Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Üreten Gram Negatif Enterobakterilerde blaCTX-M Beta-Laktamaz Direnç Genlerinin Araştırılması", BAP Doktora, 2013.106.01.1, Yönetici, Devam Ediyor
"Rize Ve Trabzon İllerindeki Hastalardan İzole Edile 30 Mycobacterium Tuberculosis İzolatında Rv2090 Genine Ait N-Terminal Kısımdaki Tekrar Sayılarının Belirlenmesi ", BAP Arastırma Projesi, 2009.102.03.2, Araştırmacı, 2011
"Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Çiftliklerinde Yersinia ruckeri Taşıyıcılığı ve Antibiyotik Direncinin Moleküler Karakterizasyonu", TÜBITAK Projesi, 107T901 (, Araştırmacı, 2009
"Fırtına Deresi Üzerinde Bulunan Gökkuşağı Alabalık Çiftliklerinde Aeromonas spp Enfeksiyon Etkenleri ve Antibiyotiklere Direncinin Belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, 2008.103.02.1, Araştırmacı, 2009
"Trabzon Yöresindeki Derelerden İzole Edilen Çoğul Antibiyotik Dirençli Koliform Bakterilerde Sınıf 1 İntegron Gen Kasetlerinin Moleküler Epidemiyolojisi", TÜBITAK Projesi, 105T315, Yönetici, 2009
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi