Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Boyarmaddelerin Doğal Ve H2so4 İle Modifiye Edilmiş Çınar ve Kayın Talaşı Üzerine Adsorpsiyonu İle Atıksulardan Giderimi", BAP Diğer, 16.B0110.02.02, Araştırmacı, 2017
"Gümüşhane İlinde Ağır Metal Kirliliğinin Tespiti İçin Bazı Bitki Türlerinin Biyomonitör Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması", BAP Diğer, 16.B0123.02.03, Yönetici, 2017
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi