Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Erkocaaslan R. , "KUR ÂN DA İSMİ ZİKREDİLEN TEK SAHÂBÎ ZEYD B. HÂRİSE NİN HAYATI, ŞAHSİYETİ VE İSLÂM A HİZMETLERİ", Journal of International Social Research, cilt.11, ss.983-1007, 2018 (Link)
Erkocaaslan R. , "Müslümanlar ile Hristiyan Bizans İmparatorluğu’xxnun İlk Karşılaşması: Mu’te Seriyyesi", Journal of Divinity Faculty of Recep Tayyip Erdogan University, cilt.6, ss.129-158, 2017 (Link)
Erkocaaslan R. , "HZ. ÂİŞE’NİN HZ. PEYGAMBER İLE EVLİLİĞİ VE EVLİLİK YAŞI", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.10, ss.1233-1247, 2017 (Link)
Erkocaaslan R. , "Beni Mustalik Gazvesi Esnasında Ortaya Çıkan Nifak Hareketleri ve İfk Olayı", Diyanet İlmi Dergi, cilt.LI, ss.129-160, 2015 (Link)
Erkocaaslan R. , "Beni Mustalik Gazvesinin Sebebleri Üzerine Bazı Mülahazalar", İSTEM, cilt.X, ss.273-289, 2012 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Erkocaaslan R. , "Hz. Peygamber’in Gençlere Verdiği Değer: İslâm’ın İlk Muallimi Mus‘ab b. Umeyr Örneği", II. ULUSLARARASI GÜNEYSU SEMPOZYUMU - AHLAKİ SORUNLAR GENÇLİK VE DEĞERLER EĞİTİMİ, RİZE, TÜRKIYE, , pp.292-316
Erkocaaslan R. , "HZ ÂİŞE NİN HZ PEYGAMBER İLE EVLİLİĞİ VE EVLİLİK YAŞI", Hz. Aişe Sempozyumu, SİVAS, TÜRKIYE, , pp.21-32
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Erkocaaslan R. , "Mekke Dönemi I", Siyer, Gemci, Nurettin. Şen, Adi., Ed., Lisans Yayıncılık, İstanbul, ss.39-96, 2018 (Link)
Erkocaaslan R. , "Peygamberimizin Hanımları", Beyan Yayınları, İSTANBUL, 2018 (Link)
Erkocaaslan R. , "Kur’an’da İsmi Zikredilen Tek Sahabi Zeyd b. Hârise", Beyan Yayınları, İSTANBUL, 2018 (Link)
Erkocaaslan R. , "Hz. Peygamber Dönemi Savaşlarından Beni Mustalik Gazvesi ve İfk Olayı", Araştırma Yayınları, ANKARA, 2016 (Link)
Erkocaaslan R. , "Hz. Aişe", Beyan Yayınları, İSTANBUL, 2016 (Link)
Erkocaaslan R. , "Hz. Aişe'nin Hayatı, Şahsiyeti ve Hz. Peygamber Sonrası İslam Tarihindeki Rolü", Beyan Yayınları, İSTANBUL, 2016 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi