Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI
Tıbbi Mikrobiyoloji
Moleküler Mikrobiyoloji
Bakteri Genetiği
Beta-Laktamaz Genetiği
İntegron Gen Kasetleri
Antibiyotik Direncinin Moleküler Epidemiyolojisi
ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL BİLİM ALANI BİLGİLERİ
Sağlık Bilimleri Temel Alanı
Mikrobiyoloji
Bakteriyoloji
WEB OF SCIENCE ARAŞTIRMA ALANLARI
Microbiology
Medical Laboratory Technology