Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Tıpta Uzmanlık, ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKULTESİ, RADYASYON ONKOLOJİSİ, 2003-2009
Yüksek Lisans, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKULTESİ, , 1993-1999
YAPTIĞI TEZLER
Tıpta Uzmanlık, "RADYOTERAPİNİN SEBEP OLDUĞU KARDİYAK HASARI BELİRLEMEDE TROPONİN I ", ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKULTESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ Nisan, 2009.
YABANCI DİLLER
İngilizce, İyi
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi