Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Erkocaaslan R. , "Beni Mustalik Gazvesi Esnasında Ortaya Çıkan Nifak Hareketleri ve İfk Olayı", Diyanet İlmi Dergi, cilt.LI, ss.129-160, 2015 (Link)
Erkocaaslan R. , "Beni Mustalik Gazvesinin Sebebleri Üzerine Bazı Mülahazalar", İSTEM, cilt.X, ss.273-289, 2012 (Link)
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Erkocaaslan R. , "Hz. Aişe", Beyan Yayınları, İSTANBUL, 2016 (Link)
Erkocaaslan R. , "Hz. Peygamber Dönemi Savaşlarından Beni Mustalik Gazvesi ve İfk Olayı", Araştırma Yayınları, ANKARA, 2016 (Link)
Erkocaaslan R. , "Hz. Aişe'nin Hayatı, Şahsiyeti ve Hz. Peygamber Sonrası İslam Tarihindeki Rolü", Beyan Yayınları, İSTANBUL, 2016 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi