Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Göksel A.G., Caz Ç., Yazici Ö.F., Kayhan R. F., "ÖRGÜTSEL DEĞİŞİME UYUM: SPOR BİLİMLERİ ALANINDA ÇALIŞAN AKADEMİK PERSONELLER ÜZERİNE BİR UYGULAMA", The Journal of Academic Social Science Studies, no.58, pp.489-496, 2017 (Link)
Kayhan R. F., Hacicaferoğlu S. , Kalkavan A. , "Analysis of Official Internet Sites of Super League Teams in Terms of Marketing", International Journal of Sport Studies., vol.6, pp.644-650, 2016 (Link)
Demiriz M., Erdemir İ., Kayhan R. F., "Effects of Anaerobic Interval Training with Different Rest Interval on Aerobic Capacity, Anaerobic Threshold and Blood Parameters", International Journal of Sport, Exercise and Training Sciences (ISJETS), vol.1, pp.1-18, 2015 (Link) (Özet) (Abstract)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Kayhan R. F., Hacicaferoğlu S. , Erdemir İ., Aydoğan H. , "Takım sporları ile ilgilenen sporcuların zihinsel dayanıklılıklarının incelenmesi", Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, ORDU, TÜRKIYE, 11-14 Mayıs 2017, pp.364-364
Hacicaferoğlu S. , Hacicaferoğlu B., Kayhan R. F., "Voleybol Müsabakalarına Katılan Sporcuların Kaygı Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi", Hestourex- World Health Sport Tourism Congress & Exhibition, ANTALYA, TÜRKIYE, 6-9 Nisan 2017, pp.208-208
Hacicaferoğlu S. , Aydoğan H. , Erdemir İ., Kayhan R. F., "Bireysel spor dallarıyla ile ilgilenen sporcuların zihinsel dayanıklılıklarının incelenmesi", Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, ORDU, TÜRKIYE, 11-14 Mayıs 2017, pp.364-364
Hacicaferoğlu S. , Hacicaferoğlu B., Kayhan R. F., "Takım ve Ferdi Sporlar ile İlgilenen Sporcuların Zihinsel Dayanıklılık Durumlarının İncelenmesi", Hestourex- World Health Sport Tourism Congress & Exhibition, ANTALYA, TÜRKIYE, 6-9 Nisan 2017, pp.207-207
Kayhan R. F., Kalkavan A. , "SPOR YÖNETiciSi ADAYLARININ KiTAP OKUMA ALIŞKANLIĞINA YÖNELİK TUTUMLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ ", VI. International Cangress on Research in Education, RİZE, TÜRKIYE, 13-15 Ekim 2016, vol.1, no.1, pp.218-218
Göksel A.G., Caz Ç., Yazıcı Ö.F. , Kayhan R. F., "SPOR BİLİMLERİ ALANINDA ÇALIŞAN AKADEMİK PERSONELİN ÖRGÜTSEL DEĞİŞİME UYUMLARININ İNCELENMESİ iNCELENMESi ", VI. International Cangress on Research in Education, RİZE, TÜRKIYE, 13-15 Ekim 2016, vol.1, no.1, pp.219-219
Kayhan R. F., Erdemir İ. , "New Approach to Strength Training: A Method of Blood Flow Restriction", 5th International Conference on Science Culture and Sport, Türkistan, KAZAKISTAN, 13-15 Nisan 2016, pp.136-136
Kayhan R. F., Erdemir İ. , "The Effect of Different Weight Training on Blood Parameters", 5th International Conference on Science Culture and Sport, Türkistan, KAZAKISTAN, 13-15 Nisan 2016, pp.84-84
Kayhan R. F., Güneri Ş. , Duru A.D., "PREDICTING FOOTBALL RESULTS USING THE ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS APPROACH", The 10th International Conference In Physical Education, Sports And Physical Therapy, ELAZIĞ, TÜRKIYE, 18-20 Kasım 2016, vol.1, no.1, pp.186-186 (Link)
Demiriz M., Erdemir İ., Kayhan R. F., "FarklıI Dinlenme Aralıklarında Yapılan Anaerobik İnterval Antrenmanının, Aerobik Kapasite, Anaerobik Eşik Ve Kan Parametrelerine Etkilerinin Karşılaştırılması", 6. Antrenman Bilimi Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 30 Haziran - 2 Temmuz 2015, pp.120-120
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Kizilet A., Kayhan R. F., Ed., "Futbolun Temelleri", Nobel Bilimsel Eserler, ANKARA, 2017 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi