Acar O.G., "Mide kanserli hastada Wernicke Ensefalopatisi: Olgu Sunumu. P151; Türk Onkoloji Dergisi ", Ulusal Radyason Onkolojisi Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 22-27 Nisan 2014, cilt.1, no.1, ss.151-151 (Link)
Rakici S., Gursel B., Bedir A., Ural F., Celenk C., Meydan A., et al., "Radyoterapi Alan Hastalarda Kardiak Hasarı Belirlemede Erken Bir Marker Olarak Troponin I Bakılması", Ulusal Radyason Onkolojisi Kongresi 2007, ANTALYA, TÜRKIYE, 20-24 Nisan 2005, cilt.1, no.1, ss.53-53 (Link)
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Rakici S. , "Dünden Bugüne Onkoloji Hastalarının Bilgilendirilmesinde Değişiklikler", in: ONKOLOJİDE DESTEK TEDAVİLER, Fatih KÖSE, Hüseyin MERTSOYLU, Ali Murat SEDEF, Eds., AKADEMİSYEN KİTABEVİ, ANKARA, pp.217-227, 2019 (Link)
Rakici S. , "Radyoterapi ve Karın Ağrısı", in: KARIN AĞRISI, Şen A., Akbaş A., Eds., Nobel tıp kitabevi, İstanbul, pp.465-474, 2019 (Link)
Rakici S. , "Tükrük Bezi Kanserlerinin Tedavisi", in: ONKOLOJİDE GÜNCEL TEDAVİ YAKLAŞIMLARI 1, Fatih KÖSE, Hüseyin MERTSOYLU, Ali Murat SEDEF, Eds., AKADEMİSYEN, ANKARA, pp.165-176, 2019 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi