Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora, VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, BAHÇE BİTKİLERİ ISLAHI VE YETİŞTİRİCİLİĞİ, 1994-1998
Yüksek Lisans, ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, BAHÇE BİTKİLERİ ISLAHI VE YETİŞTİRİCİLİĞİ, 1990-1993
Lisans, ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ, 1986-1990
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, "KIZILCIK'TA (Cornus mas L.)AŞI KAYNAŞMASI İLE ÇELİK KÖKLENMESİNİN ANATOMİK VE HİSTOLOJİK OLARAK İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA", VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ Nisan, 1998.
Yüksek Lisans, "SAMSUN'UN VEZİRKÖPRÜ İLÇESİNDE KIZILCIK'IN (Cornus mas L.)SELEKSİYON YOLUYLA ISLAHI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA", ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ Ağustos, 1993.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi