Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Yabancı Dil Öğretiminde Geri Bildirim Yoluyla Prozodik Beceri Kazandırılmasına Yönelik Görsel ve İşitsel Materyal Geliştirilmesi", BAP Arastırma Projesi, SBA-2018-842, Yönetici, Devam Ediyor