Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Çelebi S. , Taşdemir F. , "ÖĞRETMEN ADAYLARININ DRAMATİZASYON BECERİLERİNDE BEDEN DİLİ VE BÜRÜNÜ YANSITABİLME DURUMLARI ", International Journal Of Language Academy, vol.5, pp.92-102, 2017 (Link)
Sanci Uzun D. , Çelebi S. , "BASILI SÖZLÜKLERİN VE TÜRK DİL KURUMU ÇEVRİMİÇİ SÖZLÜKLERİN ÖĞRETİMDE KULLANIMINA İLİŞKİN BİR İNCELEME ", International Journal Of Language Academy, vol.5, pp.182-198, 2017 (Link)
Çelebi S., Gökçe B., "Türkçe Öğretmeni Adaylarının İkna Edici Hazırlıklı Konuşmalarında Bağdaşıklık ve Tutarlılık", International Journal of Language Academy , pp.190-203, 2015 (Link) (Özet) (Abstract)
Gökçe B., Çelebi S., "Türkçe Eğitimi Bölümü İle Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü Öğrencilerinin Sıkça Karıştırılan Sözcükleri Tanıyabilme Düzeyleri ", İnternational Journal of Languages Education and Teaching (İJLET), pp.86-101, 2015 (Link) (Özet) (Abstract)
Çelebi S., Sanci Uzun D. , "TDK Güncel Türkçe Sözlük ile TDK Sesli Türkçe Sözlük’ün Türkiye Türkçesindeki Ünlemlerin İşlevleri Bakımından Karşılaştırılması", International Journal of Language Academy, pp.303-318, 2015 (Link) (Özet) (Abstract)
Gökçe B., Çelebi S., "Fen Bilgisi Öğretmeni Adaylarının Tartışmacı Metinlerinde Düşünceyi Geliştirme Yolları", Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss.11-30, 2015 (Özet) (Abstract)
Çelebi S., Kibar Furtun M.H., "Yabancılara Türkçe Öğretiminde Eşadlı Sözcüklerin Doğru Sesletiminde Parçalarüstü Birimlerin Görünür Hale Getirilmesi", Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.9, pp.367-380, 2014 (Link) (Özet) (Abstract)
Sanci Uzun D. , Kibar Furtun M.H., Çelebi S., "Yabancılara Türkçe Öğretiminde Öğrencilerin Duygu Değeri Taşıyan Ünlemlerin İşlevlerini Algılama Düzeyleri", İnternational Journal of Language Academy, vol.2, pp.302-318, 2014 (Link) (Özet) (Abstract)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Çelebi S. , " Görsel ve İşitsel Geri Bildirim Etkinlikleriyle Gerçekleştirilen Telaffuz Öğretiminin Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sesli Okuma Hatalarına Etkisi", V th International Eurasian Educational Research Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 2-5 Mayıs 2018, pp.---
Çelebi S. , Çakir İ., "Development of Visual and Auditory Material for Prosody Ability through Feedback in Foreign Language Teaching", 2nd International Black Sea Conference on Language and Language Education, SİNOP, TÜRKIYE, 21-22 Eylül 2018, pp.108-108 (Link)
Çelebi S. , Çakir İ., "İngilizce Öğretmenlerinin Telaffuz Becerilerinin Prozodik Bakımdan Değerlendirilmesi", 2nd International Black Sea Conference on Language and Language Education, SİNOP, TÜRKIYE, 21-22 Eylül 2018, pp.109-109
Çelebi S. , Taşdemir F. , "Öğretmen Adaylarının Dramatizasyon Becerilerinin Beden Dili Ve Bürün İlişkisi Bakımından Değerlendirilmesi", 3. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu- ISLET 2017, Roma, ITALYA, 20-23 Nisan 2017, pp.---
Taşdemir F. , Çelebi S. , "Formasyon Programı Öğrencilerinin Ölçme-Değerlendirme Dersine İliişkin Görüşleri", 3. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu - ISLET 2017, Roma, ITALYA, 20-23 Nisan 2017, pp.---
Çelebi S. , "The Importance of Computer-supported Instruction in Preservice Teachers’ Ability to Recognize Phones and Prosodic Elements", Society For İnformation Technology and Teacher Education SITE2016, Savannah, A.B.D., 21-25 Mart 2016, pp.25-26 (Link) (Abstract)
Çelebi S. , "Sınıf ve Türkçe Öğretmeni Adaylarının Sesli Okuma Becerilerinin Bürünsel Bakımdan Değerlendirilmesi ", UTEOK 2016 Uluslararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı, BURDUR, TÜRKIYE, 6-8 Ekim 2016, pp.123-124
Çelebi S. , Gülay E. , "2015 Türkçe Dersi Öğretim Programının Öğretmen Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi", Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, MUĞLA, TÜRKIYE, 11-14 Mayıs 2016, pp.440-441
Çelebi S. , Kemiksiz Ö., "Kısaltmalar, Özel İşaretlerin Kullanımı ve Sözlük Tanıtımı Bakımından İlköğretim Sözlüklerinin İncelenmesi", VI. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi , RİZE, TÜRKIYE, 13-15 Ekim 2016, pp.228-228
Çelebi S. , "Konuşma ve Sesli Okuma Becerilerinin Bürünsel Açıdan Çözümlenmesinde Kullanılabilecek Praat Eklentileri", 10. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, RİZE, TÜRKIYE, 16-18 Mayıs 2016, pp.-----
İslamoğlu H., Çelebi S., "A proposal for Turkish Language Association’s online dictionaries in terms of multimedia design principles", The International Congress on Education for the Future: Issues and Challenges (ICEFIC 2015), ANKARA, TÜRKIYE, 13-15 Mayıs 2015, pp.519-521
Çelebi S., "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Basılı Sözlüklerdeki Kısaltma ve Özel İşaretlerin İşlevlerini Tanıyabilme Durumları", USOS 2015 Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, BARTIN, TÜRKIYE, 21-23 Mayıs 2015, pp.185-185
Çelebi S., "TDK Sesli Türkçe Sözlük ile Konuşma Dili ve Türkçenin Söyleyiş Sözlüğünün Sözcük Vurgusu Bakımından Karşılaştırılması", II. Uluslararası Sözlük Bilimi Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 3-4 Kasım 2015, pp.30-30
Gökçe B., Çelebi S., "Türkçe Eğitimi Bölümü ile Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğrencilerinin Sıkça Karıştırılan Sözcükleri Tanıyabilme Düzeyler", VIII. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 15-17 Ekim 2015, pp.47-47
Gökçe B., Çelebi S., "Türkçe Öğretmeni Adaylarının Duyulardan Hareketle Yazma Becerileri Üzerine Bir Değerlendirme", 8. Uluslararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Sempozyumu UTEOK 2015, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-3 Ekim 2015, pp.148-148
Çelebi S., Gökçe B., "Türkçe Öğretmeni Adaylarının İkna Edici Konuşmalarında Bağdaşıklık ve Tutarlılık Görünümleri", 8. Uluslararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Sempozyumu UTEOK 2015, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-3 Ekim 2015, pp.145-145
Çelebi S., "Yabancılara Türkçe Öğretiminde Parçalarüstü Birimlerin Eğitiminde Kullanılabilecek Konuşma Çözümleme Programları: Praat Örneği", 1. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu UDES 2015, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 28-30 Mayıs 2015, pp.121-121
Sanci Uzun D. , Çelebi S., "İnternet Ortamında Yayımlanan TDK Sözlüklerinin Eğitim Öğretim Ortamında Kullanımı: Öğretmen Görüşleri", 1. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu UDES 2015, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 28-30 Mayıs 2015, pp.11-11
Sanci Uzun D. , Kibar Furtun M.H., Çelebi S., "Yabancılara Türkçe Öğretiminde Öğrencilerin Duygu Değeri Taşıyan Ünlemlerin İşlevlerini Algılama Düzeyleri", 7. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, MUĞLA, TÜRKIYE, 19-21 Haziran 2014, pp.88-88
Çelebi S., Kibar Furtun M.H., "Yabancılara Türkçe Öğretiminde Eşadlı Sözcüklerin Doğru Sesletiminde Parçalarüstü Birimlerin Görünür Hale Getirilmesi", 7. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, MUĞLA, TÜRKIYE, 19-21 Haziran 2014, pp.43-43
Çelebi S., Sanci Uzun D. , "TDK Güncel Türkçe Sözlük ile TDK Sesli Türkçe Sözlük’ün Türkiye Türkçesindeki Ünlemlerin İşlevleri Bakımından Karşılaştırılması", Uluslararası Sözlük Bilimi Sempozyumu, SAKARYA, TÜRKIYE, 26-27 Kasım 2014, pp.20-21
Coşkun M.V. , Çelebi S., "Cümlede Vurgu", IV. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, MUĞLA, TÜRKIYE, 22-24 Aralık 2011, vol.1, pp.267-274
Çelebi S., "Karşılaştırmalı Vurgu Sistemleriyle Türkçe Öğretimi (Türkçe- İngilizce Örneği)", 4. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, SAKARYA, TÜRKIYE, 8-9 Eylül 2011, pp.20-20
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Gökçe B. , Çelebi S. , "Türkçe Öğretmeni Adaylarının Duyulardan Hareketle Yazma Becerileri Üzerine Bir Değerlendirme", Kuram ve Uygulama Bağlamında Türkçe Öğretimi, Dilidüzgün, S., Ed., Anı Yayıncılık, Ankara, ss.162-173, 2016 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi