Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora, ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, Fen-Bilimleri Enstitüsü, Kimya, 2001-2005
Yüksek Lisans, ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, Fen-Bilimleri Enstitüsü, Kimya, 1999-2001
Lisans, ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya, 1995-1999
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, "Bazı Organik Amonyum Fosfatlar ve Çinko-Organik Amonyum Fosfatların Sentezi ve Özellikleri", ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Fen-Bilimleri Enstitüsü Kimya Eylül, 2005.
Yüksek Lisans, "1,10-Fenantrolin ve Etilendiamin İçeren Karışık Ligantlı Bazı Geçiş Metal-Süksinato Komplekslerinin Sentezi, Spektroskopik, Termik ve Yapısal Özelliklerinin İncelenmesi", ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Fen-Bilimleri Enstirüsü Kimya Eylül, 2001.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi