Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI
Spor Yönetim Bilimleri
Beden Eğitimi ve Spor -> Diğer
WEB OF SCIENCE ARAŞTIRMA ALANLARI
Sport Sciences