Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Yeşil Kimya Teknikleri ve Moleküler Docking yöntemleri ile Yeni Florokinolon Hibrit Moleküllerin sentezi,DNA Giraz,Topoizomeraz IV İnhibisyonu ve Antibakteriyel Aktivitelerinin Araştırılması", TÜBITAK Projesi, 217Z085, Araştırmacı, Devam Ediyor
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi