Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Dr.Öğr.Üyesi SAMET OKUMUŞ
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : EĞİTİM FAKÜLTESİ
Bölüm : MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
Ana Bilm Dalı : MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Sabit Telefon : -
E Posta Adresi : samet.okumuserdogan.edu.tr
Web Adresi :
Eğitim Bilgileri
Doktora, North Carolina State University, STEM Education, Mathematics Education, A.B.D., 2012-2016
Yüksek Lisans, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, OFMAE, Matematik Eğitimi, 2009-2011
Lisans, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, 2004-2008
Yaptığı Tezler
Doktora, "Middle school students’ reasoning about 3-dimensional objects: A case study", North Carolina State University - Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) Education, Mathematics Education, Mayıs, 2016.
Yüksek Lisans, "Dinamik geometri ortamlarının 7. sınıf öğrencilerinin dörtgenleri tanımlama ve sınıflandırma becerilerine etkilerinin incelenmesi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Ortaöğretim Fen ve Matematik Anabilim Dalı Matematik Eğitimi Bilim Dalı Haziran, 2011.
Araştırma Alanları
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı
Alan Eğitimi
Matematik Eğitimi
Web Of Science Araştırma Alanları
Education & Educational Research
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Hollebrands K., Okumuş S. , " A Review of Tools and Mathematics: Instruments for Learning", JOURNAL FOR RESEARCH IN MATHEMATİCS EDUCATİON, vol.48, pp.580-584, 2017 (Link)
Okumuş S. , Patterson L., Wiebe E., Hollebrands K., "Utility and usability as factors influencing teacher decisions about software integration", ETR&D-EDUCATIONAL TECHNOLOGY RESEARCH AND DEVELOPMENT, vol.64, pp.1227-1249, 2016 (Link)
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Hollebrands K., Okumuş S. , "Secondary mathematics teachers’ instrumental integration in technology-rich geometry classrooms", The Journal of Mathematical Behavior, vol.49, pp.82-94, 2018 (Link)
Cayton C., Hollebrands K., Okumuş S. , Boehm E., "Pivotal teaching moments in technology-intensive secondary geometry classrooms", Journal of Mathematics Teacher Education, vol.20, pp.75-100, 2017 (Link)
Hollebrands K., Okumuş S. , "Prospective mathematics teachers’ processes for solving optimization problems using Cabri 3D", Digital Experiences in Mathematics Education, vol.3, pp.206-232, 2017 (Link)
İpek A.S., Okumuş S. , "İlköğretim matematik öğretmen adaylarının matematiksel problem çözmede kullandıkları temsiller", Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.11, ss.681-700, 2012 (Link)
Arslan S., Baran D., Okumuş S. , "Brousseau’nun matematiksel öğrenme ortamları kuramı ve adidaktik ortamın bir uygulaması", e-Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (elektronik), cilt.5, ss.204-224, 2011 (Link)
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Okumuş S. , İpek A.S., "Pre-service mathematics teachers' investigation of the constraints of mathematical tools", Re(s)sources 2018 , Lyon, FRANSA, 28-30 Mayıs 2018, pp.316-319 (Link)
Okumuş S. , "(Un)intended representations in dynamic geometry software: pedagogical considerations", International Conference on Technology in Mathematics Teaching (ICTMT 13), Lyon, FRANSA, 3-6 Temmuz 2017, pp.412-418 (Link)
Okumuş S. , "Üç Boyutlu şekillerin oluşturulması sürecinde öğrenciler arasında yaşanan etkileşimler", 3. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, AFYON, TÜRKIYE, 17-19 Mayıs 2017, ss.366-367 (Link)
Okumuş S. , Hollebrands K., "Middle school students’ employments of gestural signs: a case study", The Tenth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education, Dublin, IRLANDA, 1-5 Şubat 2017, pp.1-8 (Link)
Okumuş S. , "Mathematical, cognitive and pedagogical fidelity in the evaluation of mathematical tools", 6th International Conference on Research in Education, RİZE, TÜRKIYE, 13-15 Ekim 2016, pp.1-1 (Link)
Okumuş S. , Hollebrands K., "High school students’ forming 3D objects using technological and non-technological tools", Proceedings of the 38th annual meeting of the North American Chapter of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, Tucson, AZ, A.B.D., 3-6 Kasım 2016, pp.243-250 (Link)
Okumuş S. , "Links between gestural signs and dynamic geometry software: Exploiting the semiotic potentials of Cabri 3D", Research and Innovation in Teaching Mathematics with Technology, La Crosse, WI, A.B.D., 11-12 Temmuz 2016, pp.1-3 (Link)
Okumuş S. , Cayton C., Hollebrands K., "Teacher and student interactions in technology intensive high school algebra classrooms", Association of Mathematics Teacher Educators, Orlando, FL, A.B.D., 12-14 Şubat 2015, pp.1-4 (Link)
Okumuş S. , Thrasher E., "Prospective secondary mathematics teachers’ construction of box plots and distributional reasoning with three construction tools", Proceedings of the Joint Meeting of PME 38 and PME-NA 36, Vancouver, BC, KANADA, 15-20 Temmuz 2014, vol.4, pp.369-376 (Link)
Patterson L., Wiebe E.N., Okumuş S. , Cayton C., Hollebrands K., "An investigation of teacher pedagogical strategies and student engagement in 1:1 laptop mathematics classrooms", American Educational Research Association, Philadelphia, PA, A.B.D., 3-7 Nisan 2014, pp.1-10 (Link)
Okumuş S. , Hollebrands K., "Problems that prospective mathematics teachers had while using Cabri 3D", National Council of Teachers of Mathematics Research Pre-session, New Orleans, LA, A.B.D., 7-9 Nisan 2014, pp.1-3 (Link)
Hollebrands K., Okumuş S. , "High school students’ reasoning about properties of solids using DGS", Proceedings of the Joint Meeting of PME 38 and PME-NA 36, Vancouver, BC, KANADA, 15-20 Temmuz 2014, vol.6, pp.315-315 (Link)
Okumuş S. , Hollebrands K., "A prospective mathematics teacher’s reasoning about minimization problems using Cabri 3D", Proceedings of the 35th annual meeting of the North American Chapter of the International Group for the Psychology of Mathematics Education , Chicago, IL, A.B.D., 14-17 Kasım 2013, pp.1189-1192 (Link)
Güven B., Okumuş S. , "8th grade Turkish students’ Van Hiele levels and classification of quadrilaterals", 35th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education , ANKARA, TÜRKIYE, 10-15 Temmuz 2011, vol.2, pp.473-480 (Link)
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"Robotlarla Modelleme", TÜBITAK Projesi, 117B073, Uzman, 2018
"Robotlarla Modelleme-2: Mars Görevi", TÜBITAK Projesi, 118B522, Uzman, Devam Ediyor
"Matematik Eğitiminde Yenilikçi Teknoloji Uygulamaları", TÜBITAK Projesi, 118B154, Uzman, Devam Ediyor
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
Re(s)sources 2018: International Conference, Lyon, Mayıs 2018
3. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, Afyon, Mayıs 2017
International Conference on Technology in Mathematics Teaching (ICTMT 13), Lyon, Temmuz 2017
Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME 10), Dublin, Şubat 2017
Research and Innovation in Teaching Mathematics with Technology, Wisconsin, Temmuz 2016
VI. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Rize, Ekim 2016
The Nineteenth Annual Conference of the Association of Mathematics Teacher Educators (AMTE), Florida, Şubat 2015
The Joint Meeting of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (PME 38) and the North American Chapter of the Psychology of Mathematics Education (PME-NA 36) , Vancouver, Temmuz 2014
National Council of Teachers of Mathematics (NCTM 92, Research Presession), Louisiana, Nisan 2014
North American Chapter of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (PME-NA 35), Illinois, Kasım 2013
The International Group for the Psychology of Mathematics Education (PME 35), Ankara, Temmuz 2011
Bilimsel Hakemlikler
Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitim Dergisi, Dergide Hakemlik, Ekim 2018
The Journal of Mathematical Behavior, Dergide Hakemlik, Temmuz 2018
Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Aralık 2017
Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitim Dergisi, Dergide Hakemlik, Ağustos 2017
Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitim Dergisi, Dergide Hakemlik, Temmuz 2017
The Journal of Mathematical Behavior, Dergide Hakemlik, Haziran 2017
International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology, Dergide Hakemlik, Kasım 2016
Etkinlik Organizasyonu
American Educational Research Association (AERA 2018), Bilim Kurulu Üyesi, New York City, NY, A.B.D., Nisan 2018
The International Group for the Psychology of Mathematics Education (PME 42), Bilim Kurulu Üyesi, Umeå, ISVEÇ, Temmuz 2018
Re(s)sources 2018: International Conference, Bilim Kurulu Üyesi, , FRANSA, Mayıs 2018
The International Group for the Psychology of Mathematics Education - North America (PME-NA 40), Bilim Kurulu Üyesi, Greenville, SC, A.B.D., Kasım 2018
The International Group for the Psychology of Mathematics Education (PME 41), Bilim Kurulu Üyesi, , SİNGAPUR, Temmuz 2017
The International Group for the Psychology of Mathematics Education - North America (PME-NA 39), Bilim Kurulu Üyesi, Indianapolis, IN, A.B.D., Ekim 2017
The International Group for the Psychology of Mathematics Education (PME 40), Bilim Kurulu Üyesi, Szeged, MACARISTAN, Ağustos 2016
The International Group for the Psychology of Mathematics Education - North America (PME-NA 38), Bilim Kurulu Üyesi, Tucson, AZ, A.B.D., Kasım 2016
The International Group for the Psychology of Mathematics Education - North America (PME-NA 37), Bilim Kurulu Üyesi, East Lansing, MI, A.B.D., Kasım 2015
The International Group for the Psychology of Mathematics Education (PME 39), Bilim Kurulu Üyesi, Hobart, AVUSTRALYA, Temmuz 2015
The International Group for the Psychology of Mathematics Education - North America (PME-NA 35), Bilim Kurulu Üyesi, Chicago, IL, A.B.D., Kasım 2013
Ödüller ve Burslar
Doktora Bursu (North Carolina State University), Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Ocak 2012
Yüksek lisans araştırma bursu (Indiana University - akademik ziyaret), Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Ağustos 2010
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi