Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi

Araştırmacı Kurumdan Ayrılmıştır

Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Yabancı Dil Öğretiminde Geri Bildirim Yoluyla Prozodik Beceri Kazandırılmasına Yönelik Görsel ve İşitsel Materyal Geliştirilmesi", BAP Arastırma Projesi, SBA-2018-842, Yönetici, Devam Ediyor
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi