Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mikrobiyoloji, 1996-2001
Yüksek Lisans, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mikrobiyoloji, 1992-1996
Lisans, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji, 1987-1992
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, "Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Enterik Bakterilerde Plazmitle Kodlanan TEM ve SHV-tipi Beta-laktamaz Genlerinin Moleküler Epidemiyolojisi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Mikrobiyoloji Haziran, 2001.
Yüksek Lisans, "Subinhibitör Konsantrasyonlardak Bazı Antibiyotiklerin Üropatojenik Escherichia coli'nin Hemaglütinasyonuna ve Epitel Hücrelere in vitro Yapışmasına Etkileri", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Mikrobiyoloji Eylül, 1996.
YABANCI DİLLER
İngilizce, İyi
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi