Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, 2013 - Devam Ediyor
Doç.Dr., RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, 2008 - 2013
Yrd.Doç.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, RİZE FEN-ED. FAK., 2002 - 2008
Arş.Gör., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, MİKROBİYOLOJİ ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ, 1994 - 2001
VERDİĞİ DERSLER
Mikrobiyolojik Yöntemler-2, Doktora, 2015-2016
Bakteri Genetiği ve Rekombinant DNA Teknolojisi, Yüksek Lisans, 2015-2016
Mikrobiyoloji-Parazitoloji, Lisans, 2015-2016
Mikrobiyolojide Moleküler Epidemiyoloji, Tıpta Uzmanlık, 2015-2016
Virolojide Özel Konular, Doktora, 2015-2016
Moleküler Mikrobiyolojide Özel Konular, Tıpta Uzmanlık, 2015-2016
Ağız Mikrobiyolojisi, Lisans, 2015-2016
Tıbbi Mikrobiyoloji, Lisans, 2015-2016
YÖNETİLEN TEZLER
Tıpta Uzmanlık, İ.Bahçeci, "Genişlemiş-Spektrumlu Beta-Laktamaz Üreten Gram Negatif Enterik Bakterilerde blaCTX-M Beta-Laktamaz Direnç Genlerinin Araştırılması", RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2013.
Yüksek Lisans, F.Çolakoğlu, "Rize Şehir Sahilinde Deniz Suyundan İzole Edilen Enterik Bakterilerdeki Antibiyotik Direncinin Karakterizasyonu", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2007.
Yüksek Lisans, A.Sevim, "Trabzon?daki Derelerin Fekal Koliform Kirliliği ve Koliform Bakterilerin Antibiyotik Direnç Profilinin Araştırılması", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2005.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi