Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Türkiye Epilobium L Onagraceae Taksonlarının Anatomik Özellikleri", BAP Arastırma Projesi, FBA-2016-529, Araştırmacı, 2018
"Türkiye Scorzonera L. (Asteraceae) Taksonlarının Aken Mikromorfolojik Özellikleri", TÜBITAK Projesi, 113Z541, , 2014
"Scorzonera L. (Asteraceae)'nın Türkiye Revizyonu", TÜBITAK Projesi, 109T972, , 2013
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi