Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Gürsoy A., Koçan S. , Aktuğ C., "Nothing is more important than my partner's health: Turkish men's perspectives on partner's appearance after mastectomy and alopecia", EUROPEAN JOURNAL OF ONCOLOGY NURSING, pp.23-30, 2017 (Link)
Cevik A.B., Karaaslan M.M., Koçan S. , Pekmezci H., Sahin S.B., Kirbas A., et al., "Prevalence and screening for risk factors of type 2 diabetes in Rize, Nourtheast Turkey: findings from a population-based study", PRIMARY CARE DIABETES, vol.10, pp.10-18, 2016
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Koçan S. , Demirci Güngördü N. , Üstün Ç., Demir A., "Bir Grup Sağlık Çalışanının Bakış Açısıyla Göçmen Sorunu: Nitel Bir Çalışma", Journal of Turkish Studies, vol.12, pp.361-378, 2017 (Link)
Demirci Güngördü N. , Koçan S. , Üstün Ç., "Yaşlı Bakım Teknikerleri Adaylarının Meslek Algısı ve Meslekten Beklentileri Üzerine Nitel Bir Araştırma", Researcher Social Science Studies, vol.5, pp.560-570, 2017 (Link)
Aydin A. , Koçan S. , Gürsoy A., Aktuğ C., Kavgaci A. , Yilmaz A. , "Are We Traditionalist or Innovative In Preoperative Period According To the Enhanced Recovery After Surgery?", Journal of Nursing & Heath Care, vol.2, pp.1-5, 2017 (Link)
Koçan S. , Gürsoy A., "MASTEKTOMİ OLAN KADINLARDA BEDEN İMAJI DEĞİŞİMİ", INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF NURSING RESEARCHES, pp.206-226, 2016 (Link)
Bayindir Çevik A. , Pekmezci Purut H. , Koçan S. , "Sağlık Eğitimi Alan Kız Öğrencilerinin Osteoporoz Risk Faktörleri ve Farkındalıklarının Değerlendirilmesi", Sağlık Bilimleri ve Meslekleri, cilt.3, ss.31-38, 2016
Koçan S. , Gürsoy A., "Septik şok ve hemşirelik bakımı", Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, cilt.32, ss.173-186, 2016 (Link)
Koçan S. , Gürsoy A., "Body Image of Women with Breast Cancer After Mastectomy: A Qualitative Research", JOURNAL OF BREAST HEALTH, vol.12, pp.145-150, 2016
Koçan S., Gürsoy A., "Sepsis ve Septik Şokta Bakım İndikatörleri", Sağlıkla Dergisi, ss.42-43, 2015
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Koçan S. , Demirci Güngördü N. , "Breast Cancer Surgery With An Ethical View", International Congress on Ethics in Nursing Applications, İZMİR, TÜRKIYE, 11-12 Eylül 2017, pp.356-357
Koçan S. , Gürsoy A., "Zihinsel Engeli Olan Mastektomi Olmuş Bireyin Perioperatif Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu", 22. Ulusal Kanser Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 19-23 Nisan 2017, ss.677-677
Aydin A. , Koçan S. , Gürsoy A., Aktuğ C., Kjavgaci A. , Yilmaz A. , "ACCORDING TO THE ENHANCED RECOVERY AFTER SURGERY CAN WE TRADITIONALIST OR İNNOVATIVE IN PREOPERATIVE PERIOD?", Congress 8TH EORNA, Rhodes Island, YUNANISTAN, 4-7 Mayıs 2017, pp.174-174 (Link)
Gürsoy A., Koçan S. , Aktuğ C., "“Hiç Birşey Eşimin Sağlığından Daha Önemli Değil”: Erkeklerin Mastektomi ve Alopesi Sonrası Eşlerinin Görünümlerine İlişkin Algıları", 22. Ulusal Kanser Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 19-23 Nisan 2017, ss.293-293
Koçan S. , Demirci Güngördü N. , Üstün Ç., Gürsoy A., Kahraman A. , "Life Perceptions of People with Stoma: A Qualitative Research", International Congress on Ethics in Nursing Applications, İZMİR, TÜRKIYE, 11-12 Eylül 2017, pp.285-286
Demirci Güngördü N. , Koçan S. , Üstün Ç., "A Group of Nursing Students’ Views Related to the Patient’s well-being in the Intraoperative Period", International Congress on Ethics in Nursing Applications, İZMİR, TÜRKIYE, 11-12 Eylül 2017, pp.277-278
Güdü G. , Demirci H., Koçan S. , Demirci Güngördü N. , "Hemşirelik Uygulamalarında Teknoloji: Avantaj mı? Dezavantaj mı? Nitel Bir Çalışma", Uluslararası Katılımlı 15. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 28-29 Nisan 2016, ss.74-74
Altındaş Z. , Koçan S. , Demirci Güngördü N. , "Bir Grup Hemşirelik Öğrencilerinin Temel Bilgi Teknolojileri Dersinden Beklentileri ve Dersin Klinik Uygulamaya Yansıması Üzerine Nitel Bir Araştırma", Uluslararası Katılımlı 15. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 28-29 Nisan 2016, ss.283-283
Aydin A. , Koçan S. , Gürsoy A., Aktuğ C., Kavgaci A. , Yilmaz A. , "Ameliyat Sonrası Hızlandırılmış İyileşme Protokollerine Göre Ameliyat Öncesi Gelenekselci Miyiz, Yenilikçi Mi?", 20. Ulusal Cerrahi ve 15. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 13-17 Nisan 2016, ss.---
Üstün Ç., Koçan S. , Demirci Güngördü N. , "Bir Grup Sağlık Çalışanının Bakış Açısıyla Göçmen Sorunu: Nitel Bir Çalışma", II. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 1-4 Haziran 2016, ss.---
Koçan S. , Gürsoy A., "Sepsis ve Septik Şokta Güncel Yaklaşımlar", 20. Ulusal Cerrahi ve 15. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 13-17 Nisan 2016, ss.---
Gürsoy A., Koçan S. , Aktuğ C., "Men's Perceptions Concerning Their Wives Appearance with Physical Change Depending on Treatment for Breast Cancer", Breastanbul The Conference, İSTANBUL, TÜRKIYE, 10-12 Kasım 2016, pp.64-64
Koçan S. , Gürsoy A., Ertürk M., "Postoperatif erken mobilizasyonun hemodinamik değişiklikler üzerine etkisi", Uludağ Üniversitesi 6. Genel Cerrahide Güncel Yaklaşımlar Toplantısı, BURSA, TÜRKIYE, 19-22 Mart 2015, ss.25-25
Koçan S. , Gürsoy A., Candaş B., "Preoperatif Dönem Hasta Beslenmesine İlişkin Yenilikler", 9.Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, MUĞLA, TÜRKIYE, 12-15 Kasım 2015, ss.---
Koçan S. , Gürsoy A., "“Ben Stoması Olan Bir Çalışanım: Stoması Olan Bireylerin İş Yaşamının Düzenlenmesinde Hemşirenin Rolü”", 21. Ulusal Kanser Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 22-26 Nisan 2015, cilt.1, no.1, ss.710-710
Demirci Güngördü N. , Koçan S. , Üstün Ç., "Sözlü Tarih Çerçevesinde Bir Hemşirenin Meslek Tarihi İle İlgili Hatırları", I. Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Tarihi Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 18-21 Haziran 2014, ss.---
Koçan S. , Gürsoy A., "The Impact Of Mastectomy On Women's Body Image", 9th European Oncology Nursing Society (EONS) Congress, İSTANBUL, TÜRKIYE, 30 Eylül - 2 Ekim 2014, pp.13-13
Koçan S. , Gürsoy A., "Yoğun Bakım Ünitelerinde Sepsis, Septik Şok Ve Hemşirelik Bakımı", Karadeniz Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, TRABZON, TÜRKIYE, 22-24 Ekim 2014, cilt.1, no.1, ss.1-2
Bayindir Çevik A. , Albayrak Ö. , Pekmezci Purut H. , Kurt Ş. , Koçan S. , "Rize İlinde Çalışan Hemşirelerin Tip 2 Diyabet Riskleri ve Farkındalık Geliştirme Eğitiminin Etkinliği", 50.Ulusal Diyabet Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 23-27 Nisan 2014, ss.291-291 (Link)
Bayindir Çevik A. , Koçan S. , Metin Karaaslan M. , Pekmezci Purut H. , Ayaz T. , Baydur Şahin S. , et al., "Evaluation of Cardiometabolic Risks In The Adult Population of Rize", 17th International Nursing Research Conference, Lleida, ISPANYA, 12-15 Kasım 2013, pp.466-466
Bayindir Çevik A. , Koçan S. , Metin Karaaslan M. , Pekmezci Purut H. , Ayaz T. , Baydur Şahin S. , "Rize İli Erişkinlerinin Kardiyovasküler Hastalık Risklerinin Framingham Risk Modeli ile Değerlendirilmesi", 15. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 2-6 Ekim 2013, ss.496-496
Koçan S. , Gürsoy A., "Mastektomi Olan Hastalara Empati Yapabilme Becerisi Kazanma Deneyimi", 20. Ulusal Kanser Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 19-23 Nisan 2013, cilt.1, no.1, ss.107-107
Üstün Ç., Demirci Güngördü N. , Koçan S. , "Sağlıkta Şiddet Sorunu: Sağlık Çalışanları Üzerinde Nitel Bir Çalışma", Sağlıkta Şiddet Sempozyumu-I, İZMİR, TÜRKIYE, 23-23 Kasım 2013, ss.---
Koçan S. , Gürsoy A., "Mastektomi ve Beden İmajı", 20. Ulusal Kanser Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 19-23 Nisan 2013, cilt.1, no.1, ss.107-107
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Koçan S. , "Batın Yaralanmaları", Temel İlkyardım Bilgi ve Uygulamaları, Gürsoy A., Çilingir D., Ed., Çukurova Nobel Tıp Kitabevi , Adana, ss.138-144, 2018 (Link)
Üstün Ç., Demirci Güngördü N. , Koçan S. , "Sağlıkta Şiddet Sorunu: Sağlık Çalışanları Üzerinde Nitel Bir Çalışma", Sağlıkta Şiddet Sorunu, Akgün A., Erhan E., Köksal M., Ed., Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, ss.29-56, 2014
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi