Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Dr.Öğr.Üyesi SEMA RAKICI
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Ana Bilm Dalı : RADYASYON ONKOLOJİSİ ANABİLİM DALI
Sabit Telefon : +90 464 2170369 | Dahili : 3672
+90 464 2123010 | Dahili : 3006
Faks : +90 464 2170364
E Posta Adresi : sema.rakicierdogan.edu.tr | sema.neslihangmail.com
Web Adresi :
Ofis : Onkoloji Binasi kat -3
Posta Adresi : İslampaşa mah. Şehitlik Sok.Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rize Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Onkoloji Binası Rize
Eğitim Bilgileri
Tıpta Uzmanlık, ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKULTESİ, RADYASYON ONKOLOJİSİ, 2003-2009
Yüksek Lisans, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKULTESİ, , 1993-1999
Yaptığı Tezler
Tıpta Uzmanlık, "RADYOTERAPİNİN SEBEP OLDUĞU KARDİYAK HASARI BELİRLEMEDE TROPONİN I ", ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKULTESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ Nisan, 2009.
Yabancı Diller
İngilizce, İyi
Araştırma Alanları
Radyasyon Onkolojisi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sağlık Bilimleri Temel Alanı
Radyasyon Onkolojisi
Web Of Science Araştırma Alanları
Oncology
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Dr.Öğr.Üyesi, RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, 2018 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, 2013 - 2018
Mesleki ve İdari Deneyimler
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ , , 01.08.2013 - Devam Ediyor
Verdiği Dersler
Gastrointestinal Tümörlerde Radyoterapi Ve Uygulamaları, Yüksek Lisans, 2015-2016
Beyin Tümörlerinde Radyoterapi, Lisans, 2015-2016
Gastrointestinal Sistem Kanserlerinde Radyoterapi, Lisans, 2015-2016
Pediatrik Tümörlede Radyoterapi Ve Uygulamaları, Lisans, 2015-2016
Radyasyon Kirliliği, Radyasyon Güvenliği Ve Halkın Radyasyondan Korunması, Lisans, 2015-2016
Radyoterapiye Giriş Ve Radyoterapinin Temelleri , Lisans, 2015-2016
Akciğer Kanserlerinde Radyoterapi, Lisans, 2015-2016
Akciğer Kanserlerinde Radyoterapi Ve Uygulamaları, Yüksek Lisans, 2015-2016
Jinekolojik Tümörlerde Radyoterapi Ve Uygulamaları, Yüksek Lisans, 2015-2016
Ürogenital Sistem Kanserlerinde Radyoterapi, Ön Lisans, 2015-2016
Kemik Ve Yumuşak Doku Tümörlerinde Radyoterapi, Lisans, 2015-2016
Jüri Üyelikleri
Tez Savunma, UZMANLIK ÖĞRENCİSİ TEZ SAVUNMASI, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ, Nisan, 2015
Tez Savunma, UZMANLIK ÖĞRENCİSİ TEZ SAVUNMASI, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ, Ocak, 2015
Tez Savunma, UZMANLIK ÖĞRENCİSİ UZMANLIK SINAVI, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ, Mart, 2015
Tez Savunma, UZMANLIK ÖĞRENCİSİ UZMANLIK SINAVI, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ, Haziran, 2015
Tez Savunma, UZMANLIK SINAVI JURİ ÜYESİ, ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ, Ekim, 2014
Tez Savunma, UZMANLIK ÖĞRENCİSİ TEZ SAVUNMASI, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ, Kasım, 2014
Tez Savunma, UZMANLIK ÖĞRENCİSİ TEZ SAVUNMASI, ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ, Eylül, 2014
Tez Savunma, UZMANLIK SINAVI JÜRİSİ, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ, Aralık, 2014
Görsel Etkinlikler
TV Programı , Diğer, 21.01.2014 - 22.01.2014
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Rakici S. , Erdemli S.D., Yazici Z.A., Cengiz E., Acar O.G., Tufan G., "Wernicke's encephalopathy in a patient with unresectable gastric carcinoma and literature review", INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL AND EXPERIMENTAL MEDICINE, vol.8, pp.1453-1459, 2015
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Rakici S.Y., Bilir C. , Tufan G., Yazici Z.A. , "Chemoradiotherapy In Locally Invasive Parathyroid Cancer", Journal of Clinical & Experimental Oncology, vol.6, pp.1-1, 2017
Rakici S. , Çinar Y. , Eren M., "Total Scalp Irradiation: The Comparison of Five Different Plans Using Volumetric Modulated Arc TherapySimultaneous Integrated Boost (VMAT-SIB) Technique", TURKISH JOURNAL of ONCOLOGY, cilt.32, no./tjo.2017.1609, ss.106-115, 2017 (Özet) (Abstract)
Rakici S. , Çinar Y. , Eren M., "Total Scalp Irradiation: The Comparison of Five Different Plans Using Volumetric Modulated Arc Therapy- Simultaneous Integrated Boost (VMAT-SIB) Technique", TURKISH JOURNAL of ONCOLOGY, cilt.32, ss.106-115, 2016 (Özet) (Abstract)
Rakici S., Gursel B., Ural F., Bedir A., Celenk C., Meydan A., et al., "Troponin I As An Early Marker İn Determining Radiotherapy-Induced Cardiac Damage", Basic Research Journal of Medicine and Clinical Sciences, vol.1, pp.51-59, 2009 (Link)
Rakici S., Gonullu G., Gursel B., Yildiz L., Bayrak I., Yucel I., " Mucinous Cystadenocarcinoma Of The Breast With Estrogen Receptor Expression: A Case Report And Review Of The Literature.", Case reports in oncology , vol.2, pp.210-216, 2009 (Link)
Okumus N.O., Meydan A., Gursel B., Ofluoglu T., Rakici S., Odabası E. , et al., "Eksternal Pelvik Radyoterapi’de Cihaz Seçimi Üzerine Etkili Faktörler ve Yan Etkilerin Karşılaştırılması", Journal Of Experimental And Clinical Medicine, cilt.25, ss.139-146, 2008 (Link)
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Rakici S. , "HASTA GÖZÜYLE RADYOTERAPİNİN RESME YANSITILMASI", AHTAMARA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ GEVAŞ – VAN, VAN, TÜRKIYE, 25-26 Ağustos 2018, pp.19-19
İnecikli M.F. , Rakici S. , "Prostat Karsinomlu Hastalarda Radyoterapiye Bağlı Yan Etkileri Azaltan Girişimsel Radyolojik Yöntem: Hidrojel Enjeksiyonu ", 12. GİRŞİMSEL RADYOLOJİ YILLIK TOPLANTISı, ANTALYA, TÜRKIYE, 9-12 Haziran 2017, ss.12-12
Çetin B. , Rakici S. , Bilgetekin İ., Karaca F., Özer A., Üner A., "D2 Disseksiyon Sonrası N3 Hastalığı Olan Mide Kanserli Hastalarda Tedavi Ne olmalıdır: Kemoterapi mi yoksa Kemoradyoterapi mi?", 22. ULUSAL KANSER KONGRESİ, ANTALYA, TÜRKIYE, 19-23 Nisan 2017, ss.585-586
Rakici S. , Tümkaya L. , Çelebi Erdivanli Ö. , Yazıcı U., Dursun E. , Arpa M., et al., "Işınlanan Ratlarda Fizyolojik Endojen Melatonin Salınımının Sirkadyen Ritimle İlişkili Radyoprotektör Etkisi", 22. ULUSAL KANSER KONGRESİ, ANTALYA, TÜRKIYE, 16-23 Nisan 2017, ss.303-303
Rakici S. , Güzel A.İ., Tümkaya L. , Çinar Y. , Sevim Nalkiran H. , Mercantepe T. , "Düşük Doz Radyasyonun Germ Hücrelerinde Oluşturduğu Genetik ve Histopatolojik Değişiklikler", 22. ULUSAL KANSER KONGRESİ, ANTALYA, TÜRKIYE, 19 Nisan - 23 Mart 2017, ss.509-509
Rakici S. , Sevim Nalkiran H. , Çetin B. , Bedir R. , "Simultane Familyal Glioblastom: İki Kardeş Glioblastom Vakası", 22. ULUSAL KANSER KONGRESİ, ANTALYA, TÜRKIYE, 19-23 Nisan 2017, ss.384-384
Rakici S., Uzunoğlu M.N., Çinar Y. , Yazici U., Koca G., Akçay N. , et al., "Rakıcı Sema Yılmaz, Melike Nur Uzunoğlu ve ark. Rize İyidere Yöresinde Bulunan Pileki Taşının Radyasyon Onkolojisinde Koruyucu Blok Olarak Tasarlanması. XV. Medikal Fizik Kongresi Trabzon 2015.", Medikal Fizik Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 16-19 Mayıs 2015, ss.15-15 (Link)
Koca G., Tuncel N., Çinar Y. , Bilek Y., Rakici S., "Farklı Fantom Boyutlarının Geniş Huzmeli Bilgisayarlı Tomografi Cihazındaki Dozimetrik Ölçümlere Etkisinin İncelenmesi.", Medikal Fizik Kongresi, TRABZON, TÜRKIYE, 16-19 Mayıs 2015, ss.153-153 (Link)
Koca G., Tuncel N., Çinar Y. , Rakici S., " Geniş Huzmeli Bilgisayarlı Tomografi Cihazında Bilgisayar Tomografi Doz İndeksi (CTDI) Ölçümleri İçin Küçük Hacimli Bir İyon Odası Kullanılabilirliğinin İncelenmesi. ", Medikal Fizik Kongresi, TRABZON, TÜRKIYE, 16-19 Mayıs 2015, ss.115-115
Çinar Y. , Koca G., Akçay N. , Rakici S., "Üç Farklı İyon Odası İle Küçük Alanlarda PDD ve Profil Değerlendirilmesi,", Medikal Fizik Kongresi, TRABZON, TÜRKIYE, 16-19 Mayıs 2015, ss.169-169 (Link)
Çinar Y. , Koca G., Akçay N. , Rakici S., "MLC Kalibrasyon Hataları ve Sızdırmazlığa Yansımalarının İncelenmesi", Medikal Fizik Kongresi, TRABZON, TÜRKIYE, 16-19 Mayıs 2015, ss.173-173 (Link)
Çinar Y. , Koca G., Akçay N. , Rakici S., "Prostat Kanseri Radyoterapi Planlamalarında Hedef Hacime Oluşturulan Sanal Optimizasyon Hacimlerinin Tedavi Planına Etkisi,", Medikal Fizik Kongresi, TRABZON, TÜRKIYE, 16-19 Mayıs 2015, ss.173-173 (Link)
Çinar Y. , Koca G., Akçay N. , Rakici S., "Similatör CT Cihazlarının Kalite Kontrol ve Kabul Testlerinin Klinik Ortamda Yapılması", Medikal Fizik Kongresi, TRABZON, TÜRKIYE, 16-19 Mayıs 2015, ss.180-180 (Link)
Çinar Y. , Koca G., Akçay N. , Rakici S., " IMRT Planlamalarında Masa ve Sabitleme Aparatlarının Tedavi Dozuna Etkisinin ARCCHECK 3D Fantom İle İncelenmesi,", Medikal Fizik Kongresi, TRABZON, TÜRKIYE, 16-19 Mayıs 2015, ss.159-159 (Link)
Rakici S., Gursel B., Meydan D., Tufan G., "Meme Ve Non Hodgkin Lenfoma Tanılı Çift Primer Kanserli Gut Hastasında Radyotoksisite, Literatürde İlk Vaka. ", Ulusal kanser kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 22-26 Nisan 2015, ss.47-47 (Link)
Rakici S., Tufan G., Kanat A. , "Senkron Ve Metakron Beyin Metastazlarının Retrospektif İncelenmesi.", Ulusal kanser kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 20-26 Nisan 2015, ss.465-465 (Link)
Mollamehmetoglu B., Okutan B. , Rakici S., Balta H., Erdem H., Gursan N., et al., "Eosinophilic Granuloma Of The Rib: Two Case Report With Long Term Follow-Up. ", Pathology Congress, NEW YORK, A.B.D., 3-5 Temmuz 2015, pp.467-467 (Link)
Mollamehmetoglu B., Okutan B., Rakici S., Candirli C., Balta H., Celik M., et al., "Clear-Cell odontogenic carcinoma of the mandible: A Case Report, An İmmunohistochemical Profile.", Pathology Congress, NEW YORK, A.B.D., 3-5 Temmuz 2015, pp.233-233 (Link)
Rakici S., Bilir C., Tufan G., Aydin İ. , "Lokol İnvaziv Paratiroid Kanserinde Kemoradyoterapi.", Ulusal kanser kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 22-26 Nisan 2015, ss.68-68 (Link)
Rakici S., İnecikli M.F., Okumus N.O., Uzun H. , Zorba O.Ü. , "Prostat Kanserinde Prostat Spaceoar Jel Enjekte Edilerek Yüksek Doz Radyoterapi. ", Ulusal kanser kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 22-26 Nisan 2015, ss.92-92 (Link)
Rakici S. , Tufan G., "Memenin Primer Adenoid Karsinomu", IX. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 22-27 Nisan 2014, ss.138-138 (Link)
Tufan G., Karyagar S.S., Denizalp C., Rakici S., "Colorektal Carsinoma İn A Patient Under Etanercept", International Gastrointestinal Canser Conference 2014., İSTANBUL, TÜRKIYE, 10-12 Ekim 2014, pp.35-35 (Link)
Rakici S., Mollamehmetoglu B., Cengiz E., "Akciğerin Primer Maling Fibroz Histiyositomunda Radyoterapi Ve Prognostik Faktörler. ", Ulusal Radyason Onkolojisi Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 22-27 Nisan 2014, ss.238-238 (Link)
Rakici S., Sayici Y., Karyagar S., " Meme Kanserinde Nadir Prezentasyon: Total Oftalmopleji.", Ulusal Radyason Onkolojisi Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 22-27 Nisan 2014, ss.27-27 (Link)
Rakici S., Bilek Y., Çinar Y. , Morcali H., "Görüntü Kılavuzluğunda Radyoterapide MV Elektronik Portal Görüntülemenin Kritik Organların Aldığı Doza Etkisinin Değerlendirilmesi. ", Ulusal Radyason Onkolojisi Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 22-27 Nisan 2014, ss.301-301 (Link)
Rakici S., Metin Y. , Morcali H., Akdoğan E. , "Rakıcı, Sema yılmaz ve ark. Splenik Radyoterapinin Primer Tedavi Üzerine Etkisi. P244; Türk Onkoloji Dergisi 2014.", Ulusal Radyason Onkolojisi Kongres, ANTALYA, TÜRKIYE, 22-27 Nisan 2014, ss.244-244 (Link)
Rakici S., Erdemli S.D. , Cengiz E., Acar O.G., "Mide kanserli hastada Wernicke Ensefalopatisi: Olgu Sunumu. P151; Türk Onkoloji Dergisi ", Ulusal Radyason Onkolojisi Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 22-27 Nisan 2014, cilt.1, no.1, ss.151-151 (Link)
Rakici S., Metin Y. , Morcali H., Akdoğan E. , " Splenik Radyoterapinin Primer Tedavi Üzerine Etkisi.", Ulusal Radyason Onkolojisi Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 22-27 Nisan 2014, cilt.1, no.1, ss.244-244 (Link)
Rakici S., Gursel B., Bedir A., Ural F., Celenk C., Meydan A., et al., "Radyoterapi Alan Hastalarda Kardiak Hasarı Belirlemede Erken Bir Marker Olarak Troponin I Bakılması", Ulusal Radyason Onkolojisi Kongresi 2007, ANTALYA, TÜRKIYE, 20-24 Nisan 2005, cilt.1, no.1, ss.53-53 (Link)
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
" Işınlanan ratlarda fizyolojik endojen melatonin salınımının sirkadyen ritimle ilişkili olarak radyoprotektör etkisi.", BAP Arastırma Projesi, 2015.53001.106.03.03, Yönetici, 2017
"Düşük doz radyasyonun germ hücrelerinde oluşturduğu genetik ve histopatolojik değişiklikler. ", BAP Arastırma Projesi, 2014.106.03.01, Yönetici, 2017
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi