Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Beldağ A. , Yarar Kaptan S. , "Arabalar Filminin İçerdiği Değerlere İlişkin Bir İnceleme", Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.18, ss. 487-499, 2017 (Link)
Yarar Kaptan S., Şeyihoğlu A. , "Beyin temelli öğrenme yaklaşımının sınıf öğretmen adaylarının coğrafya dersindeki tutum ve başarılarına etkisi", Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, pp.1317-1328, 2012 (Link)
Yarar Kaptan S., Baki Pala Ç., "Sınıf öğretmen adaylarının sosyal bilgiler dersinde öğrencilerdeki kavram yanılgılarını tespit etmek için tercih ettiği yöntemler", Uluslar Arası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi, vol.2, pp.---, 2012
Yarar Kaptan S., Şeyihoğlu A. , "İlköğretim öğrencilerinin öğrenme nesnelerine yönelik düşünceleri: sosyal bilgiler dersi örneği", Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi Uluslar Arası e-dergi, vol.1, pp.119-132, 2011
İpek C., Yarar Kaptan S., "Sınıf öğretmeni ve sınıf öğretmeni adaylarının okul yöneticiliğinde cinsiyet ayrımcılığına yönelik tutum ve görüşleri", e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol.1, pp.58-76, 2010
Geçit Y., Yarar Kaptan S., "9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabındaki Sorular İle Çeşitli Coğrafya Sınav Sorularının Bloom Taksonomisine Göre Analizi", Marmara Coğrafya Dergisi, ss.154-167, 2010 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Beldağ A. , Yarar Kaptan S. , "Arabalar Filminin İçerdiği Değerler Açısından İncelenmesi", 6. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumunu (USBES6), ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 4-6 Mayıs 2017, pp.425-426
Aytar A. , Yarar Kaptan S. , "SINIF ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖZÜNDEN FEN VE TEKNOLOJİ LABORATUVAR UYGULAMALARI-I DERSİ", IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, ORDU, TÜRKIYE, 11-14 Mayıs 2017, ss.1-1
Yarar Kaptan S. , Buluç B., "İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK HOŞGÖRÜ TUTUM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ", IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, ORDU, TÜRKIYE, 11-14 Mayıs 2017, ss.1-1
Yarar Kaptan S. , "SINIF EĞİTİMİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ HOŞGÖRÜ DEĞERİNE İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI", IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, ORDU, TÜRKIYE, 11-14 Mayıs 2017, ss.1-1
Demirel İ.N., Yarar Kaptan S. , "İLKÖĞRETİM II. KADEME ÖĞRENCİLERİNİN ESTETİK DEĞER ALGILARI", VI. INTERNATIONAL CONGRESS ON RESEARCH IN EDUCATION, RİZE, TÜRKIYE, 13-15 Ekim 2016, pp.146-146
Aytar A. , Yarar Kaptan S. , "ÖĞRETMEN ADAYLARININ DİSİPLİNLER ARASI EĞİTİME YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ", VI. INTERNATIONAL CONGRESS ON RESEARCH IN EDUCATION, RİZE, TÜRKIYE, 13-15 Ekim 2016, pp.162-162
Buluç B., Yarar Kaptan S., "Farklı Branşlardaki Öğretmenlerin Hoşgörü Değerine İlişkin Görüşleri ve Metafor Algıları", II. Ulusal Değerler Eğitimi Kongresi, KIRIKKALE, TÜRKIYE, 5-7 Kasım 2015, ss.---
Buluç B., Yarar Kaptan S., "Farklı Branşlardaki Öğretmenlerin Değer Eğitimi İle İlgili Görüşleri", II. Ulusal Değerler Eğitimi Kongresi, KIRIKKALE, TÜRKIYE, 5-7 Kasım 2015, ss.---
Buluç B., Yarar Kaptan S., "Bilgisayar Destekli Etkinliklerin İlkokul Öğrencilerinin Hoşgörü Değerine Yönelik Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi, ", International Conference on New Horizons 2014, PARIS, FRANSA, 25-27 Haziran 2014, pp.--- (Link)
İpek C., Yarar Kaptan S., Şengül Avşar A., "Sınıf Öğretmenliği ve Pedagojik Formasyon Programlarına Devam Eden Öğretmen Adaylarının Öğretmen Öz-Yeterlik İnançları ve Metafor Algıları", 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, RİZE, TÜRKIYE, 24-26 Mayıs 2012, ss.0-0
Yarar Kaptan S., "Sınıf Öğretmeni Adaylarının İlköğretim Sosyal Bilgiler 4. Sınıf Programında Yer Alan Değerlere Yönelik Görüşleri ve Yeterlilikleri: Rize Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği", 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi, RİZE, TÜRKIYE, 24-26 Mayıs 2012, ss.---
Yarar İ. , Yarar Kaptan S., "Öğretmen Adaylarının Güncel Çevre Kavramlarına Yönelik Metaforlarının Karşılaştırılması: Rize Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği", 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi, RİZE, TÜRKIYE, 24-26 Mayıs 2012, ss.---
Yarar Kaptan S., "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğrenme Nesnesi Kullanımına İlişkin Görüşleri: Sosyal Bilgiler Dersi Örneği", I. International Dynamıc, Explorative and Active Learning (IDEAL) Conference, BAYBURT, TÜRKIYE, 2-5 Temmuz 2012, pp.---
Geçit Y., Yarar Kaptan S., Günay A., "Çalışma Yapraklarının İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersinde Kullanılması", 20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, BURDUR, TÜRKIYE, 8-10 Eylül 2011, ss.---
Oğuz A., Yarar Kaptan S., "Yükseköğretimde Öğrenciye Yönelik Hizmet Kalitesinin Ölçülmesi: Rize Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrencileri üzerine Bir Araştırma", III. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, GAZIMAGUSA, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 22-25 Haziran 2011, pp.---
Yarar Kaptan S., Oğuz A., "Etkili İletişim Dersinin Sınıf Öğretmeni Adaylarının İletişim Becerilerine Etkisi", 20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, BURDUR, TÜRKIYE, 8-10 Eylül 2011, ss.---
Yarar Kaptan S., Şeyihoğlu A. , "İlköğretim Öğrencilerinin Öğrenme Nesnelerine Yönelik Düşünceleri: Sosyal Bilgiler Dersi Örneği", II. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 29 Nisan - 2 Mayıs 2010, pp.1317-1328 (Link)
İpek C., Yarar Kaptan S., "Sınıf Öğretmeni ve Aday Sınıf Öğretmenlerinin Bayan Öğretmenlerin Okul Yöneticiliğinde Yeterince Yer Almama Nedenlerine İlişkin Tutum ve Görüşleri", V. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-2 Mayıs 2010, ss.---
Yarar Kaptan S., Tekbiyik A., "Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Sahip Oldukları Kişisel ve Mesleki Nitelikler Konusundaki Algılarının İncelenmesi", I. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 1-3 Mayıs 2009, pp.---
Yarar Kaptan S., İpek C., "Okul Yöneticiliğinde Cinsiyet Dengesizliği: Kadınlar Yöneticiliği İstemiyorlar Mı Yoksa Engelleniyorlar Mı?", Uluslararası Multidisipliner Kadın Sorunları Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 13-16 Ekim 2009, vol.3, pp.---
Şeyihoğlu A. , Yarar Kaptan S., "Ölçme Değerlendirme Sürecinde Sınıf Öğretmenlerinin Tercihleri ve Sebepleri", I. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 1-3 Mayıs 2009, pp.---
Çinar S., Yarar Kaptan S., "FTTÇ Dayalı Fen ve Teknoloji Programını Uygulamada Sınıf Öğretmenlerinin Karşılaştığı Sorunlar", 8.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, BOLU, TÜRKIYE, 27-29 Ağustos 2008, ss.---
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Beldağ A. , Yarar Kaptan S. , "HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE PLAN", ETKİNLİK ÖRNEKLERİYLE HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİ, Tay, B. , Ed., Pegem A Yayıncılık, ANKARA, ss.435-462, 2017
DİĞER YAYINLAR
Yarar Kaptan S. , "İLKOKUL 4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE HOŞGÖRÜ DEĞERİNİN KARMA YAKLAŞIMA DAYALI BİLGİSAYAR DESTEKLİ ETKİNLİKLERLE ÖĞRETİMİ-DOKTORA TEZİ", Diger, ss.372, 2015
Yarar Kaptan S. , "Flash Programında Kavram Karikatürleri İle Desteklenerek Hazırlanmış Öğrenme Nesnelerinin Sosyal Bilgiler Dersinde Kullanılması-Yüksek Lisans Tezi", Diger, ss.230, 2010
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi