Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI
Tıbbi Mikrobiyoloji
Moleküler Mikrobiyoloji
Bakteri Genetiği
Beta-Laktamaz Genetiği
İntegron Gen Kasetleri
Antibiyotik Direncinin Moleküler Epidemiyolojisi
ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL BİLİM ALANI BİLGİLERİ
Sağlık Bilimleri Temel Alanı
Mikrobiyoloji
Bakteriyoloji
WEB OF SCIENCE ARAŞTIRMA ALANLARI
Microbiology
Medical Laboratory Technology
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi